UUSI AIKA -kirjat

UUSI AIKA

Toteutuessaan uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden pelastaa itsemme hyvään elämään ja palauttaa maapallomme monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tasolle, jolla elämämme ja tulevaisuutemme ovat turvattuja.

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, hyvä ja mielekäs elämä, yhteiskunta ja maailma. Päämääränä on ottaa vastuu sen toteutumisesta omassa elämässämme muuttamalla sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme.

Tämän voimme toteuttaa vapautumalla nykyisyyttä ylläpitävistä uskomuksistamme. Kohtaamme ne tekemällä tekoja omassa elämässämme ja laajentamalla tietoisuuttamme itsestämme, elämästämme ja ihmisestä itsestään.

Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda maailman, joka ei ole enää ristiriidassa oman itsemme ja tulevaisuutemme kanssa.

UUSI AIKA – ME TEEMME SEN YHDESSÄ

Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on mahdollista. Me voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden, elämän ja maailman näkemistämme ja tehdä tämän avulla elämäntapamuutoksen omassa elämässämme ja järjestelmämuutoksen yhteiskunnassamme. Tämä edellyttää tietoisuuden evoluution hyväksymistä eli sen, että me kehitymme ihmisinä ja elämän osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.

Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat sen maailman, jossa elämme ja tekojemme ja valintojemme kautta maailma muuttuu, kunhan tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin. Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä eli sen, että me itse voimme vaikuttaa evoluution etenemiseen sen osallisina.

Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme määrittävästä todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja elämäntavastamme, niin sen tilalle syntyy uusia sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan elämäntapaan kuuluneet sisällöt. Uudet elämänsisällöt syntyvät luonnollisesta suhteestamme omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan.

Elämäntapamuutoksen tekeminen luo meille uusia arvoja ja uuden maailmankuvan, jotka antavat näille muutoksille hyväksynnän ja tekevät uudesta elämäntavastamme luonnollista ja mielekästä.

Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat nykyistä maailmaamme määrittävät rakenteet ja järjestelmät, koska ne menettävät aiemmin nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden tilalle.

Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Meidän on nyt mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme.

UUSI AIKA – KAIKKI ON JO TÄSSÄ

Voisi sanoa, että kun ”kaikki on jo tässä”, niin Buddhalaisuudella ja muilla opeilla ja uskonnoilla on hienot tarinat ja historia, mutta niitä ei välttämättä tarvita muuhun kuin siihen, että ne herättävät ihmisissä kiinnostusta – toisaalta näistä tarinoista ja historiasta syntyy sitten myös se suurin este oivaltaa että ”kaikki on jo tässä”. Luodaan kuva mahtavasta matkasta, jota ei todellisuudessa edes ole tai se on jotakin millä ei ole merkitystä itse oivallukseen, että ”kaikki on jo tässä”.

On väärin kuvitella, että ihmiset yleensäkään tavoittelisivat tätä ”kaikki on jo tässä” oivallusta – kyllähän me kaikki olemme aina tavoitelleet sitä mikä juuri sillä hetkellä on ollut se etsimisen taso. Se olisi se todellinen vallankumous, kun lopettaisimme kaikki nuo etsimiset ja keskittäisimme kaiken huomion tuohon ”kaikki on jo tässä” oivallukseen ja kun sen olisimme oivaltaneet, niin sitten kävisimme tästä ”asemasta ja lähteestä” käsin nuo kaikki etsimisen vaiheet läpi – jos vielä kiinnostaisi.