Ilmastonmuutoksen kärjistymisen torjuminen ei riitä vielä mihinkään

30.9.2019

Yksi sellainen iso "vaaranpaikka" on se, että poliitikot mielellään puhuvat ilmastonmuutoksesta ja uudesta teknologiasta ja uusiutuvasta energiasta, koska ne tuovat työpaikkoja ja taloutta yms., mutta samalla tämä kääntää huomion pois todellisesta ongelmasta, joka on luonnon tuhoutuminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen yms., joka uhkaa koko elämäämme.

Poliitikot - kuten moni muukin - yrittävät säilyttää talouden ennallaan ja jopa kasvattaa sitä ja muuttaa vain sen sisältöä energiatuotannon osalta uusiutuviin perustuvaksi ja se ei kyllä riitä mihinkään - päinvastoin voi vain lisätä kulutusta, kun energiasta tuleekin halpaa.

Nyt olemme luomassa kokonaan uutta ”mahdollista maailmaa”, emme pelkästään asettelemassa nykyisiä ”palikoita” uuteen järjestykseen, joten kaikki menee uusiksi.

Energiatuotantotavan muutos

Meidän tulee siirtyä fossiilisesta ja saastuttavasta, ilmastonmuutosta edistävästä kestämättömästä energiatuotannostamme uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaan kestävään energiatuotantoon.

Talousjärjestelmän muutos

Meidän tulee siirtyä yltiökapitalistisesta, aineelliseen kulutukseen, velanottoon ja globaaliin kilpailuun perustuvasta talousjärjestelmästämme arvolähtöiseen ja taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti kestävään talouteen.

Finanssijärjestelmän muutos

Meidän tulee siirtyä reaalimaailmasta irrallaan olevasta, globaaleja kuplia ja kriisejä aiheuttavasta finanssijärjestelmästämme reaalielämää tukevaan ja mahdollista maailmaa edistävään rahoitusjärjestelmään.

Poliittisen järjestelmän muutos

Meidän tulee siirtyä talouden talutusnuorassa olevasta, näennäisdemokraattisesta ja eliitin vallassa olevasta poliittisesta järjestelmästämme suoraan kansalaisvaikuttamiseen ja ihmisten, yhteisöjen ja elämän etuja ajavaan suoraan demokratiaan.

Yhteiskunnallisen järjestelmän muutos

Meidän tulee siirtyä valtio- ja eturyhmäkeskeisestä, korporatiivisesta ja saavutettujen etujen puolustamiseen keskittyvästä yhteiskunnallisesta järjestelmästämme ihmisten, yhteisöjen ja elämän elinehtoja ylläpitävään ja edistävään ja myös tulevat sukupolvet huomioon ottavaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jossa kaikkien etu on ensi sijalla.

Koulutuksen ja kasvatuksen muutos

Meidän tulee siirtyä mekanistisesta, ylhäältäpäin ohjatusta, tiedon jakamiseen perustuvasta ja yhteiskunnan ja talouden etuja varten tapahtuvasta kasvatuksesta ja koulutuksesta oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen mahdollistavaan, itseohjautuvaan ja elämään perustuvaan ekosysteemiin.

Terveydenhuollon muutos

Meidän tulee siirtyä erillisten sairauksien poistamiseen erikoistuneesta, medikalisoituneesta terveydenhuollosta kokonaisvaltaiseen, ihmiskeskeiseen ja ennaltaehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin luomisen ekosysteemiin.

Työelämän muutos

Meidän tulee siirtyä hierarkkisesta, esimies/alaissuhteisiin perustuvasta pirstaloituneesta ja ammattikeskeisestä vallankäytöstä työelämässä yhteisöllisesti uutta luovaan ja vision suuntaamaan arvotuotantoon, joka mahdollistaa osallisten itsensä toteuttamisen ja merkityksellisen tekemisen.

Infrastruktuurin toteuttamistavan muutos

Meidän tulee siirtyä ekologisesti ja inhimillisesti kestämättömästä rakentamisesta kestävään, ekologiset ja sosiaaliset reunaehdot huomioon ottavaan, todellista hyvinvointia luovaan ja edistävään rakentamiseen ja infrastruktuurin luomiseen.

Kulttuurin muutos

Meidän tulee siirtyä minä- ja ryhmäkeskeisestä modernista ja postmodernista erilliskulttuurista elämää ja ihmisyyttä edistävään yhtenäiskulttuuriin, jossa erilaisuus ja evolutiivinen eriaikaisuus ovat osa kulttuurista rikkautta ja monimuotoisuutta.

Nämä kaikki muutosten kuvaukset ovat vielä hyvin yleisellä tasolla, mutta ne antavat kuvaa siitä, kuinka suuresta muutoksesta on nyt kysymys.

Muutoskuvaukset Uusi aika -kirjasta sivut 48-50.