Tarvitsemme tietoisuuden kasvua, tekoja ja rauhanliikettä niitä tukemaan

6.8.2019

Tällä hetkellä on paljon puhetta siitä, että nyt on tehtävä ja nopeasti päätöksiä ilmastopäästöjen lopettamiseksi, mutta ei oikeastaan lainkaan sellaisia ilmastotekoja, joilla olisi merkitystä - päästöt ja luonnon biodiversiteetin väheneminen jatkuvat ja ovat jopa kiihtyneet viime vuosien aikana.

Nyt tapahtuu aivan sama kuin on tapahtunut viimeiset 30 vuotta luonnon- ja ympäristönsuojelun osalta - paljon puhetta, mutta tilanne vain huononee, eikä huononeminen ole edes hidastumassa. 

Samaan aikaan ilmastotutkijoiden ennusteet ja mallit ovat osoittautumassa liian optimistisiksi ja olemme etenemässä luultua paljon nopeammin maapallon 2-3 asteen keskilämpötilojen nousuun, joita pidetään jo katastrofaalisina - maailmaan, jota on alettu kutsua ilmastokaaokseksi. Se maailma on hyvin erilainen kuin tämä nykyinen, joka sekään ei ole ongelmia vailla.

Jos emme jaa hupenevia luonnonvaroja ja muita resursseja koko maailman väestön kesken nykyistä tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin, niin ajaudumme maailmaan, jossa ihmisyytemme pahimmat puolet tulevat esille ja ottavat vallan. Silloin vahvimmat päättävät ketkä saavat elää ja ketkä eivät - ja se on maailma, jossa ihmisarvoinen elämä on vain kaukainen haave.

Kuvitelma, että kansallisvaltiot voisivat pistää rajansa kiinni ja elää omaa elämäänsä muista välittämättä, on utopiaa, jonka tavoittelu johtaa vain väkivaltaan. Me voimme selvitä ilmastonmuutoksen runtelemassa maailmassa, jossa luonnon ekosysteemit pettävät ja luonnonvarat käyvät vähiin, vain toimimalla yhdessä ja toimimalla siten, että sopeutamme elämämme maapallon ekologisiin ja ihmisyytemme eettisiin rajoihin. Mitä nopeammin tämän ymmärrämme, sitä varmemmin voimme estää "kaikkien sodan kaikkia vastaan".

Jos haluamme estää pahimpien skenaarioiden toteutumisen, niin meillä on edessämme kaksi suurta haastetta. Ensinnäkin kollektiivisen tietoisuuden tulee hyvin nopeasti laajentua ymmärtämään, että vain siirtymällä pois nykyisestä joka tason itsekkyydestä elämäkeskeisyyteen, pystymme tekemään ne tarvittavat ja radikaalit toimenpiteet, joita nyt tarvitsemme ja jotka muuttavat koko elämäntapamme. 

Toiseksi tarvitsemme vahvaa rauhanliikettä, joka varsinkin tulevien vuosikymmenten murrostilanteessa, tuo esille sitä, että vain yhdessä voimme selvitä ja että väkivallan ja sodan kautta ei ilmastokaaoksen luomia uhkia ja haasteita luonnonvarojen riittävyydelle ja jakamiselle ratkaista. Vain kansalaisten aktiivinen toiminta ja tuki "rauhassa" tapahtuvalle siirtymiselle uuteen kestävämpään maailmaan, voi estää päättäjien ja muiden vallassa olevien pyrkimykset ottaa enemmän kuin oman osansa siitä mitä on käytettävissä.

Tietoisuuden laajentuminen elämäkeskeisyyteen ja vahva kansalaisten rauhanliike muutosta edistämään, on se mitä nyt tarvitsemme. Vain niin, voimme säilyttää elämänarvoisen elämän.

Jos aiomme tosissamme estää ilmastokaaoksen, niin nykyinen aineelliseen kuluttamiseen ja fossiilienergiaan perustuva elämäntapamme ja sitä ylläpitävät ja tukevat taloudellinen ja poliittinen järjestelmä tulee purkaa ja nopeasti. Onko uskottavaa, että juuri ne, jotka tästä haittaekosysteemistä hyötyvät ja saavat elantonsa, ovat sen ensimmäisinä valmiita hylkäämään ja lähtemään luomaan sille vaihtoehtoa? 

Vaikka me kuluttajat olemme samalla tavalla ehdollistuneet tähän samaan haittaekosysteemiin, niin tuleva kaaos tulee vaikuttamaan meidän elämäämme paljon enemmän kuin vallassa oleviin ja siksi meidän tulee vaatia, mutta myös tehdä kaikki mahdollinen, että nykyinen haittaekosysteemi murenee ja tekee tilaa uudelle tavalle elää.