Vasta todellinen vapaus saa meidät toimimaan toisin

27.7.2019

Aivan kuten meidät tavalliset ihmiset on saatu osaksi järjestelmää talouden ja kulutuksen "pakon" kautta, niin myös älymystö ja tieteentekijät ovat yhä enemmän vain osa järjestelmää, eivätkä he pysty tai halua tätä heitä ruokkivaa järjestelmää arvostella tai muuttaa.

Kun tavallinen kansa on kiinni järjestelmässä, poliittinen ja taloudellinen eliitti on kiinni järjestelmässä ja älymystö ja tieteentekijät ovat kiinni järjestelmässä, niin kuka silloin voi olla nyt tarvittava muutosvoima?

Ja valitettavasti myös ympäristöjärjestöt ja muut luonnonsuojelijat ovat samalla tavalla kiinni järjestelmässä rahan ja kannattajien, jotka eivät halua muutosta, suosion tarpeen vuoksi. Myös 60-70-luvun "kapinalliset" ovat nyt monet johtavissa asemissa ja pitämässä järjestelmää pystyssä, jota arvostelivat ja halusivat kaataa.

Jäljelle jää itseasiassa vain heränneet ”uuden ajan ihmiset” - melkoinen vastuu jää siis meille. Ja kun asiat ovat näin, niin ei ole ihme miksi emme löydä tätä uutta muutosvoimaa, jota nyt tarvittaisiin kipeästi. Sitä on vaan niin vähän – ihmisiä, jotka olisivat henkisesti ja muutenkin vapaita järjestelmästä, ja siksi pystyisivät toimimaan sen muuttamiseksi tai uuden luomiseksi.

Tämä huomio on aika järkyttävä ihmiskunnan ja tulevaisuuden suhteen, mutta tuoltahan tämä tilanne nyt näyttää.

Vasta todellinen vapaus saa ihmisen toimimaan toisin - radikaali vapaus, joka toteutuu sisäisesti ja ulkoisesti.

Muutoksen puolesta puhujia ja vaatijoita on toki paljon, mutta muutoksen tekijöitä on hyvin harvassa. Nekin, jotka haluavat muutosta, eivät ole sitä itse valmiita tekemään - he haluavat, että joku muu sen tekisi, että se on muiden tehtävä. 

Ja kun muutoksia halutaan, niin niidenkin halutaan olevan sellaisia, jotka eivät uhkaa nykyistä taloudellista tai poliittista järjestelmää tai nykyistä elämäntapaamme ja mahdollisuuksiamme kuluttaa, jotka juuri ovat ne mitä pitäisi muuttaa, ja jotka ovat aiheuttamassa kohta totaalisen katastrofin. 

Me emme vain yksinkertaisesti halua luopua mistään, vaikka tämän hintana on miljoonien ihmisten kuolema, miljardien ihmisten kärsimys ja omaa elämäämme ylläpitävän luonnon ja sen ekosysteemien romahtaminen ja lopulta koko ihmiskunnan elinmahdollisuuksien radikaali heikentyminen.

Nyt suurin osa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnontuhon kärjistymisen estämisen puolesta puhujista tuntuu olevan "toisen asialla", ei omansa. Vasta kun siitä tulee oma asia, niin voimme odottaa edes jotakin muutosta.

Todellinen vapaus on sitä, että pystymme tekemään sen mitä nyt pitää tehdä ja teemme sen vapaaehtoisesti. Ja jotta tämä olisi mahdollista, tulee meidän vapautua erillisyyttämme ylläpitävistä uskomuksistamme, jotka puolestaan ylläpitävät nykyistä elämäntapaamme ja järjestelmiämme. 

Meidän tulisi nähdä, että kyvyttömyytemme toimia ja tehdä tarvittava muutos omassa elämässämme ja laajemmin yhteiskunnassa, ei johdu varsinaisesti meistä itsestämme, vaan siitä, että emme ole vapaita, että me tarvitsemme todellista vapautta, joka murtaa nämä muutoksen esteet, jotka ovat uskomuksissamme. Eikä tätä vapauttakaan voi kaupasta ostaa, vaan se on tehtävä itse avautumalla todellisuudelle, jossa erillisyyttä ja uskomuksia ei ole.