Tarvitsemme henkistä irtiottoa nykyisestä systeemistä

2.9.2019

Miten saamme muutosta aikaan, kun aina äänestämme nykyistä systeemiä kannattavat valtaan ja ne, jotka edustaisivat todellista muutosta, eivät pääse puolueiden listoilla edes ehdokkaiksi? Näin tuemme sitä mitä kenties vastustamme - ja sitten ihmettelemme, että muutosta ei tapahdu.

Uudessa ajassa on kysymys uuden valistuneen yhteiskunnan synnyttämisestä ja se ei synny nykyiseltä pohjalta tai nykyisen sisältä - siksi äänestäminen on aina ääni nykyiselle valtajärjestelmälle. Mutta pelkkä äänestämättä jättäminen ei tietenkään johda mihinkään, vaan se tulisi kääntää uudeksi poliittiseksi voimaksi kuten olen kirjassani kuvaillut.

Tässä on sama kuin aineellisessa kulutuksessa - me emme voi vähentää kulutustamme kulutuksella, vaan vähentämällä sitä - toki me voimme kuluttaa järkevämmin, mutta kokonaiskulutus ratkaisee vaikutuksemme luontoon ja sen elinvoimaan. Tai velkaongelmat ratkaistaan velalla, talouskasvun ongelmat talouskasvulla jne. Jos haluamme uutta elämää, yhteiskuntaa ja maailmaa, niin silloin pitää toimia ja elää toisin.

Vaikka yhden ihmisen äänestämispäätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta äänestystulokseen, niin sillä on suuri merkitys meille itsellemme. Tiedän omasta kokemuksestani, että henkinen kynnys jättää äänestämättä on todella suuri - siihen kulminoituu koko "yhteiskuntariippuvuutemme" kuten siitä kirjoitin. On todella vaikeaa toimia toisin kuin mitä meille on jo "äidin maidossa" opetettu kansalaisvelvollisuudesta - jotka tulevat pääasiassa traditionaalisesta maailmankuvastamme kuten muutkin "koti, isänmaa, uskonto, kuri ja järjestys" - meidän tulee kunnioittaa auktoriteetteja, vaikka ne ja he olisivatkin jo menettäneet kykynsä vastata tämän päivän haasteisiimme.

Eihän noissa arvoissa ole mitään väärää, mutta ne eivät vaan riitä tämän päivän haasteisiimme. Myös kulutus, työ, talouskasvu, valtio yms. ovat modernien arvojen ilmentymiä, jotka eivät enää riitä. Ja postmodernit arvot kuten suvaitsevaisuus, moniarvoisuus ja -kulttuurisuus, yhteisöllisyys ja itsensä toteuttaminen voivat kyllä pehmentää kovia moderneja arvoja, mutta eivät tarjoa ratkaisuja taloudellisiin kysymyksiin ja poliittiseen järjestelmään liittyviin haasteisiin. Nyt on mentävä eteenpäin ja se ei kyllä onnistu, jos olemme henkisesti kiinni menneissä "kansalaisvelvollisuuksissamme".

Uudessa ajassa on kysymys siitä, kuinka me voimme ratkaista nykyisen maailmamme ongelmia, ja jos analyysi on se, että nykyiset arvot ja niihin perustuvat maailmankuvat eivät siihen kykene - kuten asianlaita näyttää olevan - niin silloin on etsittävä ratkaisua jostakin muualta.

Luonto ja ympäristömme tuhoutuvat koko ajan yhä kiihtyvällä vauhdilla, ilmastonmuutos näyttää etenevän kuten myös 6. sukupuuttoaalto - silti jatkamme entiseen tahtiin ja sitä jopa kiihdyttäen. Nyt moni uskoo, että teknologia ratkaisee kaikki ongelmamme, mutta historia opettaa, että teknologia tuo aina mukanaan uusia ongelmia ja ne ovat usein vielä haastavampia.

Itse uskon vakaasti, että vain löytämällä uudet elämäkeskeiset arvot ja uuden suhteen niin itseemme, toisiimme kuin luontoonkin, voimme pelastaa itsemme eloonjäämiskamppailulta ja resurssisodilta - ja voi myös ydinsota olla edessämme. Jos tähän ei usko - mikä tietenkin on vaikeaa, jos ei vielä jaa tätä uutta näkemys elämästä - niin silloin kannattaa tehdä työtä nykyisessä systeemissä ja pyrkiä muutokseen sen kautta. Joka tapauksessa jokin ratkaisu on löydettävä ja pian.

Se kumpi tie on parempi, selviää kyllä, kun vain katsoo todellisuutta avoimesti ja arvioi tilannettamme sen mukaan.