Ole uuden ajan kapinallinen

14.8.2019

Nyt on aika olla ”uuden ajan” kapinallinen. Me emme luo uutta maailmaa vastustamalla nykyistä ja taistelemalla sitä vastaan, vaan elämällä toisin. Se on sitä todellista kapinahenkeä, jota juuri nyt maailmamme tarvitsee.

Meidän tulee tehdä irtiotto nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja mennä eteenpäin kohti uutta. Uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden ja uuden tavan nähdä todellisuus ja oma itsemme sekä elää ja toimia maailmassa tavalla, joka haastaa kaiken sen mihin olemme tottuneet ja oppineet.

Puheet, protestit ja vastakkainasettelu eivät riitä nykyisten ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen, vaan meidän itsemme on nyt toimittava. Me voimme saada tarvittavat muutokset aikaan kantamalla itse vastuun omassa elämässämme ja vetämällä tukemme pois niin poliittiselta kuin taloudelliseltakin valtajärjestelmältä. Ne pysyvät pystyssä vain niin kauan kuin me itse omilla valinnoillamme ja teoillamme niitä suorasti tai epäsuorasti tuemme. Nyt tarvitaan tekoja ja vastuunkantoa henkilökohtaisella tasolla - nyt on aika olla ”uuden ajan” kapinallinen.

Tavoitteenamme ei ole nykyisten valtajärjestelmien kaataminen, vaan muuttaa elämäntapamme kestäväksi, vastuulliseksi ja mielekkääksi − mahdolliseksi. Kun annamme tälle tavoitteelle kaiken tukemme omien valintojemme ja tekojemme kautta, ajan myötä myös poliittinen ja taloudellinen järjestelmä muuttuvat kestäviksi, vastuullisiksi ja mahdollista elämää ja maailmaa tukeviksi. Mutta me itse olemme muutoksen tekijöitä ja sitä eteenpäin vievä voima.

Jokaisella teolla on merkitystä

Usein sanotaan, etteivät yhden ihmisen vastuulliset valinnat vaikuta, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka yhden ihmisen vaikutus esimerkiksi ekologiseen kestävyyteen ja valtajärjestelmään onkin pieni, esimerkin näyttäminen omassa elämässämme voi olla juuri se tarvittava rohkaisu toiselle, joka myös haluaisi tehdä osansa mahdollisen maailman hyväksi, mutta ei siihen ilman kannustusta ja esimerkkiä pysty. 

Eivät suuret murrokset uuteen aikaan ole aiemminkaan alkaneet massojen voimin, vaan pienen edelläkävijäjoukon näyttäessä mallia. Myöhemmin muutkin ovat sitten heränneet tukemaan muutosta.

Hiljainen vallankumous

Nyt olemme käynnistämässä ”hiljaista vallankumousta” uuden kestävämmän ja vastuullisemman elämäntavan luomiseksi. Se käynnistyy ensin omassa elämässämme ja tietoisuudessamme, sitten ulkoisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Tätä ”hiljaista vallankumousta” ei voi pysäyttää, sillä mikään ei voi estää meitä tekemästä elämässämme valintoja. Kun muutamme oman elämämme ja sisäisen todellisuutemme, on muutos mahdolliseen maailmaan alkanut – ei nopeasti, mutta varmasti.

On ymmärrettävää, että nykyiset päivittäiset uutiset ja havainnot muuttuvasta ja kurjistuvasta ympäristöstä ja elinolosuhteista saavat meidät lamaantumaan ja jopa ahdistumaan, Myös suoranainen pelko omasta ja erityisesti lastemme tulevaisuudesta on luonnollista. Ainoa keino helpottaa tätä ympäristöahdistusta on toimia uuden ja paremman elämäntavan ja maailman luomiseksi. Pään pensaaseen pistäminen tuo ehkä hetken helpotusta, mutta ei ratkaise ongelmaa.

Miksi mukaan ”uuteen aikaan”?

Uusi aika tarjoaa vahvan perustelun sille, miksi meidän tulee nyt tehdä uusia kestäviä elämäntapavalintoja uudelta elämämyönteiseltä perustalta; ja miksi ne ovat nyt erityisen tarpeellisia ja välttämättömiä. Meidän tulee elää nyt toisin, jotta voimme pelastaa itsemme ja luonnon monimuotoisuuden ja elinvoiman sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Uusi aika on mahdollisuus tavata muita ”uuden ajan ystäviä”, käydä keskusteluja ja saada vahvistusta ja tukea uuden elämän opetteluun ja elämiseen. Se tarjoaa mahdollisuuden ottaa vastuuta tulevaisuudesta ja ”tehdä työtä” sen eteen tavalla, joka sinulle parhaiten sopii, on luontaista ja mielekästä - ja myös yhdessä muiden kanssa.

Uusi aika on myös mielenkiintoinen harrastus ja älyllinen haaste ymmärtää meidän ihmisten ja luomiemme yhteiskuntien perustana olevia maailmankuvia ja arvoja ja niiden luomia kulttuureja. Sitä miten ne noudattavat tietoisuuden evolutiivisen prosessin lainalaisuuksia ja periaatteita elämän kaikilla tasoilla. Se on evolutiivisen elämäntietouden opiskelua ja ymmärtämistä.

Uusi aika on tutkimusmatka omaan itseemme ja siihen, miten näemme todellisuuden ja elämän suoraan ilman mielemme luomia uskomuksia. Se on itsesi haastamista ihmisyytemme pinnalta syvälle todelliseen yhteiseen olemukseemme asti.

Uusi aika tarjoaa meille siis uuden kestävämmän elämäntavan, mielenkiintoisen uuteen elämäntietouteen keskittyvän harrastuksen ja itsemme haastamista pinnalta syvälle ihmisyytemme perustaan asti. Se mahdollistaa uusien samanhenkisten uuden ajan ystävien kohtaamista ja mahdollisuuden ottaa vastuuta tulevaisuudestamme sekä tehdä ”työtä” sen eteen.

Tule mukaan – nyt tarvitaan ”uuden ajan” kapinallisia.