IRTIOTTO RY

Yhdistyksemme Irtiotto ry:n tarkoituksena on edistää ”uuden ajan ja uuden ihmisyyden” toteutumista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa tietoa ja palveluja, jotka mahdollistavat niiden toteutumisen jäsentemme arjessa ja yhteiskunnassa laajemmin.

Uudella ajalla tarkoitamme modernin ja postmodernin aikakauden jälkeen tulevaa elämäkeskeistä ja luonnollista maailmankuvaa sekä orgaanista, elämään perustuvaa todellisuuskäsitystä.

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta ja maailma sekä hyvä ja mielekäs elämä meille kaikille.

Tule mukaan Irtiotto ry:n toimintaan ja kehittämään sitä uuden ja paremman elämän, yhteiskunnan ja maailman luomiseksi.

Jäseneksi liittyminen on kaksivaiheinen:

Kun olet kiinnostunut yhdistyksemme jäsenyydestä, niin laita meille viestiä. Tämän jälkeen liitämme sinut Facebookin Messengerissä tapahtuvaan jäsenkeskusteluuumme, jossa voit tutustua muihin yhdistyksen jäseniin ja käydä keskustelua uuden ajan teemoista.

Kun olet ollut jonkin aikaa keskusteluissa mukana ja olemme yhdessä sitä mieltä, että yhdistyksemme voisi olla sinun juttusi, niin voit liittyä jäseneksi. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

  • Jäsen liittymismaksu 25 € + jäsenmaksu 25 €
  • Kannatusjäsenmaksu yksityishenkilö 50 €
  • Kannatusjäsenmaksu yhteisö/yhdistys 100 €
  • Kannatusjäsenmaksu yritys 250 €

Laita viestiä meille!

Laita meille viestiä oheisella lomakkeella tai ota yhteyttä hallituksemme jäseniin, kun haluat lisätietoa yhdistyksestämme, liittyä sen jäseneksi tai antaa muuten vaan palautetta meille.