Minkälaista olisi uuden ajan politiikka

28.10.2019

 • sillä ei ole omaa erityistä etua tai eturyhmää jonka asioita se ajaa, vaan se edustaa kaikkia ja kaikkien etua - se toimii elämän puolesta
 • se ei pyri muodolliseen valtaan, kuten nykyiset puolueet, vaan vaikutusvaltaan omien jäsentensä ja kannattajiensa esimerkin ja toiminnan kautta
 • sen ohjelma luo yleiset periaatteet ja tavoitteet, joita jäsenet ja kannattajat toteuttavat omien elämänvalintojensa kautta - ohjelmaa päivitetään koko ajan
 • se ei toimi ketään vastaan tai pyri muuttamaan nykyisiä yhteiskunnan ja talouden rakenteita suoraan, vaan se luo ja tuo esille uusia toimivia malleja, joita se pyrkii myös toteuttamaan omassa toiminnassaan ja sen kautta luomaan niille kannatusta
 • sen tavoitteena on luoda uusi elämisen malli, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ja vastuullinen

Tässä alustava luonnos tavoitteista - näitä ei taida voida kutsua lupauksiksi - enemmänkin eloonjääämistavoitteiksi.

Mitkä ovat "uuden ajan puolueen" tavoitteet, jotta maailmastamme tulisi ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullinen ja kestävä

 • Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen ja varmistaminen kaikessa toiminnassa - luodaan ratkaisuja, jotka eivät heikennä luonnon ja ympäristön tilaa
 • Talouskasvuriippuvaisuuden poistaminen - aineellisen kulutuksen lasku ja tavoitteena resurssipohjaisen talouden toteuttaminen - siirtymävaiheessa velaksi eläminen lopetettava kaikilla elämisen tasoilla
 • Osallisuusyhteiskunnan toteuttaminen - aito demokraattinen vaikuttamismahdollisuus kaikille paikallisyhteisöstä valtakunnalliseen ja globaaliin päätöksentekoon asti tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettuna
 • Elämäkeskeisen kasvatuksen, koulutuksen - päivähoidon ja koulun uudistaminen elämää ja tulevaisuutta tukevaksi - ja elinikäisen elämäkeskeisen opiskelun toteuttaminen
 • Taata kaikille perustulo varmistamaan elämisen mahdollisuus siirtymävaiheessa siirryttäessä resurssipohjaiseen talouteen ja työpaikkojen vähentyessä teknologian johdosta
 • Siirtyminen oikeudenmukaiseen, tasa-arvoiseen ja läpinäkyvään kauppaan - kaupankäynnin vapauttaminen ja kaupan esteiden poistaminen globaalisti ja paikallisesti, siirtyminen kuluttajavetoiseen kaupankäyntiin - sama hinta kaikille ostajille (vain kuljetuskulut huomioidaan) yms. (ennen resurssipohjaista taloutta)
 • Teknologiaa - automaatio, robotiikka, digitalisaatio yms. - käytetään pienentämään haitallista ympäristörasitusta ja ei-mielekästä työtä
 • Eläimille oikeus elää luonnonmukaista elämää - lihansyönnin radikaali vähentäminen eettisistä syistä ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi
 • Vaatimus terveellisistä elämäntavoista - lääketieteelliseen hoitoon yhdistyy aina elämäntapamuutosvaatimus
 • Liikkuminen ilman henkilöautoa - radikaali siirtyminen joukkoliikennöintiin ja auton tarpeen vähentäminen työn ja asumisen ratkaisuilla - fyysinen läheisyys, etä- ja virtuaalityö yms. - suositaan kävelyä, polkupyöräilyä ja muita ihmisvoimin tapahtuvia liikkumisen muotoja
 • Kaikilla on oikeus itsensä toteuttamiseen ja ilmaisemiseen kulttuurin ja taiteen aloilla hyvinvoinnin lisäämiseksi yhteiskunnassa.