Uusi aika -liike on erilainen liike

Uusi aika -liike elämän puolesta ei perustu siihen, että alakynteen jääneet tai yhteiskuntien heikompiosaiset tai ne, jotka kokevat tulleensa väärinkohdelluiksi tai haluavat itselleen parempaa elämää, alkavat vastustaa nykyistä järjestelmää ja vaativat siihen muutosta protestoimalla, lakkoilemalla, vastustamalla globaaleja talouden toimijoita tai luomalla Arabikevään tai Occupy -liikkeen kaltaista liikehdintää. Vaatien muutosta, jotta pääsisivät pois alakynnestä, eivät olisi enää heikompiosaisia, väärinkohdeltuja ja saisivat paremman elämän itselleen ja muille. Uusi aika -liikkeen lähtökohta on täysin toinen.

Uusi aika -liike on niiden ihmisten liike, jotka jakavat ”elämästä siinä mitä on” kumpuavan hyvän ja mielekkään elämän näkemyksen ja haluavat tarjota sen myös kaikille muille riippumatta siitä mikä heidän taloudellinen tai sosiaalinen asemansa tai tilansa on juuri nyt. Hyvä ja mielekäs elämä ei kuitenkaan tarkoita sitä mitä olemme sillä tottuneet tarkoittamaan – rahaa, tavaraa, aineellista vaurautta, kehon ja mielen hyvinvointia, kykyä viihdyttää itseämme, mahdollisuuksia elämykselliseen elämään yms., vaan jotain ihan muuta.

Uusi aika -liike ei vastusta mitään eikä ketään, vaan toimii elämän puolesta. Sen tavoitteena on herättää meitä kaikkia oivaltamaan se, että todellinen uhka meille kaikille ja koko ihmiskunnalle ei ole se, että nykyinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmä on kykenemätön tuottamaan sellaista maailmaa, jossa kaikki voisivat hyvin, vaan todellinen uhka on meidän oma materialistinen elämäntapamme, joka on ajamassa meidät rajuun ilmastonmuutokseen, luonnon ekosysteemien romahtamiseen ja eriarvoisuuden kasvuun tavalla, joka hajottaa yhteiskuntamme sisältä käsin.

Vaikka taloudellinen ja poliittinen järjestelmä saataisiinkin radikaalisti muuttumaan, niin se ei riittäisi, sillä ainoa tapa vähentää ja estää edessämme olevia globaaleja uhkia, on saada muutos omaan elämäntapaamme, joka nämä ongelmamme perimmiltään aiheuttaa - kaikki muuhan palvelee vain sitä. Ja vaikka saisimme nykyisen taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen kehityksen muuttumaan siten, että se ei enää ajaisi osaa meistä alakynteen, heikompiosaisiksi tai väärinkohdelluiksi tai jopa pystyisi tuottamaan meille kaikille aineellista hyvinvointia, niin silti oman elämämme todellinen perusta – elämä ja sen elinvoima – olisi edelleen yhä kasvavan uhan alla. 

Nykyinen materialistinen elämäntapamme ei vain yksinkertaisesti ole mahdollinen ilman, että se ajaa meitä jopa eloonjäämistaisteluun maapallomme ja oman ihmisyytemme rajojen tullessa vastaan. Uusi aika -liike ei myöskään usko, että pakolla tai järjestelmän kautta tulevilla voimakeinoilla pystyttäisiin muuttamaan meitä ja elämäntapaamme, jos me emme itse sitä halua. Muutoksen tulee lähteä meistä itsestämme.

Uusi aika -liikkeen tavoite on se, että oivallamme todellisen hyvinvointimme ja hyvän elämän syntyvän siitä, että alamme elää siinä mitä on, todellisuudessa, emmekä pyri luomaan sitä ulkoisin keinoin kuten nyt. Myöskään korkeamman henkisyyden tai itsemme etsiminen ei auta, koska nekin ovat vain pyrkimystä hallita omaa sisäistä maailmaamme aivan kuten pyrimme hallitsemaan ulkoistakin maailmaamme.

Uusi aika -liikkeen perustana on näkemys siitä, että hyvä ja mielekäs elämä syntyvät uudesta luonnollisesta yhteydestämme itseemme, toisiimme ja elämään kokonaisuudessaan. Luonto ja sen osalliset eivät voi pahoin, murehdi menneistä tai haaveile tulevasta, koska ne elävät aina siinä mitä on. Nyt meidän itsemme on tehtävä samoin, mutta ei tiedostamatta kuten eläimet, vaan tiedostaen ja ymmärtäen tämän hyvän ja mielekkään elämän salaisuuden. Hyvä ja mielekäs elämä tapahtuu aina siinä mitä on ja siitä käsin syntyy hyvää elämää ja sen edellytyksiä myös kaikille muille. Tämä on tietenkin aivan liian yksinkertaista ja helppoa ollakseen totta, mutta tällä kertaa se on.

Meidän tulee nyt pysähtyä ja katsoa todellisuutta ympärillämme ja päättää mikä on muutosvaatimustemme ydin – onko se paremman elämän tavoittelu nykyisessä elämäntavassamme, joka ei ymmärtääksemme ole kovin pitkään enää mahdollista, vai onko se muutos omassa itsessämme ja elämäntavassamme ja tavalla, joka turvaa luonnon, sen elinvoimaisuuden ja moninaisuuden ja samalla meidän oman elämämme perustan?

Valinnan tekee kukin meistä tahollaan.