Meidän tulee tehdä nyt IRTIOTTO kestämättömästä elämäntavastamme

29.6.2019

Kun me muutumme ja muutamme elämäntapaamme, niin maailma muuttuu. 

Meidän tarvitsee alkaa elää uudella tavalla ja saada tästä uudesta elämäntavasta yleisesti hyväksytty tapa elää, niin maailma muuttuu – ei heti eikä nopeasti, mutta varmasti ja pysyvällä tavalla. Ja tämän perustaksi tarvitsemme uuden elämäkeskeisen perustan, jota kutsumme uudeksi ajaksi.

Uuden ajan ja sitä edustavan Irtiotto ry:n toiminnan perustana ovat mm. seuraavat näkemykset:

Nyt on mentävä eteenpäin
Nykyiset pyrkimyksemme ratkaista elämäntapamme luomia ongelmia, eivät ole riittäviä, koska ne eivät kyseenalaista tätä juurisyytä eli nykyistä elämäntapaamme ja sitä ylläpitäviä taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä – tarvitsemme uuden tavan järjestää yhteiskuntamme. Palaaminen aiempien maailmankuvien tarjoamiin ratkaisuihin ei ole mahdollista, koska juuri niiden kyvyttömyys ratkaista syntyneitä elinolosuhteita ja haasteita, loi uuden laajemmalle tietoisuudelle perustuvan maailmankuvan niitä ratkaisemaan. Siksi on mentävä eteenpäin.

Tarvitsemme uuden elämäntavan, jolla on uusi perusta
Nykyinen elämäntapamme, joka perustuu moderniin ja postmoderniin maailmankuvaan ja niiden perustana olevaan mekanistismaterialistiseen todellisuuskäsitykseen, uhkaa omaa ja maapallomme terveyttä ja elinvoimaisuutta tavalla, jota emme voi ratkaista tämän nykyisen elämäntapamme puitteissa – tarvitsemme uuden elämäntavan, jolla on uusi perusta – luonnollinen todellisuus- ja ihmiskäsitys, elämäkeskeiset arvot ja maailmankuvat

Tarvitsemme evolutiivista näkemystä
Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on mahdollista – me voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden, elämän ja maailman näkemistämme ja tehdä tämän avulla elämäntapamuutoksen omassa elämässämme ja järjestelmämuutoksen yhteiskunnassamme. Tämä edellyttää tietoisuuden evoluution hyväksymistä eli sen, että me kehitymme ihmisinä ja elämän osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.

Maailma muuttuu, kun me muutumme
Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat sen maailman, jossa elämme ja tekojemme ja valintojemme kautta maailma muuttuu, kunhan tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin. Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä eli sen, että me itse voimme vaikuttaa evoluution etenemiseen sen osallisina.

Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme määrittävästä todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja elämäntavastamme, niin sen tilalle syntyy uusia sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan elämäntapaan kuuluneet sisällöt – uudet elämänsisällöt syntyvät luonnollisesta suhteestamme omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan.

Uudet arvot luovat uuden maailman
Elämäntapamuutoksen tekeminen luo meille uusia arvoja ja uuden maailmankuvan, jotka antavat näille muutoksille hyväksynnän ja tekevät uudesta elämäntavastamme luonnollista ja mielekästä.

Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat nykyistä maailmaamme määrittävät rakenteet ja järjestelmät, koska ne menettävät aiemmin nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden tilalle.