Etsijän "testamentti" -julkaisusarja

Huom! TYÖN ALLA!

Julkaisusarja kuvaa kokonaisvaltaisesti ”uudeksi ajaksi” kutsumaamme aikakautta, joka on nyt avautumassa eteemme mahdollisuutena pelastaa itsemme aiheuttamaltamme ilmastonmuutokselta, luonnon ekosysteemien ja monimuotoisuuden heikentymiseltä ja saasteilta, jotka ovat nyt uhkaamassa koko lajimme tulevaisuutta sekä maailmalta, joka ei tarjoa kaikille hyvän elämän edellytyksiä.

Jokainen julkaisu on itsenäinen, mutta yhdessä ne kattavat ”uuden ajan” ja sen perustana olevan ”minästä vapaan tietoisuuden”, sen kuinka ”uusi aika” voi korvata kaikki nykyiset erillisyyteen perustuvat maailmankuvat ja arvot ja luoda niiden tilalle uuden yhteisyyteen perustuvan elämämyönteisen todellisuuden, elämäntavan ja ”uususkonnon”.

Julkaisut perustuvat vuosien 2003-2019 aikana kirjoittamiini teksteihin ja Facebookissa tehtyihin postauksiin ja käytyihin keskusteluihin ”uuden ajan ystävien” ryhmässä sekä kahden ja kolmen välisiin Messenger-keskusteluihin vuosien 2018-2019 aikana. Olen aiemmin vuonna 2016 julkaissut omakustanteena Uusi aika -kirjan, jossa kuvasin uuden ajan eri näkökulmia ja teemoja menemättä niihin niin syvällisesti kuin nyt näissä julkaisuissa olen mennyt.AIKAMME HAASTEET JA RATKAISU

Me olemme ihmiskuntana pulassa, miksi, mistä ratkaisu?

UUSI AIKA – NYT ON MENTÄVÄ ETEENPÄIN

Uusi aikakausi ja elämäntapa.

VAPAUS JA VASTUU

Erillisyydestä yhteisyyteen.

LUOTTAMUS ELÄMÄÄN

Uusi aika ja elämän tie uususkontona.

ME TEEMME SEN YHDESSÄ

Uuden ajan ystävät ja keskukset.

AVAUTUMINEN ELÄMÄLLE JA TODELLISUUDEN NÄKEMINEN

Kuinka voimme oivaltaa todellisen olemuksemme tietoisuutena, todellisuutena ja elämänä,  

UUSI IHMISYYS

Rajaton elämä, läpinäkyvä ihmisyys - kun kaikki on lopulta yhtä.

ERÄÄN ETSIJÄN TAIVAL

Omaelämänkerrallinen kuvaus elämäni oivalluksista ja murroksista.

OLLAKO VAI EIKÖ OLLA?

Mietelmiä ja oivallusten aihioita oman itsensä etsijälle ja haastajalle.

TAVALLISTA PUHETTA EPÄTAVALLISESTA

Kuinka uusi aika avautui keskusteluissamme.

UUDEN AJAN YSTÄVÄ – AJAN KUVA

Ryhmän postauksia, kommentteja ja uutisia.

Laajuus n. 50-100 sivua / julkaisu, A5, omakustanteita