Uuden ajan näkemys

8.7.2019

Uuden ajan näkemys on, että meidän on nopeasti muutettava nykyinen elämäntapamme ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi ja vastuulliseksi - elämäkeskeiseksi.

Tämän toteutuminen edellyttää nykyistä laajempaa tietoisuutta ja ihmiskäsitystä, jossa siirrymme nykyisestä ihmis- ja itsekeskeisyydestämme elämäkeskeisyyteen. Tämä meidän on tehtävä, jotta voimme selviytyä meneillään olevista globaaleista ongelmistamme ja estää ihmiskuntaa ajautumasta kaaokseen ja jopa resurssisotiin toistemme kanssa.

Elämäkeskeinen elämäntapa ratkaisee ylikulutuksestamme syntyviä ekologisia ongelmia ja tuottaa meille hyvän ja mielekkään elämän siirtäessään huomiomme kulutuksesta ja ulkoisen korostamisesta elämään ja todellisuuteen, joita elämme todeksi tässä ja nyt, siinä mitä on.

Uusi yhteiskunta ja maailma syntyvät tästä laajemmasta tietoisuudestamme ja elämäkeskeisestä maailmankuvastamme ja ihmiskäsityksestämme luonnollisesti ja siten, että maapallon ekologisia ja ihmisyytemme eettisiä rajoja ei ylitetä.

Laajempi tietoisuus tarkoittaa sitä, että näemme todellisuuden sellaisena kuin se on, emmekä anna omien ajatustemme, uskomuksiemme ja erillisyyden kokemuksemme sitä peittää. Siirrymme erillisyydestä yhteisyyteen, kilpailusta osallisuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Uusi aika on uusi alku ihmiskunnalle. Meidän tulee tehdä nyt irtiotto nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja mennä eteenpäin kohti uutta aikaa.