Rajaton elämä on vapautta elää siinä mitä on

"Rajat pois" tarkoittaa uudessa ajassa kaikkien ihmisten luomien rajojen poistamista, jotka ovat syntyneet aikojen saatossa - rajoja ihmisen ja luonnon välillä, ihmisten välillä, kansojen välillä, kulttuurien välillä, valtioiden välillä, rotujen välillä jne. 

Nämä kaikki rajat ovat syntyneet tarpeesta puolustaa omaa, ne ovat syntyneet erillisyyden kokemuksestamme itsemme ja elämän välillä. Tämä erillisyys on sitten luonut rajoja, joita pitää puolustaa ja tämä on johtanut eriarvoisuuteen ja vastakkainasetteluun.

Kun nämä mielen luomat rajat poistetaan, niin se ei tarkoita erilaisuuden yhteensulauttamista tai poistamista, vaan turhan vastakkainasettelun ja eriarvoisuuden poistamista. Se avaa meidät näkemään elämän koko kirjon ja hyväksymään erilaisuuden elämän rikkautena ja monimuotoisuutena eikä jonakin jota pitää pelätä ja jolta "omaa" pitää puolustaa.

Kun avaamme kaikki rajat, niin silloin joudumme kohtaamaan toisemme ja luonnon ja näiden eri ilmiöt suoraan emmekä voi enää vetäytyä "omamme" suojaan - mitä se milloinkin on. Silloin olemme läsnä elämälle - voimme kohdata todellisuuden sellaisena kuin se on, eikä mielemme ja erillisyytemme luomana ja rajoin suljettuna todellisuutena.

Rajojen poistaminen ei ole helppoa eikä tuskatonta, mutta suuntana pitäisi olla rajaton elämä ja maailma - sen luominen. Vaikein raja on itsemme ja elämän välillä - uskallammeko avautua ja paljastaa kaiken, olla elämän edessä sellaisena kuin me olemme, ilman omamme ja rajojemme suojaa, paljaana.

Olemmeko valmiita nöyrtymään elämän edessä - ei nöyristelemään - ja katsomaan mitä elämä meille tarjoaa, jos emme esitä sille mitään vaatimuksia tai toiveita, luovumme odotuksistamme ja alamme vain elää siinä mitä se eteemme tuo