UUSI AIKA ON UUSI ALKU IHMISKUNNALLE JA MEILLE KAIKILLE

Olet sanonut, että me tarvitsemme nyt ”uutta aikaa” – mistä siinä on kysymys?

Kutsumme ”uudeksi ajaksi” uutta alkavaa aikakautta ihmiskunnan historiassa, jossa aloitamme luopumisen erillisyyden kokemuksestamme ja uskomuksin ja riippuvuuksin luodusta omakuvastamme ja alamme kulkea kohti uutta ihmisyyttämme.

Alamme nähdä ja ymmärtää ihmisen, kulttuuriemme ja yhteiskuntiemme kehityksen elämän ja evoluution näkökulmasta, ei ihmiskeskeisestä näkökulmasta.

Uusi aika on uusi alku meille kaikille, se on luonnollista elämää sopusoinnussa oman itsemme ja luonnon kanssa.

Uusi aika luo uuden elämäntavan, joka nousee elämästä ja vapaudestamme käsin. Se luo uuden maailman ja tien selviytymisellemme ihmiskuntana.

Uusi aika estää toteutuessaan luonnon ja sen monimuotoisuuden ja elinvoiman vaarantumisen ja lopettaa meidän ja maapallomme välisen ristiriidan, joka on koitumassa tuhoksemme.

Minkälainen on tämä uusi aika ja sen luoma uusi maailma?

Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä.

Emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Uudet elämäkeskeiset arvot

Miksi ”uusi aika” luo uuden maailman – miten se sen tekee?

Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme määrittävästä mekanistisesta ja materialistisesta todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja kestämättömästä elämäntavastamme, niin sen tilalle syntyy uusia sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan elämäntapaamme kuuluneet sisällöt.

Uudet elämänsisällöt syntyvät luonnollisesta suhteestamme omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan.

Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat nykyistä maailmaamme määrittävät rakenteet ja järjestelmät, koska ne menettävät aiemmin nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden tilalle.

Nyt on mentävä eteenpäin!

Korostat, että meidän tulee itse muuttua – miksi?

Koska me emme voi muuttaa elämäntapaamme ellemme me muuta näkemystä itsestämme ja siitä mikä tuottaa hyvää ja mielekästä elämää.

Meidän on nyt lähdettävä rohkeasti eteenpäin haastamaan kaikki se mille olemme elämämme rakentaneet, koko ihmisyytemme ja sen perustan. Vain uudelta perustalta voimme luoda uuden elämäntavan ja maailman, jotka ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä ja mahdollisia myös tuleville sukupolville.

Uusi aika ja uusi ihmisyys tarjoavat meille mahdollisuuden tämän uuden perustan luomiselle.

Miten tämä uusi aikakausi alkaa?

Avautumassa oleva, modernin ja postmodernin jälkeinen, evolutiivinen ja ekologinen maailmankuvamme käynnistää tämän uuden aikakauden. Se vie meitä kohti holistista maailmankuvaa ja arvoja, jotka huomioivat koko elämän kirjon, monimuotoisuuden ja elinvoiman – kaiken inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän.

Vain kulkemalla eteenpäin omassa ja kollektiivisessa tietoisuudessamme, voimme nähdä, että nykyinen maailmamme ei ole enää kestävällä pohjalla ja nähdä sen mitä meidän on nyt tehtävä säilyäksemme ihmiskuntana osana elämänvirtaa.

Mitä meidän tulee siis tehdä?

Meidän tulee luoda uusi elämästä itsestään ja sen elinvoimasta kumpuava luonnollinen yhteys itseemme, toisiimme, luontoon ja kaikkeen siihen mikä elämäämme määrittää.

Nykyinen rahan, vallan, viihteen ja hyödyn tuottamiseen keskittyvä maailmamme ja sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmät, ovat luoneet meille meitä vahvasti addiktoivan elämäntavan - elämäntavan joka on pakoa todellisuudesta, pakoa siitä mitä on.