Sillä ei lopulta ole merkitystä mitä puoluetta kannattaa

28.10.2019

Nykyinen poliittinen järjestelmä perustuu vastakkainasettelulle, kilpailulle vallasta, eriarvoisuudelle, oman ryhmän edun ajamiselle, erillisyyttä tukeville ja suljetuille eri maailmankuville ja arvoperustoilla, joka nyt pirstaloi poliittisen kentän ja tekee järkevistä päätöksistä lähes mahdottomia.

Se jättää kansalaisen suoran vaikuttamisen vain äänestämiseen kerran 4 vuodessa ja, johon vaikutetaan yhä enemmän jopa täysin todellisuuspakoisilla mielikuvilla, uhkakuvilla, vääristelyllä ja jopa suoranaisella valehtelulla.

Tämä kaikki aiheuttaa sen, että maailman muutokseen ei pystytä, ehditä eikä aina edes haluta vaikuttaa, koska se ei ole ko. puolueen intressissä.

Näin äänestäminen, riippumatta mitä puoluetta tai ketä ehdokasta äänestää, on aina tämän järjestelmän tukemista ja uuden paremman järjestelmän luomisen estämistä. Jos koskaan emme irrottaudu tästä äänestämisestä ja nykyisen järjestelmän tukemisesta, niin olemme todella pitkään jumissa sen kanssa ja kykenemättömiä tekemään tarvittavia muutoksia, joita maailman muutos ja uhat nyt tarvitsevat.

Kyse ei ole sinänsä nykyisen järjestelmän huonoudesta, vaan siitä, että se ei enää kykene ratkomaan nykyisiä ongelmia siinä ajassa ja tehokkuudella, joka olisi nyt tarpeen ja välttämätöntä.

Tässä on sama juttu kuin teknologian kanssa. Me uskomme, että nykyinen teknologia kehittyy ja paranee ja pystyy siten luomaan innovaatioita ja teknologioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta aiheuttaa sen, että jäämme odottamaan näitä uusia teknologioita. Eivät ne turhia ole, mutta eivät ratkaise sitä ongelmaa, joka meillä on jo nyt käsissämme. Samoin, jos jäämme odottamaan, että nykyinen järjestelmä korjaa itseään ja kehittyy paremmaksi, niin silloin menetämme sitä kallista aikaa, jota meillä ei ole.

Juuri tämän lyhyen aikaikkunan ymmärtämättömyys ja huomiotta jättäminen on suurin uhka. Siinä vaiheessa, kun teknologiat ja poliittinen järjestelmä ovat riittäviä vastaamaan aikamme haasteisiin, niin pahoin pelkään, että silloin tuho on jo käsittämättömän suuri ja hallitsematon.

Siksi pitäisi toimia nyt heti ja sillä mitä on käytettävissä, mutta myös aloitettava sellaisen yhteiskunnallisen järjestelmän luominen, joka pystyy myös tekemään tarvittavia ratkaisuja myöhemmin. Siksi kulutuksen ja päästöjen radikaali vähentäminen jokaisen siihen kykenevän toimesta on tarvittava "katkohoito", jolla saamme lisää aikaa järjestelmämuutoksille ja muulle

Siinä vaiheessa, kun äänestäminen on ymmärretty tehottomaksi tavaksi tehdä muutoksia, niin syntyy uusia tapoja, kansalaisliikkeitä yms. ja nykyisen järjestelmän oikeutus vähenee ja tulee mahdottomaksi edustaa meitä. En ymmärrä miksi hyväksyisimme sen, että legitimiteettinsä menettänyt järjestelmä saisi jatkaa - ainoa tapa olisi eräänlainen nykyisen järjestelmän diktatuuri, jossa äänestäminen lopetettaisiin lailla ja valta pidettäisiin valtapuolueiden käsissä - tämänlaista kehitystä toki näkee jo tapahtuvan esim. Turkissa ja Unkarissa ja myös USA:ssa, jossa äänestämisoikeutta pyritään rajoittamaan "vääriltä" äänestäjiltä.

Kuvitelma, että nykyinen systeemi olisi jotenkin ikuinen ja mahdoton korvata, on vain uskomus, joka pitää meidät pihdeissään ja estää muutoksen, edes sen kuvittelemisen mahdollisena. Nykyisen tukeminen, uuden vastustaminen ja kieltäytyminen henkilökohtaisista muutoksista on varmin tie tuhoon.