Uusi aika - utopiaa vai todellinen mahdollisuus pelastaa itsemme

Me tarvitsemme ”uutta aikaa” − vapautta ja rohkeutta olla se muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee. Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Näin voisi tiivistää ”uuden ajan” elämänfilosofian.

Mistä ”uudessa ajassa” on kysymys, mitä me tavoittelemme sillä?

Uudessa ajassa me etsimme uutta elämäkeskeistä suhdetta omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan - siihen mitä on.  Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus. Se tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä. Uudessa ajassa emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Mitä meidän on nyt siis tehtävä?

Meidän on mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme. Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna. Uusi aika on matka, jossa menemme sinne, missä me emme ole vielä ihmiskuntana koskaan olleet - se on matka todellisuuteen. Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Mikä on ”uuden ajan” lupaus?

Maailma muuttuu, kun me muutamme sitä. Maailman muutos on mahdollinen, kun alamme muuttaa sitä omilla elämänvalinnoillamme ja teoillamme ja alamme pitää huolta itsestämme, läheisistämme ja lähiympäristöstämme. Kun haluamme vapautua sekä sisäisistä yksilöllisistä uskomuksistamme että ulkoisista yhteiskunnallisista rajoitteistamme ja tehdä ”työtä” vapautemme eteen.

Maailma muuttuu, kun alamme elää pienemmällä aineellisella kulutuksella ja ympäristörasituksella, vedämme tukemme pois nykyjärjestelmältä ja teemme sen näkyväksi omilla elämänvalinnoillamme. Kun alamme toimia yhdessä ja muodostamme uuden elämän voiman ja luomme uusia tapoja elää kestävästi ja vastuullisesti yksilöinä ja yhteiskunnallisesti ja muutamme yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmämme näiden mukaisiksi.

Onko kansalaistottelemattomuus tie muutokseen?

Kyllä – mutta todellista kansalaistottelemattomuutta on elää kestävästi. Perinteinen kansalaistottelemattomuus ja aktivismi, joka on vastustanut ja taistellut järjestelmää vastaan, joka on sortanut ihmisoikeuksiamme ja oikeuttamme elää siten kuin olisimme halunneet, on ollut ajoittain menestyksellistä ja tuottanut voittoja taistelussa järjestelmää vastaan.

Mutta nyt tilanne on toisenlainen - todellinen vastustajamme ei ole itse järjestelmä, vaan meidän oma elämäntapamme ja tapamme hoitaa yhteisiä asioitamme. Meidän oma elämäntapamme, jonka kautta luomme ja ylläpidämme järjestelmää, jota vastustamme ja pyrimme muuttamaan, on se minkä tulee muuttua - jos aiomme estää ilmastonmuutoksen ja luonnon tuhoutumisen kärjistymisen. Meidän tulee itse vähentää aineellista kulutustamme ja vetää pois tukemme järjestelmältä. Järjestelmä ei muutu, jos me tuemme sitä oman kulutuksemme ja äänestämisemme kautta, vaikka kuinka sitä haluaisimme.

Todellista kansalaistottelemattomuutta on elää terveesti, mahdollisimman vähän ympäristöä ja ilmastoa rasittamatta ja toimia siten, että se ei tuota paljon raha- ja verovirtoja, koska ne tuottavat vain lisää taloutta, hallintoa ja valvontaa, jotka estävät meitä elämästä omaa elämäämme eikä vain taloutta ja yhteiskuntaa varten.

Entä jos ei usko muutokseen, onko ”uudesta ajasta” silloin mitään hyötyä?

Kyllä on. Uusi aika luo vastustuskykyä. Todellisuuden kieltäminen ja eläminen toivossa, että kyllä kaikki järjestyy - vaikka tietääkin, että tämä on toiveajattelua - aiheuttaa ison ristiriidan ihmisen ja todellisuuden välille ja tämä ilmenee sitten erilaisina psyykkisinä ongelmina. Todellisuuden kieltämisellä pyritään suojaamaan itseä ja se onnistuukin jonkin aikaa, mutta sitten tulee se hetki, että ristiriita tulee liian suureksi ja tulee romahdus. Ja tämä pätee tällä hetkellä sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Me emme ole mitenkään varautuneet edessämme oleviin ongelmiin, vaan elämme toivossa, että talouskasvu, kulutus ja teknologia ovat ratkaisu kaikkeen, vaikka hyvin tiedämme, että rajat tulevat ja ovat tulleet jo vastaan.

Uusi aika on toisaalta ratkaisu ja vaihtoehto, mutta toisaalta myös tapa luoda resilienssia - joustavuutta, muutoskykyä, ennakointia, varautumista - yksilöille ja yhteiskunnille, jotta voimme sopeutua eriasteisiin romahduksiin ilman ajautumista kaaokseen ja henkiseen taantumiseen taaksepäin kehityksessämme. Aluksi uuden ajan lääke on pahanmakuinen, koska se romahduttaa toiveajattelun ja avaa näkemään todellisuuden - joka tekee kipeää - mutta sitten se luo myös kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin paremmin ja vahvemmin henkisin voimin. Uusi aika ja uuden ajan tietoisuuden toteutuminen vapautena luo siis vastustuskykyä erilaisiin maailmamme sairauksiin. Uusi aika on lääke maailman kokemisen tuskaan, joka ei johdu maailmasta, vaan todellisuuden vastustamisesta ja kieltämisestä.

Mistä ”uuden ajan” vapaudessa on kysymys, miten se eroaa siitä, miten vapauden tavallisesti ymmärrämme?

Uuden ajan vapaus on helppo sotkea muihin vapauskäsitteisiin. Uuden ajan vapaus on vastuun ottamista, se on kykyä ottaa vastuuta omista teoistaan ja kykyä toimia toisten ja elämän hyväksi yhdessä muiden kanssa. Se ei tarkoita lupaa toimia itsensä hyväksi muiden, luonnon tai elämän kustannuksella rajoitteitta, vaan velvollisuutta toimia muiden, luonnon ja elämän hyväksi, jonka vapautemme itsekkyydestä ja omista haluistamme mahdollistaa. Se tekee siitä yhtä luonnollista kuin minäkeskeinen itsekkyys ja oman edun ajaminen ovat modernissa maailmassa.

Onko ”uusi aika” vain utopiaa vai todellinen mahdollisuus pelastaa itsemme ja maapallomme luonto?

Sinä päätät siitä. Tule mukaan ”uuteen aikaan”. Tarvitsemme juuri sinua, joka haluat antaa oman panoksesi ”uuden ajan talkoisiin” ja osallistua siihen antamalla sitä, missä juuri sinä olet hyvä − oman innostuksesi, rohkeutesi ja osaamisesi. Uusi aika on juuri sen näköinen kuin mitä me siitä yhdessä teemme.