Tiedon ja ajattelun suhde

20.7.2019

Me voimme ajatella vain sellaista, jonka jo tiedämme - siksi uusi todellisuus avautuu vain hiljaisuudessa.

Me voimme kysyä vain sellaista, jonka jo tiedämme - siksi kysymys sisältää aina vastauksen.

Ajatukset, sanat, puhe eivät luo mitään uutta, kertovat vain sen mikä on jo tiedetty.

  • Mistä tieto syntyy ja nousee ajatusten tasolle?
  • Mikä luo tiedon?
  • Mitä tieto on?
  • Lisääkö tieto jotakin todellisuuteen?
  • Mikä on tiedon rooli ja merkitys?

Tieto ilmenee tietoisuudesta. Tieto luo uskomuksia, jotka luovat todellisuuden, joka on siis näennäistä, uskomuksista syntynyttä todellisuutta. Tieto on jotakin, joka on tietoisuudessa, sisältyy siihen ennen kuin se ilmenee uskomusten kautta todellisuutena. Tämän vuoksi vain hiljaisuudesta nousee tietoa ajatusten tasolla ilmentyväksi.

Ajatus on tiedon ilmentymä muodon maailmassa - ajatus ei itsessään pysty luomaan uutta tietoa.

Hiljaisuudessa tiedämme kaiken, koska silloin on vain tietoisuus ja siihen sisältyvä tieto läsnä - olemme yhtä niiden kanssa. Tieto on tietoisuudessa olevaa potentiaalia, ennen kuin se ilmentyy uskomusten kautta todellisuutena.

Koska kaikki tieto on jo tietoisuudessa, niin mitään uutta ei koskaan synny, kaikki on jo tässä - tieto vain ilmenee laajentuvasti muodon maailmassa. Kun oivallamme tietoisuuden ja todellisuuden todellisen olemuksen, niin mikään ei muutu, mitään ei tapahdu, on vain tuo oivallus, hiljaisuus, joka paljastuu ajatuksen alta.

Joskus osaamme kertoa tiedon ajatuksen tasolla, mutta emme aina - silti tiedämme aina kaiken hiljaisuuden ollessa itsemme todellinen olemus ja tiedämme tämän.

Silloin todellisuus ja elämä ovat yksi ja kokonainen, sisältäen kaiken mitä voi olla.

Ajatukset eivät ole itsenäisiä, eivätkä sisällä itsessään tietoa, vaan ovat tiedon ilmentymiä. Tämä on haastavaa ymmärtää, kun olemme niin tottuneet siihen, että ajatuksemme ovat todellisia ja niiden avulla tiedämme asioita. Mutta kun oivallamme ajattelun ja sanojen takana olevan tietoisuuden eli sen mikä on näistä ajatuksista tietoinen, niin oivallamme ajatusten ja sanojen todellisen luonteen - ne ovat jo tiedetyn kuvausta.

Koska ajatukset ja sanat ovat tiedon ilmentymiä ja me olemme tästä tietoisia, niin me voimme omalla huomiollamme päättää ja valita mitä ajatuksia noudatamme ja mitä emme - tällöin emme ole ajatustemme ja niistä syntyvien tunteidemme vankeja, vaan olemme niistä vapaita.