Miksi uuden ajan kuvaama paradigma on vaikea ymmärtää

17.9.2019

Paradigma = yleisesti hyväksytty ja oikeana pidetty näkemys ja teoria – tässä näkemys maailmankaikkeuden, ihmisyytemme, todellisuuden ja elämän olemuksesta ja luonteesta.

Nykyinen tieteen paradigma yrittää selittää esimerkiksi kvanttifysiikan ilmiöitä tai että tietoisuus nousee materiasta nykyisestä paradigmasta käsin ja tuloksena on multiversumeita ja säieteorioita ja lopulta umpikuja. Uushenkisyys ja esimerkiksi New Age yrittävät selittää tietoisuutta henkisenä kokemuksena ja tilana nykyisestä paradigmasta käsin. Molemmat pyrkivät ymmärtämään uutta paradigmaa nykyisestä paradigmasta käsin ja siksi epäonnistuvat, joutuvat umpikujaan ja kaikenlaiseen käsittämättömään käsitesotkuun.

Vasta uudesta paradigmasta käsin, jossa

 • tietoisuus on kaiken perusta ja jossa todellisuus ilmenee,
 • missä elämä on todellisuuden liikkuva ja muuttuva osa,
 • elämä on aina yksi ja kokonainen,
 • sisäinen ja ulkoinen todellisuus ovat yhtä ja samaa havaintoa, josta olemme tietoisia,
 • me olemme yhä (we are one) tietoisuuden näkökulmasta ja
 • elämäyhteisyys (oneness) on elämän kokemista elämänä itsenään ilman erillisyyttä ja
 • että aika ja avaruuskin ovat tietoisuudessa ilmeneviä vain nykyisestä paradigmasta käsin,

niin kvanttifysiikan kuin uushenkisyydenkin ilmiöt saavat selkeän, ymmärrettävän ja täysin luonnollisen selityksensä, jossa ei ole enää mystiikkaa, salaperäisyyttä tai yliluonnollista eikä tarvita "matemaattisia kaavoja ja teorioita" tätä selittämään, vaan uuden paradigman olevaisuus, todellisuus ja elämä tiedetään, nähdään ja tiedostetaan suoraan sellaisenaan.

Tämä johtaa ainakin seuraaviin johtopäätöksiin

 • uusi aika ja uusi paradigma eivät ole ymmärrettävissä nykyisestä paradigmasta käsin eikä niitä voi sovittaa nykyiseen paradigmaan ja sen näkemykseen todellisuudesta ja elämästä,
 • uusi aika ja uusi paradigma eivät ole kuvattavissa nykyisen paradigman sanoin ja käsittein, koska nekin ovat vallitsevaan paradigmaan sidottuja,
 • uusi aika ja uusi paradigma ovat ymmärrettävissä vain itsestään käsin, mutta vaikeus on siinä, että ei ole uuden paradigman mukaista vakiintunutta sanastoa, kuvastoa, käsitteistöä, joilla niitä kuvata, jolloin syntyy väistämättä väärinymmärryksiä, kun käytetään nykyisen paradigman sanastoa yms.,
 • ainoa tapa nähdä ja ymmärtää uusi aika ja uusi paradigma on se, että on ja elää ”todellisuustietoisuudessa” ja ”elämäyhteisyydessä” eli on luopunut nykyisestä paradigmasta selityksenä sille mitä on.

Uutta aikaa ja paradigmaa ei voi varsinaisesti opetella, mutta sille voi altistua "kielikylvyn" tavoin olemalla avoin ja auki sille mitä on (hiljaisuus), lopettamalla kaikenlainen vastustaminen, kieltäminen yms. ja antamalla uuden todellisuuden ja elämän ilmentyä tästä hiljaisuudesta käsin luonnollisesti ja omia aikojaan - itse emme voi tätä prosessia mitenkään edistää tai nopeuttaa - uusi ilmenee sitten kuin se ilmenee.

Hiljaisuus on sekä hiljentymistä, puhumattomuutta ja paikallaanoloa ilman osallistumista mihinkään mitä tapahtuu, että elämistä siinä mitä on, joka myös hiljentää ”ajatusmyrskyä” ja näyttää todellisuuden ilman ajatuksia - tuossa hiljaisuuden tilassa voimme mietiskellä uuden ajan teemoja ja ilmiöitä, olla niille avoin ja antaa niiden tulla "ihon alle" ilman varsinaista pyrkimystä ymmärtää.