Elä siinä mitä on

Onko elämäsi jatkuvaa puurtamista ja taistelua ilman selvää suuntaa ja tavoitetta, tuntuuko elämäsi usein tyhjältä ja tulevaisuus pelottavalta? Oletko jumissa etkä tiedä miten päästä eteenpäin?

Me olemme jumissa nykyisessä todellisuudessamme, koska haemme siihen ratkaisua väärästä suunnasta - haemme sitä itsemme ulkopuolelta ja jostakin muusta kuin siitä mitä on juuri nyt.

Uusi aika ja uusi ihmisyys tarjoavat sinulle uuden tavan elää elämääsi luonnollisesti, itse elämästä käsin, siinä mitä on. Ne antavat sinulle uudet elämäkeskeiset arvot ja tavan elää hyvää ja mielekästä elämää tässä ja nyt. Löydät elämän todellisena itsenäsi ja olemuksenasi ja elinvoimasi lähteenä.

Miten olisi - vaihtaisitko nykyisen elämäsi luonnolliseen elämään, jossa kaikki on aina hyvin ja elämä hyvää ja mielekästä?

Elämäntapamme on pakoa todellisuudesta

Miten kuvaisit luonnollista elämää, jonka voimme siis löytää, kun luovumme erillisyyden kokemuksestamme, nykyisestä mekanistismaterialistisesta todellisuuskäsityksestämme ja sen luomista maailmankuvista?

Nykyinen elämäntapamme on riippuvuus, se on pakoa todellisuudesta. Me tarvitsemme uuden suhteen itseemme - meidän on nähtävä itsemme uudella tavalla.

Luonnollinen elämä tapahtuu aina siinä mitä on, ei ajatuksissamme, tunteissamme ja niiden luomissa uskomuksissa, kuvitelmissa ja elämyksissä.

Elä siinä mitä on ja nauti elämästä - se on myös tie eteenpäin. Avautumalla elämälle löydät tasapainon elämääsi ja elämällesi vankan perustan.

Meidän on vaihdettava erillisyyden kokemuksestamme kumpuava itsekeskeisyytemme elämästä nousevaan yhteisyyteen ja elämään toistemme ja muun elämän kanssa.

Kun luovumme uusien arvojemme ja tietoisuutemme houkuttelemina pois erillisyydestämme ja toiseudestamme, niin löydämme vahvan yhteyden niin itseemme, toisiimme, luontoon kuin maailmaankin - alamme elää sisällä elämässä, emme sen ulkopuolisena toimijana.

Raha, tavarat, kuluttaminen, omaisuus - ne ovat korvikkeita, joita olemme hankkineet, koska emme ole pystyneet elämään siinä mitä on. Kun alamme elää todellisuudesta käsin, niin tarve näille häviää ja se tervehdyttää elämämme, itsemme ja poistaa riippuvuuden ulkoisesta - elämästämme tulee luonnollista elämää.

Luonnollinen elämä on avautumista elämälle

Miksi luonnollinen elämä on hyvää?

Luonnollinen elämä on hyvää ja mielekästä, koska hyvä on elämän ominaisuus ja mielekkyys tästä hyvästä nousevia vastuullisia ja todellisuuteen perustuvia tekoja, jotka tekevät elämästämme mielekästä ja antavat sille suunnan ja tarkoituksen.

Miksi tämän luonnollisen elämän ja ihmisyytemme löytämisessä on niin vaikeaa?

Vaikeus uuden ihmisyytemme löytämisessä on se, että se ei ole jotakin, jonka saamme tekemällä jotakin, vaan se on jotakin, jonka saamme, kun avaudumme elämälle ja luovumme sen itse tekemisestä ja hallinnasta.

Annamme elämän näyttää tietä ja luotamme sen kykyyn ohjata elämäämme.

Luottamus elämään ja herääminen todellisuuteen herättävät myös vastuun ja tämä tekee elämästämme merkityksellistä ja vastuullista - silloin emme elä itsellemme, vaan yhteisen ja kaikkien edun puolesta.

Lopuksi – mitä sanoisit jokaiselle meistä, jotka pohdimme näitä asioita?

Uusi ihmisyytemme ei ole ketään eikä mitään vastaan, vaan elämän puolesta - se on valinta, jonka vain me itse voimme tehdä avautumalla elämälle ja sille mitä on.

Miten olisi?

Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä, missä juuri sinä olet hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi.

Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä yhdessä teemme.

Kiitos.

Kiitos.