Uusi aika - nyt on mentävä eteenpäin

Uusi aikakausi ja elämäntapa. Evolutiivinen näkemys ihmisen ja kulttuurien kehityksestä ihmiskeskeisyydestä elämäkeskeisyyteen ja uuteen elämäntapaan.

Mitä tarkoitamme uudella ajalla?

Uusi aika on kuvaus siitä, kuinka erilaiseksi maailmamme muuttuu, kun vaihdamme nykyisen todellisuuskäsityksemme ja maailmankuvamme uuteen, elämälle myönteiseen luonnolliseen todellisuuskäsitykseen ja maailmankuvaan. Emme näe maailmankaikkeutta enää kellokoneistona, joka käynnistyi alkuräjähdyksessä ja on kulkemassa vääjäämättömästi omien luonnonlakiensa mukaisesti kohti yhä kasvavaa epäjärjestystä ja lämpökuolemaa, ja jossa aine ja sen eri ilmentymät ovat kaiken olevaisuuden perusta ja ainoa todellisuus. Emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa luo meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä, eikä siinä tarvita enää välittäjäksi eriarvoistavaa ja vallankäyttöä luovaa rahan ja omistamisen illuusiota. Illuusiota siitä, että tarvitsemme hyvään ja mielekkääseen elämään rahaa ja yli todellisen tarpeemme menevää kulutusta, jota mahdollistamme tekemällä yhä merkityksettömämmäksi ja vaativammaksi käyvää palkkatyötä, pakkotyötä ja tavaroiden omistamista, joiden luulemme tuovan elämäämme hallintaa, turvallisuutta ja onnellisuutta.

Me voimme luopua rahan ja omistamisen illuusiostamme, kunhan vain näemme itsemme ja ympäröivän maailman uusin elämälle myönteisin silmin. Kun ymmärrämme, että me voimme luoda uuden maailman, jossa raha ja valta eivät hallitse meitä, vaan me itse yhdessä toistemme kanssa päätämme, miten elämämme järjestämme ja miten jaamme elämässämme tarvittavat resurssit aidon hyvinvoinnin, hyvän ja mielekkään elämän luomiseksi.

Meidän tulee vain luopua uskomuksestamme, että nykyinen elämäntapamme on ainoa mahdollinen ja uskoa meissä kaikissa olevaan elämästä itsestään kumpuavaan yhteisöllisyyteen ja toistemme auttamiseen. Meidän tulee vapauttaa itsemme tästä uskomuksestamme ja aloittaa vapauden maailman luominen. Maailman, jossa me kaikki saamme välttämättömät elämiseen tarvittavat resurssit ja jossa me voimme toteuttaa itseämme luonnollisesti ja tehdä tämän yhdessä toistemme kanssa.

Uusi aika ja sen luoman vapauden maailman ainekset ovat ainakin seuraavat:

Uusi elämäntietous

Me tarvitsemme elämälle myönteistä, luonnollista todellisuuskäsitystä ja ekologista ja evolutiivista maailmankuvaa ja näistä kumpuavaa uutta elämäntietoutta, josta mm. uusi näkemys evolutiivisesta kehityksestämme, uusi biologia, epigenetiikka ja kvanttifysiikka antavat meille jo tieteellistä todistusta.

Resurssipohjainen talous

Meidän tulee muuttaa taloutemme resurssipohjaiseksi taloudeksi, jossa resurssien jakaminen perustuu ihmisten todellisiin tarpeiseen eikä rahan ja vallan luomiin mahdollisuuksiin.

Osallisuusyhteiskunta

Tarvitsemme vapaata yhteiskuntaa, jossa me toteutamme itseämme luonnollisesti ja vapaasti ja yhdessä toistemme kanssa luomme tarvittavat yhteisöpalvelut ja resurssit, joita elämässämme tarvitsemme.

Elämäkeskeinen kasvatus ja koulutus

Luonnollinen kasvatus ja koulutus, jossa elinikäinen oppiminen ja elämäntietouden opiskelu antavat meille tietoa uudesta ajasta, vapauden maailmasta, resurssipohjaisesta taloudesta, osallisuusyhteiskunnasta, antavat meille eväitä hyvään ja mielekkääseen, luonnolliseen elämään.

Hyvä ja mielekäs elämäntapa

Elämme ekologisesti, psyykkisesti ja fyysisesti tervettä elämää, jossa elämä tapahtuu siinä mitä on eikä siinä mitä ei ole.

Yhdessä nämä ainekset luovat maailman ja luonnollisen elämäntavan, joka on psykologisesti järkeen käypä, sosiaalisesti vastuullinen, taloudellisesti tasa-arvoinen, ekologisesti kestävä ja eettisesti perusteltavissa oleva. Ne luovat maailman ja tulevaisuuden, jotka ovat mahdollisia.

Nyt olemme luomassa siis kokonaan uutta ”mahdollista maailmaa”, emme pelkästään asettelemassa nykyisiä ”palikoita” uuteen järjestykseen, joten kaikki menee uusiksi. Toteutuakseen vapauden maailma tarvitsee muutoksia kaikilla elämän alueillamme.

Uusi aika – utopiaa vai mahdollisuus pelastaa itsemme

Me tarvitsemme ”uutta aikaa” − vapautta ja rohkeutta olla se muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee. Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Näin voisi tiivistää ”uudeksi ajaksi” kutsumamme elämänfilosofian.

Uudessa ajassa me etsimme uutta elämäkeskeistä suhdetta omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan - siihen mitä on.  Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus. Se tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Meidän on mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme. Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna. Uusi aika on matka, jossa menemme sinne, missä me emme ole vielä ihmiskuntana koskaan olleet - se on matka todellisuuteen. Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Mikä on ”uuden ajan” lupaus? Maailma muuttuu, kun me muutamme sitä. Maailman muutos on mahdollinen, kun alamme muuttaa sitä omilla elämänvalinnoillamme ja teoillamme ja alamme pitää huolta itsestämme, läheisistämme ja lähiympäristöstämme. Kun haluamme vapautua sekä sisäisistä yksilöllisistä uskomuksistamme että ulkoisista yhteiskunnallisista rajoitteistamme ja tehdä ”työtä” vapautemme eteen. Maailma muuttuu, kun alamme elää pienemmällä aineellisella kulutuksella ja ympäristörasituksella, vedämme tukemme pois nykyjärjestelmältä ja teemme sen näkyväksi omilla elämänvalinnoillamme. Kun alamme toimia yhdessä ja muodostamme uuden elämän voiman ja luomme uusia tapoja elää kestävästi ja vastuullisesti yksilöinä ja yhteiskunnallisesti ja muutamme yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmämme näiden mukaisiksi.