Kiitokset

Talviaamun yllätys vuonna 2000 – menee niin hyvin, että hävettää. Toiseuden paine ja ahdistus lähtivät rinnasta voimalla ja vauhdilla kuin rusakko makuulta. Egon kuoleman ensimmäinen askel oli otettu ja elämästäni tuli lapsuuden jälkeen ensimmäistä kertaa helppoa, vapaata, nautittavaa ja iloa täynnä olevaa. Olin vapautunut rahan ja talouden vallasta.

Hämmästys uudesta elämästäni oli niin suuri, etten vuosiin edes miettinyt mitä oli tapahtunut. Vasta vuonna 2006 aloin pohtia tätä heräämistäni ja kirjoittaa siitä. Tämän jälkeen sain kokea vielä monta oivallusta ja ne sitten johtivat uuden ajan elämänfilosofian syntymiseen.

Kirjoittamisestani

Olen kirjoittanut uuden ajan teemoista jo yli 10 vuotta ja tekstejä on kertynyt vuosien mittaan mittava määrä. Ensimmäinen kirja näistä teksteistäni syntyi vuonna 2011 nimellä ”Aika herätä ja olla avoin mahdolliselle”, jonka kirjoittamiseen sain myös Suomen tietokirjailijoiden pienen apurahan. Kustantajaa en kirjalle kuitenkaan saanut ja se jäi julkaisematta.

Vuonna 2016 tein uuden yrityksen ja julkaisin omakustanteena Uusi aika -nimisen kirjan, jota myytiin jonkin verran painettuna ja on nyt luettavissa näillä sivuilla.

Nyt julkaistut 4 kirjaa käsittelevät uuden ajan teemoja laajemmin ja myös syvällisemmin, ja antavat ensimmäisen kerran kokonaiskuvan uuden ajan elämänfilosofiasta ja siitä mitä se edellyttää meiltä.

Olen lukenut paljon uuden ajan ja tietoisuuden teemoja käsitteleviä kirjoja, joista oleellisimmat olen kirjannut Kirjallisuutta-sivulle. Näistä ns. ”Evolutionary enlightenment” näkemyksistä ovat kirjoittaneet mm. Andrew Cohen, Barbara Marx Hubbard, Duane Elgin, David C. Korten, Don Edward Beck ja Ken Wilber, Abraham H. Maslowia unohtamatta. 

Tietoisuuden olemusta ja ns. nondual -näkemystä ovat avanneet kirjoissaan ja videoissaan hienosti mm. Rupert Spira sekä Adyashanti.

Vaikka olen lukenut paljon ja tutustunut eri näkemyksiin, niin tämä on tapahtunut aina sen jälkeen, kun olen itse jotakin uutta oivaltanut. Sen jälkeen olen lähtenyt hakemaan sanoja kokemalleni tai oivaltamalleni. Oma oivallus ja kokemus ovat ensiarvoisen tärkeää, eikä ilman niitä kirjat, videot tai muut materiaalit avaudu. Ne jäävät vain mielen tason ymmärrykseksi.

Kun olen saanut sanat kokemalleni, niin olen kirjoittanut uuden ajan teemoja auki, kuten olen ne itse oivaltanut, kokenut ja ymmärtänyt. Nämä kirjat eivät siis ole tietokirjallisuutta, vaan kuvaus oman 13 vuotta kestäneen tutkimusmatkani aikana syntyneistä teksteistä, jotka muodostavat näkemyksen uuden ajan elämänfilosofiasta siten kuin se on elämäkeskeisen evolutiivisen ja holistisen maailmankuvani kautta ilmennyt.

Kirjojen perustana on siis oma kokemukseni ja oivaltamiseni yhdistettynä lukuisten tutkijoiden, opettajien, näkijöiden ja edelläkävijöiden tekemään työhön uuden evolutiivisen näkemyksen esille tuomiseksi ja ymmärtämiseksi.

Jokainen meistä voi todeta uuden ajan elämänfilosofian elämän antamaksi vastaukseksi aikamme ja oman elämämme haasteisiin, kun elämme uuden ajan tietoisuuden ja elämän todeksi omassa elämässämme.

Kiitokset

Vuonna 2010 syntyi Evolutionary Community (Evolutiivinen yhteisö) -niminen ryhmä, jossa käsittelimme näitä teemoja yhdessä niin suomalaisten nuorten kuin amerikkalaisten ”evolutiivisten ystävieni” kanssa, joihin olin tutustunut verkkokurssille.

Erityinen kiitos Roger Delmarille ja Anne Rose Hartille, joiden kanssa kävin merkittävän määrän keskusteluja evolutiivisesta tietoisuudesta (Evolutionary Enlightenment). Tämä oli itselleni tärkeä vaihe oman uuden ajan ymmärrykseni kehittymisessä. Ryhmän toiminta päättyi vuonna 2012, kun itselleni tuli aika mennä eteenpäin.

Uusi aika -kirjan avulla tapasin Aallon Arton ja Nuutisen Laurin, jotka kirjasta tekemieni Facebook-postausten kautta osoittivat olevansa kiinnostuneita uudesta ajasta. Otin heihin yhteyttä ja annoin kirjan luettavaksi. Selvästi pitivät lukemastaan, sillä olemme nyt menneiden 3 vuoden aikana keskustelleet, pohtineet, kommentoineet ja avanneet uutta aikaa sadoissa ja taas sadoissa keskusteluissamme ja myös muutamissa tapaamisissamme.

Olen myös pitkäaikaisen ystäväni, Heikkilän Tuomon, kanssa keskustellut paljon itse tietoisuudesta ja todellisuudesta ja niiden olemuksesta jo yli kymmenen vuoden ajan.

Olemme julkaisseet uuden ajan näkemyksiä myös Facebookin Uusi aika -sivuillamme toukokuusta 2019 lähtien ja Uuden ajan ystävät -ryhmässämme sekä näillä kotisivuillamme jo kauemmin.

Nämä kirjat ovat paljolti tulosta kaikista näistä keskusteluista, jotka saivat minut jatkuvasti kirjoittamaan ja avaamaan uutta aikaa yhä enemmän ja laajemmin auki. Olen heille kaikille kiitollinen tästä tuesta ja kannustuksesta, jota olen saanut.

Kiitos tästä kirjasta kuuluu siis heille ja elämälle, joka halusi uuden ajan tuoda näkyville.