Miten elää hyvää ja mielekästä elämää

28.6.2019 

Mikä on arvojen, maailmankuvan, persoonallisuuden, käyttäytymisen ja todellisen itsemme välinen suhde?

Kun tunnistamme omat arvomme, maailmankuvamme ja persoonallisuutemme omaa käyttäytymistämme ohjaavina tekijöinä, niin silloin käyttäytyminen näistä poikkeavalla tavalla, aiheuttaa sen, että "kärsimme" siitä tavalla tai toisella.

Kun tiedämme todellisen olemuksemme olevan jotakin muuta kuin nämä tekijät, niin silloin poikkeavasta käyttäytymisestämme aiheutuva kärsimys, luo painetta tätä käyttäytymistämme kohtaan ja saa meidät käyttäytymään enemmän näiden tekijöiden mukaisesti.

Voisi kai sanoa, että arvomme ovat aina käyttäytymistämme edellä; ja kun arvomme muuttuvat, menemme eteenpäin, niin ne vetävät sitten käyttäytymistämme näiden arvojen suuntaan.

Myös jos toimimme syystä tai toisesta hetkellisesti edempänä olevien arvojen mukaisesti, niin tämä luo meille positiivisia kokemuksia ja saa meidät muuttamaan pysyvää käyttäytymistämme näitä seuraavia arvoja kohti.

Eli aina kun käyttäydymme joko arvojemme "alapuolella tai yläpuolella", niin se luo negatiivista tai positiivista painetta käyttäytymisemme muuttamiseksi tai etenemään kohti seuraavia arvoja.

Jos emme tunnista todellista olemustamme, vaan luulemme sen olevan arvojemme ja persoonallisuutemme mukainen, niin silloin olemme jumissa siinä käyttäytymisessä, jolla käyttäydymme. Tämän vuoksi olennaista on tunnistaa todellinen olemuksemme ja pyrkiä elämään sen hetkisten arvojemme mukaisesti ja muuttaa käyttäytymistämme sitä mukaan, kun arvomme muuttuvat - tällöin etenemisemme on luonnollista ja tuottaa hyvää elämää koko ajan.

Olennaista on tietenkin se, että ne arvot, joita toteutamme omalla käyttäytymisellämme, olisivat sellaisia, jotka ovat oman harmoniassa elinympäristömme ja sen sosiaalisen elämän kanssa, jossa toimimme. Jos arvomme eivät kohtaa ympäristöämme (vaan ovat sitä edempänä), niin silloin vaihtoehdoiksi jää hakeutuminen uuteen ympäristöön ja uusien ihmisten pariin tai sitten teeskennellä ja kärsiä.

Tai jos arvomme ovat ympäristön vaatimuksia aiempia, niin meidän tulisi löytää nämä uudet ympäristöön sopivammat arvot. Tämä onnistuu helpommin, jos tunnistamme oman todellisen olemuksemme, itseytemme, jonakin muuna kuin näinä arvoina ja voimme silloin helpommin muuttaa käyttäytymistämme ja arvojamme.

Lyhyesti - mitä avoimempia olemme itsellemme, omille arvoillemme ja käyttäytymisellemme sekä elinympäristöllemme, niin sitä luonnollisemmin, tarkoituksenmukaisemmin, voimme sopeutua, ja sopeudumme, kulloisiinkin elämäntilanteisiin.

Silloin elämä on todennäköisesti ja pääsääntöisesti hyvää ja mielekästä.