Irtiotto ry

Yhdistys perustettu 10.6.2017

 

Mistä uudessa ajassa ja Irtiotto ry:ssä on kysymys?

Me otamme irtioton nykyisestä ja luomme uuden elämän ja yhteiskunnan elämällä ne todeksi tässä ja nyt vapautemme kautta.

Meidän on aika tulla ulos nykyisyyttä ylläpitävästä kuplastamme ja alkaa elää todellisuudessa ja toimia sen mukaisesti uuden luomiseksi.

Me emme pelasta itseämme ja maapallomme luontoa, ellemme ala elää toisin.

Tästä on kysymys.

PDF-tiedosto2017_515565Y_paatos.pdf (1.9 MB)
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös yhdistyksen rekisteröinnistä 22.06.2017

Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä, missä juuri sinä olet hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi. Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä yhdessä teemme.

Ratkaistaksemme aikamme haasteet ja luodaksemme uuden paremman maailman, tarvitsemme vahvan vision ja tavan, jolla sen voimme toteuttaa.

Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu

Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus ja tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä.

Uudessa ajassa emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Meidän on nyt mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme

Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna.

Uusi aika on matka, jossa menemme sinne, missä kukaan ei ole vielä ollut - se on matka todellisuuteen. Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Maailma muuttuu, kun me muutamme sitä

Maailman muutos on mahdollinen, kun alamme muuttaa sitä omilla elämänvalinnoillamme ja teoillamme ja alamme pitää huolta itsestämme, läheisistämme ja lähiympäristöstämme. Kun haluamme vapautua sekä sisäisistä yksilöllisistä uskomuksistamme että ulkoisista yhteiskunnallisista rajoitteistamme ja tehdä ”työtä” vapautemme eteen.

Maailma muuttuu, kun alamme elää pienemmällä aineellisella kulutuksella ja ympäristörasituksella, vedämme tukemme pois nykyjärjestelmältä ja teemme sen näkyväksi omilla elämänvalinnoillamme. Kun alamme toimia yhdessä ja muodostamme uuden poliittisen voiman ja luomme uusia tapoja elää kestävästi ja vastuullisesti yksilöinä ja yhteiskunnallisesti ja muuttaa yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmämme näiden mukaisiksi.

Tule mukaan uuteen aikaan

Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä, missä juuri sinä olet hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi. Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä yhdessä teemme.

Maailma muuttuu, kun me
 

  • päätämme alkaa muuttaa sitä omilla elämänvalinnoillamme ja teoillamme,
  • alamme pitää huolta itsestämme, läheisistämme ja lähiympäristöstämme,
  • haluamme vapautua sekä sisäisistä yksilöllisistä uskomuksistamme että ulkoisista yhteiskunnallisista rajoitteistamme,
  • teemme ”työtä” vapautemme eteen,
  • alamme elää pienemmällä aineellisella kulutuksella ja ympäristörasituksella,
  • vedämme tukemme pois nykyjärjestelmältä ja teemme sen näkyväksi omilla elämänvalinnoillamme,
  • alamme toimia yhdessä ja muodostamme uuden poliittisen voiman,
  • luomme uusia tapoja elää kestävästi ja vastuullisesti yksilöinä ja yhteiskunnallisesti, tavoitteenamme on muuttaa yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmät näiden mukaisiksi
  • jne.

Kun tarpeeksi moni meistä osallistuu ”uuden ajan” edistämiseen, niin maailman muutos käynnistyy. Ja kun "uusi aika" alkaa kiinnostaa yhä useampia, niin massat tulevat sitten edelläkävijöiden perässä.

Tätä kehitystä tukee Irtiotto yhdistys.