Tarvitsemme uutta elämänuskoa - luottamusta elämään

Meidän on saatava takaisin uskomme tulevaisuuteen ja hyvän elämän mahdollisuuteen, jotka olemme nyt kadottaneet elämästämme. 

Me tarvitsemme takaisin luottamuksemme maailmaan, joka on kohtaamassa ongelmia, jotka uhkaavat elämäntapaamme ja jopa koko olemassaoloamme. Me tarvitsemme uuden uskon elämään, joka ei enää perustu uskomuksiin, vaan todellisuuteen ja elämään, jotka antavat meille toivon paremmasta tulevaisuudesta ja rohkeuden tehdä siitä totta.

Meidän tulee nyt antautua elämälle itselleen, jotta voimme löytää tämän toivon ja rohkeuden. Meidän tulee nähdä todellisuus sellaisena kuin se on nyt, ei sellaisena kuin se oli joskus tai haaveilemme sen joskus olevan. Meidän tulee elää elämäämme siinä mitä on nyt, jotta voimme vapautua menneistä haamuistamme ja tulevaisuuden tuulentuvista. Vain näkemällä todellisuuden sellaisena kuin se on ja elämällä siinä, voimme löytää tien eteenpäin ja ratkaista aikamme ongelmat ja luoda tulevaisuuden, joka on mahdollinen meille kaikille ja kaikelle elämälle.

Kristinuskosta sanotaan, että se perustuu uskoon, johon aina sisältyy epäilys, mutta jota ei voi koskaan ymmärtää järjellä - pitää vain uskoa. Uusi elämän uskomme ei sisällä epäilystä ja voimme sen ymmärtää antautumalla elämälle tässä ja nyt ja näkemällä todellisuuden sellaisena kuin se on nyt – se pitää vain elää todeksi.

Uusi elämänusko on todeksi tullutta kaipausta löytää todellinen itseytemme, joka ei tarvitse uskomuksia eikä pyhiä kirjoituksia tätä selittämään. Me löydämme todellisen itsemme elämästä itsestään ja yhteydestämme toisiimme, luontoon ja elämään sen kaikessa rikkaudessaan.

Usko elämään on elämämme elämistä tavalla, jolla elämä itse sitä eläisi – raakana ja puhtaana suoraan alkulähteestä nauttien. Se on luottamusta elämään ja elämästä kumpuavaa energiaa, joka luo luottamusta ja tulevaisuuden uskoa elämäämme.

Kysymys on siitä, että uskotko jonkin toisenlaisen ihmisyyden, elämän ja maailman olevan mahdollista vai et. Jos et usko, niin silloin olet jumissa nykyisessä elämässäsi. Mutta jos uskot, niin sinussa heräävät toivo ja rohkeus ja pystyt elämään elämääsi paremman elämän toivossa, kunnes oivallat sen olevan mahdollista jo tässä ja nyt.

Harva sukupolvi pääsee kokemaan tällaista ihmiskunnan murroskohtaa elämässään kuin mikä nyt on edessämme – mahdollista murrosta uuteen ihmisyyteen. Kysymys on ihmiskuntamme osalta elämästä ja kuolemasta ja luonnon osalta sen monimuotoisuuden ja elinvoiman radikaalista vähentymisestä tai elpymisestä jo sille aiheuttamastamme tuhosta.

Kun sinulle syntyy usko "uuteen ihmisyyteen" ja ymmärrät, että se on evolutiivisesti aivan mahdollista ja myös todennäköistä, niin silloin elämäsi jumit ja passiivisuus vaihtuvat toimintaan ja aktiivisuuteen uuden elämän luomiseksi. Alat haastamaan itseäsi nähdäksesi itsesi, elämäsi ja todellisuuden ympärilläsi yhä selvemmin ja sellaisena kuin ne uuden ihmisyyden mukaan todellisuudessa ovat.