Kenen etua Irtiotto ry ajaa?

Irtiotto yhdistys edistää sääntöjensä mukaisesti ”uutta aikaa”, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä, kenen etua yhdistyksemme ajaa?

Yhdistyksemme ei aja jäsentensä tai yksittäisten henkilöiden omaa etua. Se ei keskity tekemään olostamme miellyttävämpää tai tekemään kenenkään elämää paremmaksi tai mukavammaksi tai muuttamaan kenenkään elämäntapaa ekologisemmaksi ja vastuullisemmaksi. Vastuu näistä on luonnollisesti meillä itsellämme. 

Meidän tavoitteemme on luoda edellytyksiä uuden yksilölliseen ja yhteisölliseen vapauteen perustuvan yhteiskunnan ja ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteisöllisen elämäntavan syntymiselle. Me ajamme kaikkien etua, tulevien sukupolvien etua, luonnon ja sen elämän etua – me toimimme uuden kestävämmän ja vastuullisemman yhteiskunnan ja maailman puolesta.

Me luomme myös edellytyksiä vapauden kokemiselle ja tulemiseksi todeksi meidän kaikkien arjessa ja todellisuudessa, mutta tämäkin työ on meidän jokaisen itse tehtävä. Tukea tähän annamme itse kukin toisillemme, mutta vastuu on aina meillä itsellämme.

Yhdistyksemme tavoitteena on siis toimia yhteisen hyvän ja kaikkien edun mukaisesti sisältäen niin meidät itsemme kuin luonnon ja sen elämän ja monimuotoisuuden. Teemme työtä uuden ajan syntymisen puolesta ja avaamme tietä vapauden ja vastuun toteutumiseen meidän kaikkien elämässä ja yhteiskunnassamme.

Se, miten tämä toteutuu arjessamme ja yhteiskunnassamme, on meidän kaikkien vastuulla. Yhdistyksemme toimii tässä työssämme apuna ja tukena ja pyrkii siihen, että me, jotka haluamme tehdä työtä paremman tulevaisuuden eteen, löydämme toisemme ja alamme toimia yhdessä.