Mitä uusi aika on ja ei ole

25.8.2019

Olemme lähestymässä suurta murrosta "uuteen aikaan", joka tulee muuttamaan kaiken siinä, kuinka järjestämme elämämme ja elämme elämäämme. Tämä suuri murros on evolutiivinen, luonnon oma vastaus aikamme ongelmien ratkaisemiseksi.

Ilman meitä ihmisiä, sinua ja minua, se ei tule kuitenkaan onnistumaan. Olemme tulossa tietoisen evoluution vaiheeseen, jossa me itse luomme tulevaisuutemme ja päätämme, minkälainen siitä tulee. Elämän evolutiivinen prosessi tarjoaa meille tähän avaimet, mutta meidän itsemme on niitä käytettävä ja avattava ovi tulevaan.

Uuden ajan todellisuuskäsitys, maailmankuva ja arvot eivät ole helposti omaksuttavissa tai ymmärrettävissä ennen kuin tietoisuutemme elämästä on uuden ajan mukainen. Siksi ymmärtämistä helpottaa se, kun lähestymme uutta aikaa myös siitä käsin mitä se ei ole, joka kuvastaa siis sitä minkälainen nykyinen maailmamme on.

Uusi aika ja uuden ajan tietoisuus

  • ei ole minäkeskeinen - se ei tulkitse maailmaa itsestämme käsin, luodusta omakuvastamme käsin, vaan ymmärtäen, että luomamme omakuva on vain uskomuksiemme luoma kuva itsestämme ja maailmasta, ei itse todellisuus,
  • ei perustu uskomuksiin tai luotuihin "totuuksiin" ihmisyydestä, elämästämme tai maailmasta, vaan siihen miten asiat ovat, miten ne todellisuudessa näyttävät olevan ilman niihin liitettyjä arvokäsityksiä tai uskomuksia,
  • ei lähesty yksilöllisiä, yhteiskuntiemme tai maailmamme ongelmia niistä itsestänsä käsin, vaan pyrkii ensin ymmärtämään niiden taustalla olevia todellisia, evolutiivisia yksilöllisiä tai yhteisöllisiä syitä ja tämän kautta hakemaan niihin uusia ratkaisuja uuden ajan tietoisuudesta käsin,
  • ei näe aikamme järjestelmiä meidän itsemme luomina, vaan ymmärtää, että ne ilmentävät sitä todellisuus- ja ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa, joihin perustuen ne ovat syntyneet - ne ovat evolutiivisen prosessin tuottamia, mutta ihmisten toimeenpanemia - ja ovat nyt joutuneet ristiriitaan vallitsevien elinolosuhteiden kanssa,
  • ei syyllistä ihmisiä, eliittiä, päättäjiä tai johtajia aikamme haasteista henkilökohtaisesti, vaan ymmärtää että he toimivat näiden syntyneiden järjestelmien ja niiden perustana olevien todellisuus- ja ihmiskäsitysten ja maailmankuvien pohjalta ja usein tiedostamatta tätä evolutiivista syytä käyttäytymiselleen - syy on puutteellisessa ja rajallisessa tietoisuudessa, ei ihmisissä sinänsä
  • eikä keskity rakentamaan uutta maailmaa ja sen talous- ja yhteiskuntajärjestystä, vaan ymmärtää, että ne syntyvät ihmisten toimesta luonnollisesti ja elämästä käsin, kunhan uuden ajan maailmankuvat ja arvot on sisäistetty – uusi maailma ei voi syntyä nykyiseltä pohjalta, nykyisellä tietoisuudella, vaan edellyttää ensin suurta murrosta uuteen aikaan.

Uusi aika on kuvaus siitä, kuinka maailmamme muuttuu, kun vaihdamme nykyisen todellisuuskäsityksemme ja maailmankuvamme uuteen, elämälle myönteiseen luonnolliseen todellisuuskäsitykseen ja maailmankuvaan.