OLEMME TUHOAMASSA OMAN ELÄMÄMME EKOLOGISEN PERUSTAN

Miksi me olemme pulassa – miksi me olemme ajautumassa eloonjäämistaisteluun?

Koska meitä on liian paljon, maapallomme väestö kasvaa koko ajan ja erityisesti aineellisia resursseja kuluttavia ihmisiä on yhä enemmän ja jatkuvasti kasvava määrä. 

Tuotantotapamme ei ole ekologisesti kestävä, vaan se rasittaa luontoa merkittävästi ja koko ajan yhä enemmän. Me käytämme jo nyt maapallomme resursseja yli sen luonnollisen uusiutumiskyvyn ja tuoton – syömme maapallon raaka-ainevarantoja ja elollista pääomaa koko ajan. 

Miten tämä uhkaa meitä ihmiskuntana?

Maapallomme elottoman ja elollisen luonnon ja elämän monimuotoisuus vähenevät koko ajan ja heikentävät elämän ja myös ihmisen ekologista perustaa, josta olemme kaikki riippuvaisia.

Elämän tulevat mahdollisuudet maapallollamme ovat uhattuina. 

Mitä muuta voit sanoa tulevaisuudestamme?

Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on kasvussa ja se aiheuttaa sotia, valtataisteluja, terrorismia, väkivaltaa ja vihaa eri taloudellisten ja sosiaalisten ryhmien ja ihmisten välillä. 

Olemme uhmaamassa olemassaolomme ekologisia perusteita ja tuhoamassa yhä nopeammin ja kiihtyvämmällä vauhdilla elinolosuhteita ja -mahdollisuuksia maapallollamme ja asettamassa ihmiskunnan tulevaisuuden ja myös muun elämän tulevaisuuden vaakalaudalle.

Ihmiskunnan viimeiset hetket ovat kohta käsillä

Miksi emme tee mitään tämän estämiseksi?

Maapallon luonto ja sen monimuotoiset eliölajit maksavat jo kovaa hintaa ihmiskunnan kestämättömän toiminnan johdosta sukupuuttojen ja yhä supistuvan elinpinta-alan ja -mahdollisuuksien muodossa – kohta on meidän aikamme maksaa ”kovaa hintaa” toimintamme vaikutuksista. 

Me emme ymmärrä, että me teemme kuolemaa, me olemme tuhoamassa oman elämämme perustan käyttäessämme luonnonvaroja yli maapallon uusiutumiskyvyn ja tavalla, joka tuottaa kestämätöntä ympäristörasitusta niin merellä, maalla kuin ilmassa. Meidän olisi ymmärrettävä, että nykyinen elämäntapamme ei ole kestävä eikä mahdollinen enää kauan ilman, että ajaudumme eloonjäämistaisteluun ja resurssisotiin toistemme kanssa luonnonvarojen ehtyessä ja luonnon ekosysteemien heikentyessä.

Olemme suuren murroksen, jopa romahduksen äärellä

Miten tiivistäisit aikamme haasteet – mitä kohti olemme menossa?

Me elämme yli maapallomme uusiutuvien luonnonvarojen vuotuisen kasvun − olemme ekologisen näivettymisen ja romahduksen tiellä.

Taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eriarvoistuminen on luonut pienen valtaa ja varallisuutta hallitsevan eliitin ja suuren väestönosan, jonka elinmahdollisuudet kapenevat ja huononevat koko ajan − olemme elämämme näivettymisen ja romahtamisen tiellä.

Taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteemme ja suojaverkkomme ovat myös murentumassa ja hävittämässä hyvinvointivaltiomme.

Myös tulevaisuuden uskomme ja visiomme ovat hämärän peitossa, emme näe mahdollista maailmaa ja tulevaisuutta edessämme − olemme toivomme menettämisen ja romahtamisen tiellä.

Me olemme siis ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen murroksen, jopa romahduksen edessä, mikäli emme muuta länsimaista elämäntapaamme ja tapaamme järjestää yhteiskuntamme ja taloutemme, jotka eivät ole pitkällä tähtäimellä enää mahdollisia.

Evolutiivinen muutosikkuna on aukeamassa juuri nyt

Onko mitään toivoa, että me heräisimme näihin kehityskulkuihin ja alkaisimme toimia niiden estämiseksi?

Toivoa on. Onneksi samanaikaisesti tämän kaiken kaaoksen keskellä on syntynyt ja laajentamassa suosiotaan uudet näkemykset ja elämisen ja yhteiskunnan mallit. Näiden uusien mallien tavoitteena on synnyttää uusi vapauden, vastuun ja oikeudenmukaisuuden aikakausi, jossa emme enää elä ristiriidassa oman itsemme ja maapallomme kanssa.

Mitä me tarvitsemme?

Me tarvitsemme nyt uutta resurssipohjaista talouden mallia, jossa olemme vapaita rahan vallasta ja sen luomasta eriarvoisuudesta.

Ja jotta tämä olisi mahdollista toteuttaa, tarvitsemme uutta todellisuuspohjaista luonnollisen elämän mallia, jossa olemme vapaita uskomuksistamme ja erillisyytemme vallasta. Me tarvitsemme nämä molemmat.

Miksi juuri nyt nämä uudet ajatukset ja näkemykset ovat heräämässä?

Evolutiivisesti tähän on nyt aukeamassa mahdollisuus, sillä olemme lähestymässä modernin ja postmodernin aikakautemme loppua.

Olemme siirtymässä kriisiytyvän ympäristömme ja nopeasti muuttuvan maailmamme paineessa kohti evolutiivista, integraalista ja holistista maailmankuvaa, jossa ymmärrämme olevamme yhtä kaiken elämän kanssa, yhtä samaa maailmanyhteisöä, jonka jaamme muun elämän kanssa.

Mikä on se merkittävin asia, minkä toivoisit toteutuvan?

Meidän on löydettävä uusi olemisen ja elämisen perusta, UUSI IHMISYYS, joka muuttaa elämäntapamme ja luomamme yhteiskunnat ja niiden järjestelmät elämää ylläpitäviksi ja sen elinvoimaa lisääviksi.

Uuden ajan uusi ihminen, jota kutsumme Homo Noeticus Naturalikseksi, tarjoaa tähän mahdollisuuden.