Uuden ajan teesit

Maapallo ja elinvoimamme

Maapallo ja sen luonto ovat elämämme lähde ja yhteisen ihmisyytemme perusta – mikä on hyväksi maapallolle, on hyväksi koko ihmiskunnalle.

Elämän kokeminen yhteydessä luontoon ja yhdessä muiden ihmisten kanssa, on elinvoimamme lähde – mikä on hyväksi luonnolle ja muille ihmisille, on hyväksi meille itsellemme.

Ihmisyys ja toistemme kohtelu

Tietoisuutemme laajuus määrittää sen, miten näemme itsemme, toisemme ja maailman – kun tiedämme tämän, niin ymmärrämme toistemme erilaisuutta ja erilaisia todellisuuksia, joissa me ja he elämme.

Me olemme erilaisia – meillä on oikeus ilmentää itseämme ja kulttuuriamme siten kuin on meille luontaista ja luonnollista ja annettava tämä oikeus myös muille ja muulle luonnolle.

Kohtele toista ihmistä kuin kohtaisit hänet aina ensimmäistä kertaa – näin et kohtaa mielikuvaasi tai uskomustasi hänestä, vaan sellaisena kuin hän on kohdatessanne – näin annat sekä itsellesi että hänelle mahdollisuuden muuttua.

Eläminen todellisuudessa

Elä siinä mitä on – se luo hyvän ja mielekkään elämän hävittäessään tunteen ja kokemuksen siitä, että olemme erillisiä ja erityisiä suhteessa muuhun elämään ja avaa meidät elämälle ja todellisuudelle.

Näe todellisuus sellaisena kuin se on – se paljastaa meille todellisuudesta luodut kuvat ja uskomukset ja saa meidät toimimaan todellisuudesta käsin tilanteen vaatimalla tavalla.

Ei ketään eikä mitään vastaan, vaan elämän puolesta – eläminen ja toimiminen todellisuudessa saa meidät toimimaan yhteisen, kaikkien edun ja elämän puolesta.

Todellinen olemuksemme

Me olemme aina ”liikkeessä ja paikallaan” – kun elämme todellisuudessa, siinä mitä on, niin silloin olemme avoimia elämän evolutiiviselle, eteenpäin vievälle elinvoimalle – silloin me kehitymme ja sopeudumme elinolosuhteisiimme ja -ympäristöömme luonnollisesti.

Me olemme elämä, se mitä on – kun erillisyyden kokemuksemme häviää, niin oivallamme olevamme yhtä ja samaa elämää kuin kaikki muukin elämä.