Blogit

Uusi aika ja uusi maailma

Vapaus on valistuneen yhteiskunnan perusta ja tavoite. Valistunut yhteiskunta antaa jäsentensä elää ja olla vapaasti ja purkaa tätä estäviä rakenteita ja esteitä. Varmistaakseen tämän, se luo jäsentensä aloitteiden pohjalta uusia mahdollisuuksia elää vapaasti.
Keskiajalla kirkot ja uskonnot olivat vallanpitäjiä ja määrittivät sen, miten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien tuli elää. Ne olivat vallankäyttäjiä ja elämämme auktoriteetteja. Tämä vallankäyttö johti kuitenkin tilanteeseen, jossa ne eivät enää tarjonneet ihmisille hyvän elämän edellytyksiä eivätkä pystyneet tarjoamaan sen ajan ihmisille ja yhteisöille vastauksia aikansa haasteisiin.
Luodaksemme uuden elämän perustan ja elämän, joka loisi edellytykset maapallon elonkehän, ihmisen ja luonnon pelastamiselle, tulee meidän sopeuttaa elämämme kestävän ja vastuullisen elämän moraalisiin ja ekologisiin reunaehtoihin meille itsellemme mielekkäällä tavalla. Emme me pelasta elämää ja luontoa ennen kuin olemme pelastaneet itsemme.
RSS ATOM

Yhteiskunnan ja elämäntapamme kritiikkiä

Miksi on niin vaikeaa toimia toisin - jättää äänestämättä. kieltäytyä velasta ja turhasta kulutuksesta, luoda uutta, joka haastaa nykyisen, elää ekologisesti kestävällä tavalla yms.? Miksi emme pysty irrottautumaan yhteiskunnan luomista velvollisuuksista?
Miten saamme muutosta aikaan, kun aina äänestämme nykyistä systeemiä kannattavat valtaan ja ne, jotka edustaisivat todellista muutosta, eivät pääse puolueiden listoilla edes ehdokkaiksi? Näin tuemme sitä mitä kenties vastustamme - ja sitten ihmettelemme, että muutosta ei tapahdu.
Elämme kasvatuksemme, ympäröivän kulttuurin, opittujen ja opetettujen uskomusten ja totuuksien määrittämää ja tunteidemme ja ajatustemme kautta luotua elämysten sävyttämää ja koettua unimaailmaa, jota pidämme totena. Pidämme unta, jossa elämme, todellisena elämänä ja todellisuutena, koska emme ole vielä nähneet todellisuutta.
RSS ATOM

Luonnollinen elämä syntyy elämästä

[1-3] [4-6] [7-9]
Luin Noam Chomskyn Anarkismista -kirjaa ja yksi huomio tuli siitä heti alkuunsa, jonka voisi tiivistää näin: aivan kuten tavalliset ihmiset on saatu osaksi järjestelmää talouden ja kulutuksen "pakon" kautta, niin myös älymystö ja tieteentekijät ovat yhä enemmän vain osa järjestelmää, eivätkä he pysty tai halua tätä heitä ruokkivaa järjestelmää arvostella tai muuttaa.
Uuteen aikaan liittyy kaksi mielenkiintoista ja uutta vaihetta - herääminen ja eläminen uudessa ajassa. Mistä heräämisessä on kysymys ja milloin elämä uudessa ajassa alkaa?
Kun joudumme todistamaan terroritekoja ja väkivaltaa, niin aluksi meissä herää viha ja puolustautuminen ja suvaitsevaisuutemme joutuu koetukselle. Mutta myöhemmin voimme herätä ymmärtämään, ettei tämä suhtautumistapa ole ratkaisu, vaan se, että me poistamme niitä perussyitä, jotka ajavat väkivaltaan.
RSS ATOM

Uuden ajan yhteisöllisyys ja elämäntapa

Se, että elämme siinä mitä on, todellisuudessa, ei tarkoita uuden ajan evolutiivisessa maailmankuvassamme passiivista läsnäoloa, vaan aktiivista osallistumista uuden maailman ja elämäntavan luomiseen. Vapautemme luo nyt vastuun yhteisen edun, elämän puolesta toimimiseen. 
Meillä on erilaisia maailmankuvia ja arvoja, jotka määrittävät ja antavat elämällemme suunnan ja tarkoituksen sekä ”oman edun”, jota haluamme puolustaa. Puolustaaksemme arvojamme, maailmankuvaamme ja sen määrittää omaa etua, kokoonnumme yhteen ja muodostamme etujamme ajavia yhdistyksiä, järjestöjä ja puolueita. Puolueet omaksuvat sitten kannattajiensa arvopohjan ja alkavat toimia tuottaakseen etuja tälle omalle kannattajaryhmälleen.
Todellista kansalaistottelemattomuutta on olla elämättä elämää, jota meidän toivotaan kansalaisina elävän ja siten täyttävämme kansalaisvelvollisuutemme. Kansalaistottelemattomuutta on elää vähemmällä aineellisella kulutuksella ja elämää, joka on hyvää ja mielekästä, vapaasti ja oma todellinen vastuumme kantaen
RSS ATOM

Vapaudesta ja sen oivaltamisesta

[1-3] [4-6] [7-9]
Kun etsimme ratkaisua elämäämme, niin tämä etsimisemme määrittää meidät ja sen mitä olemme. Kun etsimme esimerkiksi henkisyyttä muiden henkisyyden etsijöiden kanssa, niin meistä tulee henkisiä ihmisiä.
Todellisuudessa kaikki tapahtuu yhtä aikaa, aiheuttaa hämmennystä ja on yhtä vuoristorataa, mutta tässä eri vaiheita.
Irti itsestä (8.9.2017)
Kun haluamme löytää vapauden, on meidän päästävä irti uskomuksistamme ja itsestämme, jotka ovat vapautemme esteenä.
RSS ATOM

Uuden ajan tietoisuus

[1-3] [4-6] [7-8]
On se vaan jännä juttu, että vaikka kuinka paljon puhuisimme uudesta ajasta, niin silti joudumme sanomaan, että emme voi sitä kuvata oikein millään tavalla, joka avaisi sitä "minän todellisuudessa" elävälle.
"Rajat pois" tarkoittaa uudessa ajassa kaikkien ihmisten luomien rajojen poistamista, jotka ovat syntyneet aikojen saatossa - rajoja ihmisen ja luonnon välillä, ihmisten välillä, kansojen välillä, kulttuurien välillä, valtioiden välillä, rotujen välillä jne.
Uuden ajan tietoisuus on uusi todellisuuden näkemisen ja tulkinnan taso. Se muuttaa meidän todellisuuden näkemistämme ja siitä tekemäämme tulkintaa ja tekee siitä laajemman ja entistä tarkemman. Tällöin uskomustemme ja niiden vaikutus todellisuuden tulkintaan vähenee ja alamme nähdä todellisuutta yhä enemmän sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin haluamme tai uskomme sen olevan.
RSS ATOM

Näillä sivuilla julkaisemme tekstejä, jotka avaavat nykyisen maailmamme ongelmia ja haasteita ja erityisesti sitä miten "uusi aika" vastaa niihin.