Nykyinen maailma on jo historiaa

4.8.2019

Nykyinen maailma on jo kuollut - se on elossa vain vanhasta tottumuksesta ja pinnalta tarkastellen, mutta henki siitä on jo hävinnyt. Kulissit ovat paikallaan ja näytelmä jatkuu, mutta juoni on kadonnut - näytelmä ei etene eikä sisällä mitään katsottavaa tai uutta - se on henkisesti kuollut.

On kuin katselisi dokumenttia menneisyydestä. Ei voi oikein uskoa, että todellakin elämme tässä maailman ajassa.

Puhutaan työstä, talouskasvusta, kilpailukyvystä, siitä kuinka ei ole varaa huolehtia ihmisistä eikä luonnosta - samaan aikaan kun teemme kuolemaa, lajeja kuolee, metsät ovat puupeltoja jne.

Kontrasti sen välillä mitä nyt tapahtuu ja mitä voisi olla ja tulisi olla, kasvaa koko ajan ja käy yhä vaikeammaksi ymmärtää miksi edelleen jatkamme vain talouden ehdoilla.

Ja vaikka nuorten ilmastolakot ovat tosi hieno juttu, niin nekin ovat tässä mielessä historiaa - ne pyrkivät saamaan nykyisen toimimaan eri lailla, luomaan sille muutospainetta. Mutta kun tiedämme, että vain tietoisuuden laajentuminen pois itsen ympäriltä, voi avata yhteyden elämään ja todellisuuteen, niin sitä pitää pyrkiä edistämään. Toivottavasti nuorten ilmastolakot ja mielenosoitukset herättävät kuitenkin meidät myös näkemään tämän ja avautumaan elämälle aivan uudella tavalla ja tasolla.

Kun katson maailmaa ”uudesta ajasta” käsin ja luen poliitikkojen ja monien muiden nykyistä maailmaa kannattavien ja siinä elävien kommentteja ja näkemyksiä taloudesta, hyvinvoinnista, ilmastonmuutoksesta, luonnon suojelusta, metsien hoidosta yms., niin yhä useammin tulee vahva tunne siitä, että ne ovat jo historiaa - että ne kuvaavat jotakin, joka on jo mennyttä maailmaa. Myös niiden, jotka vaativat nyt päästövähennyksiä ja rajoituksia talouskasvun haitallisimpaan puoliin jne. ja jotka periaatteessa ovat muutoksen kannalla, ovat historiaa.

Ilmastonmuutos ja luonnon tuhoutuminen on syvälle ihmisyyteemme menevä ongelma, koska se haastaa kaiken - elämäntapamme, yhteiskuntamme, olemassaolomme ja koko ihmisyytemme perustan. Ja tämän vuoksi se ei ratkea poliittisilla, taloudellisilla tai teknologisilla ratkaisuilla - toki niistä voi olla apua, mutta myös haittaa.

Meidän tulee nyt oivaltaa se, että tarvitsemme uutta tapaa elää ja järjestää yhteiskuntamme ja uutta elämämyönteistä ja tietoista ihmisyyttä. Kuulostaa tietenkin suuruudenhullulta ja mahdottomalta, mutta mahdotonta on myös se, että jatkamme entiseen tahtiin. Sen tulos on varma.

Maailmamme muuttuu joka tapauksessa - tavan, jolla se tapahtuu, voisimme vielä valita. Jos nyt emme valitse noita hyviä tapoja leveällä rintamalla, niin käsiimme jäävät vain huonot vaihtoehdot.

Hyvät

 • Nykyinen edustuksellinen demokratia tekee muutokset vaalien ja lainsäädännön kautta
 • Suora demokratia ja kansalaisaktiivisuus luovat uutta demokratiaa ja vaikuttamista ”alhaalta ylöspäin”
 • Kansalaiset luovat painetta ja vaatimuksia demokraattiselle järjestelmälle kuten ”nuorten ilmastolakko”
 • Yksilöt muuttavat omaa elämäntapaansa ja näyttävät, että ”toisin voi elää” – elämän ”hiljainen” vallankumous
 • Uuden elämäntavan kannattajat luovat omia yhteisöjä, yhdessä elämisen malleja ja muuttavat sosiaalista tilaa ja todellisuutta
 • Ja tavoite pitää olla kulutuksen, eriarvoisuuden, ympäristöhaittojen ja luonnon tuhoutumisen vähentäminen radikaalisti ja ilmastonmuutoksen radikaalin karkaamisen estäminen.

Huonot

 • Yhteiskuntarauha järkkyy ja johtaa väkivaltaiseen konfliktiin nykyisen puolustajien ja uudistajien välillä
 • Globaali ilmastopakolaisuus – nälkä ja alueiden muuttuminen elinkelvottomiksi - johtaa rikkaiden ja köyhien ihmisten väliseen kulttuuriväkivaltaan ja -puhdistuksiin väestöryhmien sisällä ja välillä
 • Maapallon ekologinen tila järkkyy ja johtaa luonnonvarojen vähenemiseen ja resurssisotiin valtioiden ja alueiden välillä
 • Resurssisodat globalisoituvat ja johtavat suurvaltojen väliseen ydinsotaan, jossa suurin osa maapalloa muuttuu elinkelvottomaksi
 • Ekologisen katastrofin - ekosysteemien hajoamisen ja 6. sukupuuttoaallon – ja resurssi- ja ydinsodan vuoksi maapallon väestömäärä lähtee nopeaan ja hallitsemattomaan pudotukseen ja johtaa ihmislajin lähes täydelliseen tuhoon.