Hyvä elämä on mahdollinen, vaikka maailma ei sitä olisi

2.8.2019

On aika hämmentävää ajatella, että jo muutaman kymmenen vuoden aikana elinolosuhteet maapallolla heikkenevät oleellisesti ja luonnon ekosysteemit voivat romahtaa yhä laajemmilla alueilla - asia, jota ei nuoruudessani voinut edes kuvitella. 

Näemme jotakin sellaista, jota ei ole koskaan ihmisen historiassa tapahtunut eikä todennäköisesti tapahdu enää koskaan. Aika mykistävää. Ja lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat elämään siinä maailmassa.

Mutta voi olla, että näemme myös suuren murroksen ”uuteen aikaan”, kun ihmiskunta herää ja alkaa uuden maailman luomisen. En usko, että pystymme enää estämään merkittävää luonnon ekosysteemien ja elinolosuhteiden huonontumista, jopa romahtamista, ja siksi meidän tuleekin nyt miettiä sitä, miten sopeudumme tähän luomaamme tilanteeseen tulevien vuosikymmenten aikana. Ja vastaukseni on aina sama - meidän tulee herätä todellisuuteen, elää siinä mitä on ja luoda hyvä ja mielekäs elämä meille kaikille niistä lähtökohdista, jotka meillä ovat nyt ja tulevaisuudessa.

"Hyvä ja mielekäs elämä meille kaikille" tarkoittaa kaikelle elämälle - jokaiselle ihmiskuntamme jäsenelle ja jokaiselle maapallomme elolliselle osalliselle, ja jotta tämä olisi mahdollista, pitää myös kaikesta luonnon elinvoimasta pitää huolta. Me olemme nyt tässä yhdessä ja vain yhdessä me voimme tästä selvitä - kukaan tai mikään ei voi tästä "erillisenä" ilman muita selvitä.

Tämä on myös lähtökohta ja perusta, josta uusi maailma luodaan ja sitä helpompaa tämä kaikki on, mitä enemmän pystymme luopumaan itsekeskeisyydestämme ja löytämään elämäkeskeisyyden elämämme perustaksi.

Meidän tulee nyt kohdata oma itsemme ja aikamme todellisuus sellaisena kuin se on ja toimia sen mukaisesti. Vaikka maailma on tulevaisuudessa paljon nykyistä haastavampi, niin silti voimme elää hyvää ja mielekästä elämää, kunhan vain elämme todellisuudessa ja sen edellyttämällä tavalla. Kun elämme entistä elämäkeskeisemmin, niin sitä vähemmän tarvitsemme aineellista kulutusta ja elämämme sisältö tulee aivan muualta - elävästä elämästä eikä kuolleesta tavarasta.

Me emme voi pelastaa maailmaa ja suurta osaa luonnosta edessämme olevasta kurjistumisesta, mutta me voimme "pelastaa" itsemme hyvään elämään ja lopulta se tulee myös meidän kaikkien eduksi pitkällä tähtäimellä. Kun ymmärrämme olevamme yhtä ja samaa elämää ja sopeutamme oman elämämme elämän kokonaisuuteen ja koko elämän eduksi.

Me tarvitsemme nyt ”elämän hiljaista vallankumousta”, jossa me itse luomme uuden elämän ja maailman omilla teoillamme. Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä, missä juuri sinä olet hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi. Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä yhdessä teemme.