Uusi aika - me teemme sen yhdessä 2018

Uuden elämäntavan ja yhteiskunnan luominen on mahdollista. Me voimme muuttua, muuttaa omaa todellisuuden, elämän ja maailman näkemistämme ja tehdä tämän avulla elämäntapamuutoksen omassa elämässämme ja järjestelmämuutoksen yhteiskunnassamme. Tämä edellyttää tietoisuuden evoluution hyväksymistä eli sen, että me kehitymme ihmisinä ja elämän osallisina elämän evolutiivisessa prosessissa.

Meidän omat elämänvalintamme ja tekomme luovat sen maailman, jossa elämme ja tekojemme ja valintojemme kautta maailma muuttuu, kunhan tarpeeksi moni ihminen osallistuu näihin tekoihin. Tämä edellyttää tietoisen evoluution ymmärtämistä eli sen, että me itse voimme vaikuttaa evoluution etenemiseen sen osallisina.

Kun luovumme nykyisestä todellisuuttamme määrittävästä todellisuus- ja ihmiskäsityksestä ja elämäntavastamme, niin sen tilalle syntyy uusia sisältöjä ja toimintaa, jotka korvaavat aiempaan elämäntapaan kuuluneet sisällöt. Uudet elämänsisällöt syntyvät luonnollisesta suhteestamme omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan.

Elämäntapamuutoksen tekeminen luo meille uusia arvoja ja uuden maailmankuvan, jotka antavat näille muutoksille hyväksynnän ja tekevät uudesta elämäntavastamme luonnollista ja mielekästä.

Uudet arvot, maailmankuva ja elämäntapa hajottavat nykyistä maailmaamme määrittävät rakenteet ja järjestelmät, koska ne menettävät aiemmin nauttimansa tuen ja luovat uudet yhteistä elämäämme määrittävät käytänteet ja mallit näiden tilalle.

Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Meidän on nyt mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme.