Ympäristönsuojelusta uuteen ihmisyyteen

4.2.2020

Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen haasteisiin ei ole menneinä vuosikymmeninä pystytty vastaamaan. Näyttää myös siltä, että myöskään ilmastonmuutoksen haasteeseen ei pystytä vastaamaan siten, että nykyinen kehitys kohti globaalia ekologista ja inhimillistä katastrofia kohti pystyttäisiin välttämään.

Nyt tulisi nopeasti siirtyä puhumaan ja erityisesti tekemään tekoja, jotka myös todellisuudessa turvaavat elämän säilymistä ja luovat edellytyksiä uuden ihmisyyden syntymisen edistämiseksi.

1960-70-luvuilla YMPÄRISTÖNSUOJELU: tavoitteena oli elinympäristöjemme suojeleminen saasteilta ja tekeminen turvallisemmaksi.

1980-90-luvuilla KESTÄVÄ KEHITYS: tavoitteena oli kestävän talouden luominen ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen.

2000-2010-luvuilla ILMASTONMUUTOS: tavoitteena oli estää ilmastonmuutoksen kärjistymistä ja luonnon ekosysteemien tuhoutumista, jotta elinolosuhteet pystyttäisiin turvaamaan eri puolilla maailmaa.

2020-luvulla ELÄMÄN SÄILYTTÄMINEN: tavoitteena on turvata elämän edellytykset sekä meille että muulle luonnolle ja estää ajautuminen eloonjäämiskamppailuun ja taisteluun luonnonvaroista toistemme kanssa. Tämä edellyttää evolutiivisen ja elämäkeskeisen maailmankuvan ja arvojen heräämistä ja niiden tulemista elämäämme määrittäviksi periaatteiksi.

2030-luvulla UUSI IHMISYYS: tavoitteena on luoda uusi ekologinen ja elämäkeskeinen perusta ihmiskunnalle ja tietoiselle uudelle ihmisyydelle ja turvata näin elämän mahdollisuus kaikelle elämälle myös pitkälle tulevaisuuteen. Tämä edellyttää holistisen maailmankuvan ja arvojen heräämistä ja niiden tulemista elämäämme määrittäviksi periaatteiksi.