Osallistu kyselyymme ja keskusteluun tulevaisuudestamme!

Olemme luonnostelleet 6 erilaista tulevaisuusskenaariota, jotka kattavat hahmotelmat "nykyisestä täystuhoon" ja mahdollisen kestävän ratkaisun. Todennäköisesti eri skenaariot toteutuvat eri puolilla maailmaa eri vahvuuksin, mutta jokin näistä muodostunee seuraavien vuosikymmenten kuluessa globaalisti vallitsevaksi.

  • Mikä on mielestäsi todennäköisin toteutuva skenaario 1, 2, 3, 4, 5 vai 6 tai jokin kombinaatio?
  • Mikä on mielestäsi todennäköisyys sille, että "Herääminen ja uusi alku" toteutuu?
  • Vastaa ja kerro myös perusteluita näkemyksellesi

Keskustelupalsta on sivun alaosassa - klikkaa "Uuden ajan tulevaisuuskeskustelua" tai "Aloita uusi keskustelu" ja kirjoita vastauksesi. Kiitos!

Huom! Skenaario on hahmotelma tulevan kehityskulun ennakoimiseksi (Wikipedia)

EI MITÄÄN DRAMAATTISTA - skenaario 1

Elämämme jatkuu kriisien jälkeen kuten ennenkin, uusia kriisejä tulee, mutta niistä selvitään, teknologia ja lääketiede kehittyvät ja pystyvät vastaamaan yhä paremmin kriisien aiheuttamiin poikkeustiloihin, demokraattinen järjestelmä vahvistuu ja ottaa yhä paremmin huomioon ihmisten hyvinvoinnin, ilmastonmuutokseen ja luonnontuhoon vastataan teknologian ja elämäntapamuutosten avulla sitä mukaan kuin tilanne sitä vaatii – ihmiskunta selviytyy ja sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin, kaaosta eikä romahdusta tapahdu.

JATKUVA POIKKEUSTILA - skenaario 2

Nykyistä elämäntapaa jatketaan normaalisti, pandemioita ja muita globaaleja kriisejä tulee yhä kiihtyvään tahtiin, yhteiskunnat elävät yhä enemmän jatkuvaa poikkeustilaa ja niihin sopeutumista, levottomuudet ja yhteiskuntarauhan järkkymiset lisääntyvät, taloudellinen aktiviteetti vähenee, ilmastonmuutos ja luonnontuho vähenevät – elämästä tulee jatkuvaa sinnittelyä ja lisääntyvää kurjuutta, ihmiskunta jää jumiin ”poikkeustilaan”.

DEMOKRATIAN KUOLEMA - skenaario 3

Globaalit kriisit kuten talouskriisit, pandemiat ja kärjistyvä ilmastonmuutos ja kasvava turvattomuuden tunne nostavat valtaan populistisia ja nationalistisia ääriryhmiä eri puolilla maailmaa, valtiot sulkeutuvat ja eristäytyvät, syntyy diktatuureja ja ”isoveli valvoo” -yhteiskuntia, globaali talous sakkaa, syntyy väkivaltaa ja sotia alueiden ja valtioiden kesken, ilmastonmuutos ja luonnontuho vähenevät väliaikaisesti – elämästä tulee ”pakkovallan” alla olevaa kurjuutta ja kaaosta, jossa ihmisoikeuksilla ei ole enää merkitystä.

TEKNOUTOPIA - skenaario 4

Globaali taloudellinen ja poliittinen valta lyöttäytyvät yhteen, luovat ”teknoutopian” ja vetäytyvät omiin suojattuihin oloihinsa, muu maailma jätetään omilleen tappelemaan keskenään kutistuvista luonnonvaroista ja muista resursseista, suuret väestökeskittymät ajautuvat kaaokseen ja kurjuuteen – maailman väestömäärä romahtaa radikaalisti, jäljelle jää pieni ”tekohengitetty” vähemmistö.

NOPEA EKOKATASTROFI - skenaario 5

Ilmastonmuutos kärjistyy ja riistäytyy, suuret alueet maapalloa tulevat asumis- ja viljelyskelvottomiksi, ruoantuotanto romahtaa, pitkät kuivuusjaksot aiheuttavat globaalin vesipulan, kuolleisuus kasvaa radikaalisti ja sään ääri-ilmiöt tekevät tuhojaan – luonnon ekosysteemit hajoavat ja ihmiskunta ajautuu lähelle sukupuuttoa.

ROMAHDUS JA MAHDOLLINEN SUKUPUUTTO - skenaario 6

Nykyinen, aineelliseen ylikulutukseen, luonnonvarojen ylikäyttöön ja talouden kasvuun perustuva, elämäntapamme jatkuu, ajaudumme sosiaaliseen kaaokseen ja ekologiseen katastrofiin, yhteiskuntia ja valtioita ylläpitävät rakenteet ja instituutiot romahtavat, käynnistyy ”kaikkien sota kaikkia vastaan – maailman väestömäärä romahtaa ja ihmislaji mahdollisesti jopa kuolee sukupuuttoon vuosisadan loppuun mennessä.

HERÄÄMINEN JA UUSI ALKU - uuden ajan tavoiteskenaario

Ihmiskunta herää siihen, että nykyinen elämäntapamme pitää muuttaa radikaalisti, kollektiivinen tietoisuutemme herää kriisien luomien shokkien kautta ”itsestä elämään”, kulutusta ja ilmastopäästöjä ajetaan alas radikaalisti, uusi elämäntapa ja yhteiskunta syntyvät uudelta elämäkeskeiseltä pohjalta - ihmislaji säilyy ja sopeutuu osaksi luonnon kestävää ekosysteemiä.