Tarvitsemme uuden yhteiskuntasopimuksen

30.9.2019

Miksi me, jotka näemme nykyisen yhteiskuntasopimuksen vievän meidät turvattomaan ja kurjistuvaan elämään ja tulevaisuuteen, pitäisimme tämän sopimuksen voimassa, kun sen toinen osapuoli eli päättäjät, julkinen valta ja valtio eivät sitä omalta osaltaan pidä. Miksi me tukisimme sitä.

Me tarvitsemme nyt uuden yhteiskuntasopimuksen, joka turvaa tulevaisuutemme ja elämisen ehdot niin meillä kuin muualla.

Uusi aika tarjoaa tälle sopimukselle uuden elämäkeskeisen perustan ja perustelun. Vähentämällä kulutustamme ja muuta taloudellista toimintaamme kuten palkkatyötä, jättämällä tukemasta nykyistä poliittista järjestelmää ja olemalla osallistumasta siihen ja vaatimalla samanaikaisesti suunnanmuutosta, ilmoitamme haluavamme uuden yhteiskuntasopimuksen, joka turvaa tulevaisuutemme.

Paras tapa osoittaa edellä mainittu on itse elää kuin tämä uusi elämäkeskeinen ja elämän turvaava yhteiskuntasopimus olisi jo totta ja voimassa. Elämme sen itse todeksi ja näytämme sen myös muille. Vaatii toki rohkeutta ja päättäväisyyttä, mutta palkintona on hyvä ja mielekäs elämä itselle ja myös muille.

Tämän nykyisen yhteiskuntasopimuksen purkaminen voi johtaa myös vallitsevien lakien ja yhteiskuntarauhan järkkymiseen ja rikkomiseen, mutta uusi aika ei sitä halua - haluamme, että alamme vain elää ja toimia toisin - terveellisesti, ekologisesti, vastuullisesti, yhteisöllisesti, osallistaen - ja se ei voi olla lakien vastaista.

Elämän puolesta, ei ketään eikä mitään vastaan - tämä riittää, jos vain riittävän moni haluaa näin toimia.