Nyt tarvitaan uskomuksia, jotka pelastavat meidät - tai todellisuuden näkemistä

14.7.2019

Vaikeus on siinä, että kun jokin uskomus on ajattelun tasolla, niin se ei muutu ajattelemalla. Motivaatio muuttaa uskomusta pitää tulla syvemmältä, todellisesta tiedosta ja tietoisuudesta - silloin muutos käynnistyy. 

Mutta jos se jää vain ajatteluun, niin muutos ei käynnisty - tiedostamme kyllä muutostarpeen, mutta se ei johda mihinkään. Vasta kun löytyy se ymmärrys, että ajattelu on tyhjää ilman varsinaista tietoisuutta ja tietoa, niin alkaa tapahtua.

Tämä näkyy siinä, että nekin, jotka puhuvat ilmastonmuutoksesta ja tarpeesta muuttaa elämäntapaa, eivät sitä omalla kohdallaan yleensä tee - sille puheelle ei tule vahvistusta syvemmältä eli todellisuudesta, joka aidosti nähdään sellaisena kuin se on.

Uusi aikakin on uskomus, mutta me tiedämme, että se on ja, että se nousee todellisuudesta - todellisuus on se oleellinen juttu. Uudessa ajassa uskomukset suhteutetaan siihen mitä maailma ja ihmiset tarvitsevat nyt - se perustelu tulee maailmantilasta, ei uskomuksista itsestään. Ja kun maailmantila ja ihmisten tarpeet muuttuvat, niin uusi aika muuttuu sitä vastaavasti.

Nyt tarve on lopettaa luonnon ja itsemme tuhoaminen ja palauttaa tasapaino ihmisen ja luonnon välille.

Nykyisistä elämäntapaamme puolustavista ja ylläpitävistä uskomuksista on tullut itseisarvoisia, eivätkä ne enää palvelu sitä, miksi ne aikoinaan syntyivät. Kuluttaa pitää, koska pitää kuluttaa jne.

Nyt tarvitaan uskomuksia, jotka pelastavat meidät tai sitten todellisuuden näkemistä, joka tekee saman. Nykyiset uskomukset ovat menneisyyttä edustavia ja siksi elämme historiassa - ja jos elää vain haaveissa ja unelmissa, niin silloin elää tulevaisuutta, jota sitäkään ei ole kuten ei mennyttäkään.

Uskomukset ja ajatukset eivät ole sinänsä hyviä tai huonoja, vaan se, jos ne eivät vastaa sitä mitä maailman todellisuus vaatii - silloin ne estävät luonnollisen kehityksen - kuten juuri nyt tapahtuu. Jos ajatukset ja uskomukset eivät vastaa todellisuutta, niin silloin eivät teotkaan.