Miksi kiellämme sen mitä tapahtuu

6.6. 2019

Vaikka meillä on kaikki tarvittava tieto, niin silti pakenemme ja myös haluamme paeta omien uskomustemme taakse ja luoda maailmasta kuvan, joka tukee omia uskomuksiamme - uskomuksia, jotka usein ovat kaukaa historiasta tai ainakin omasta nuoruudestamme, ja joita meille on opetettu ja joihin meidät on kasvatettu. 

Maailma on kuitenkin muuttunut ja muuttuu koko ajan, emmekä pysty näillä vanhoilla uskomuksillamme enää näkemään maailmaa sellaisena kuin se on. Uskomuksemme pitävät meidät kiinni vanhassa ja estävät sen tarpeellisen muutoksen, jota maailmamme ja me itse nyt tarvitsemme. Meidän tulee katsoa maailmaa ja itseämme todellisuudesta, ei uskomuksistamme käsin.

Me luulemme ja jopa uskomme, että omat uskomuksemme, kuvamme maailmasta ovat totta ja muiden uskomukset eivät, jos ovat omistamme poikkeavia. Se, mitä tulisi nähdä, on se, että se todellisuus, josta meillä näitä uskomuksia on, on kuitenkin kaikille sama todellisuus - ero on vain siinä, miten sitä tulkitsemme omien uskomustemme, historiamme, arvojemme tai maailmankuvamme kautta. 

Kun siis väittelemme toistemme kanssa siitä, minkälainen maailma on tai minkälainen sen tulisi olla, niin todellisuudessa väittelemme siis vain uskomustemme ja mielikuviemme tasolla, emme todellisuudessa. Tällöin ne asiat, jotka maailmassa tarvitsevat muutosta ja korjausta, jäävät hoitamatta, koska haluamme, että ne hoidetaan omia uskomuksiamme tukevalla tavalla - ja niin haluavat muutkin.

Yksinkertaistaen - nälkäinen tarvitsee tuokaa, asunnoton tarvitsee asunnon, turvaton tarvitsee turvaa, sairaat tarvitsevat hoitoa, työttömät tarvitsevat työtä jne. - jos keskitymme näkemään todellisuuden ja toimimaan sen perusteella, niin moni vaikea asia ei olekaan enää niin vaikea. Vain uskomuksemme tekevät siitä monesti vaikeaa ja luo vastakkainasettelua uskomusten välille.

Jos aiomme ratkaista ympäristöongelmamme, lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia tai estää ruoan ja veden saannin vaarantuminen eri puolilla maailmaa, on meidän unohdettava nämä maailman nykytilasta poikkeavat uskomuksemme ja vaihdettava näkökulmamme todellisuuteen, siihen miten asiat ovat.