Hyvä ja mielekäs elämä - vaihtoehto perinteisille opeille

Miksi elämämme tuntuu usein tyhjältä ja olemme tyytymättömiä? Koska hyvä elämä ei tapahdu siinä mitä ei ole, vaan siinä mitä on.

Elämä on aina hyvää ja mielekästä siinä mitä on, koska hyvä on elämän perusominaisuus ja mielekkyys sitä eteenpäin vievä voima.

Sillä, miten elämämme ilmenee, ei ole merkitystä, vaan sillä, että annamme sen ilmetä vapaasti. Ja koska elämä on perustaltaan hyvää siinä mitä on, niin siitä nousee hyviä tekoja sillä tavalla kuin kukin meistä hyvyyttä ilmentää, ja tämä tuo mielekkyyttä elämäämme ja vie meitä eteenpäin. Elämästä voi nauttia, kokea hyvyyttä ja mielekkyyttä, kunhan vain elämme siinä mitä on ja ilmenee.

Kun oivallat hyvän elämän salaisuuden, se vapauttaa sinut ilmentämään ja toteuttamaan kaikkea sitä, mikä on sinulle luontaisinta ja ominta. Hyvän elämän salaisuus löytyy elämästä itsestään, ei jostakin, mitä me voimme tehdä. Se ei löydy meistä itsestämme.

Se hämmästyttävin elämän salaisuus on siinä, että me itse olemme tämä elämä. Me olemme se, mitä sanomme elämäksi ja todellisuudeksi, tai kuten sitä hyvin usein kutsutaan − tietoisuudeksi. Hyvä ja mielekäs elämä ei tapahdu sinulle tai minulle, se ei tapahdu kenellekään. Se on se mitä on ja mitä tapahtuu, se on ja tapahtuu elämässä.

Hyvän ja mielekkään elämän näkökulma ja lähestymistapa on seuraava. Me olemme tietoisuus, todellisuus ja elämä, jotka ilmenevät yhtenä ja kokonaisena − siinä mitä on, se mitä on. Me olemme tämä todellisuus, joka sisältää kaiken mitä on ja kaiken mitä tapahtuu.

Elämä on se perusta, josta kaikki ilmiöt, käsitteet, uskomukset ja oletukset nousevat, ja elämästä käsin me voimme ymmärtää ja nähdä ne ja niiden tarkoituksen elämän prosessissa. Ja kun me olemme tämä elämä, niin meidän ei tarvitse vapautua tai herätä egostamme tai minästämme, valaistua tai tulla vapaaksi.

Meidän tulee vain tulla tietoisiksi tästä elämän salaisuudesta ja sen tulla todeksi meissä.

Hyvän ja mielekkään elämän haaste perinteisille opeille kiteytyy seuraavaan: 

Miksi käyttää aikaa ja energiaa sen selvittämiseen, mitä luotu todellisuus tai tarkkaileva tietoisuus ovat, miten ne ovat syntyneet tai kuinka voimme löytää yhden todellisuuden? Miksi käyttää aikaa ja energiaa sen selvittämiseen, mikä lopulta ei ole totta? Miksi emme lähtisi suoraan siitä, mikä on totta? 

Elämä on totta siinä mitä on ja me kaikki elämme siinä, tiedostamme sitä tai emme. 

Hyvä ja mielekäs elämä aloittaa siitä, mihin perinteiset henkisen kasvun ja tietoisuuden laajentamisen opit päättyvät, onnistuessaan tavoittamaan maalinsa. Tämä hyvän ja mielekkään elämän päinvastainen lähtökohta avaa meidät todellisuudelle ja saa meidät keskittymään siihen, mikä on jo totta, siihen mitä on − ei siihen, mikä ei ole totta tai siihen mitä ei ole. 

Hyvä ja mielekäs elämä antaa meille työkalut ja lähtökohdan, jotka mahdollistavat luonnollisen elämän ja siinä elämisen per heti. Me kasvamme luonnolliseen elämään ja yhteen todellisuuteen elämästä ja todellisuudesta käsin, ei vasta sitten kun luodun todellisuuden ja dualistisen todellisuutemme illuusiot ja vuoristorata ovat purettu ja selvitetty ja nähty vain luoduiksi todellisuuksiksi.

Hyvän ja mielekkään elämän ”opiskelua” voimme verrata uuden kielen opiskelemiseen. 

Me voimme perinteisesti opiskella uutta kieltä oman kielemme ja kulttuurimme sisällä, irrallaan tämän uuden kielen todellisuudesta, siitä, missä tätä uutta kieltä puhutaan äidinkielenä ja missä se on osa kulttuurista ja sosiaalista todellisuutta. Tai sitten me voimme tehdä sen siten, että altistamme itsemme suoraan tämän uuden kielen luonnolliselle ympäristölle ja todellisuudelle ja annamme tämän uuden kielen tulla osaksi itseämme ja elämäämme elämällä sitä todeksi arjessamme. 

Hyvän ja mielekkään elämän ”opiskelu” tapahtuu juuri näin − me altistamme itsemme tälle ”uudelle” todellisuudelle ja elämälle ja annamme sen tulla itseksemme ja elämäksemme. Aluksi tämä on luonnollisesti vaikeaa ja hankalaa, mutta hyvin pian me sopeudumme tähän uuteen todellisuuteen ja siitä tulee yhtä luonnollista kuin uuden kielen puhuminen. 

Hyvästä ja mielekkäästä elämästä tulee itse asiassa ”äidinkielemme”, sillä se on todellinen elämämme, todellinen itseytemme.