Elämän omat prosessit herättävät meidät

11.7.2019

Me voimme jo kuvitella sitä hetkeä, kun heräämme ja ryhdymme tosissamme toimeen. Se ei enää ole ihan mahdoton ajatus, sillä niin monet ovat jo oivaltaneet, että jotakin pitää tehdä. Nyt vielä odotamme ”pelastusta” muualta, mutta kohta ymmärrämme, että meidän itsemme on alettava elää toisin.

Ja tuo hetki ei välttämättä ole niin kovin kaukana kuin usein ajattelemme sen olevan - ehkä 2-5 vuotta.

Jokainen ihminen, joka herää todellisuuteen, jokainen uutinen, somepostaus, keskustelu lisää tietoisuutemme kriittistä massaa, kunnes se saavuttaa tilan, josta se murtuu uuteen järjestykseen. Kun pääsemme kaaosteorian mukaisesti kaaoksen partaalle, niin silloin pienikin muutos - perhosen isku - voi käynnistää todella nopean muutoksen uuteen järjestykseen, joka sitten aukeaa hyvin selkeällä ja yksinkertaisella tavalla.

Muutos on mahdoton, niin kauan kunnes ei enää ole.

Kaaos syntyy, kun tulee yhä enemmän yhteyksiä asioiden ja ihmisten välille ja uutta tietoa, jotka samanaikaisesti integroituvat ja liittyvät toisiinsa. Mutta niin kauan kuin ei olla vielä riittävän kaaoksessa, niin sitä uutta järjestystä emme näe. Kunnes se sitten ilmestyy kuin ”Fenix lintu tuhkasta” ja paljastaa uuden järjestyksen meille. Missä muodossa ja millä tavalla, niin sitä emme voi tietää etukäteen.

Tämä sama murrosprosessi toimii, kun vaihdamme todellisuuskäsitystämme, maailmankuvaamme, elämän paradigmaa tai tietoisuutemme laajenee ja todellisuuden näkemisemme laajenee. Kompleksisuus- ja kaaosteorioiden prosessit ovat aina näissä takana – ne ovat elämän oma kehitysprosessi.

Siksi olen toiveikas.

Ei ole meistä ihmisistä suoraan riippuvaista se heräämmekö vai emme - se tapahtuu, kun siihen on valmius ja on sen aika.

Uuden ajan motto "Luottamusta elämään" ei ole vain toivomus tai uskomus, vaan sillä on vankka ns. elämätieteen tuki takanaan kuten "uudella ajalla" kokonaisuudessaan. Kvanttifysiikka, epigenetiikka, uusi evoluutioteoria ja biologia, uusi kosmologia, biosentrismi jne. ovat luomassa uutta näkemystä elämästä ja maailmankaikkeudesta. Nämä uudet näkemykset ovat myös sellaisia, että ne jo paremmin kuvaavat sitä mitä me itse voimme myös omassa kokemuksessamme ja elämässämme todeksi todeta ja ne lähestyvät kovaa vauhtia myös ns. nondual-näkemyksiä tietoisuudesta ja sen roolista kaikessa.

Uuden ajan yksi haastavimmista tavoitteista on juurikin yhdistää uuden tieteen luoma kuva todellisuudesta ja elämästä siihen mitä me itse voimme todeksi omassa tietoisuudessamme kokea ja elää ja kertoa se tavalla, jonka voimme myös ymmärtää.