Meillä on unelma

Uusi aika on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda vapaa ihmisyys ja ihmiskunta, joka elää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävässä ja vastuullisessa maailmassa.

Uusi aika aloittaa ”toisen valistuksen ajan”. Se on 21. vuosisadan ”eloonjäämisoppi”, jossa vapaus, vastuu, luovuus ja kestävyys antavat uuden perustan − uuden todellisuuskäsityksen ja maailmankuvan meille kaikille.

Meillä on unelma ”uudesta ajasta”,
ajasta, jolloin elämän monimuotoisuus, ihmisten erilaisuus ja kulttuurien rikkaus sekä luonnon arvostaminen elämämme yhteisenä perustana ovat rikkautta ja itsestäänselvyys. Ne eivät enää ole syynä vastakkainasettelulle, oman edun tavoittelulle, yli oman osuuden ottamiselle maapallomme rajallisista resursseista tai syynä ihmisten väliseen epätasa-arvoon ja epäinhimilliseen kohteluun.

Meillä on unelma ”uudesta maailmasta ja ihmiskunnasta”,
ihmiskunnasta, joka on päässyt sovintoon itsensä, maailmamme ja maapallomme kanssa. Tuo maailma perustuu jakamiseen ja kunnioittavaan toistemme kohteluun. Tuo maailma on yhteinen ja oikeudenmukainen.

Meillä on unelma ”uudesta ihmisyydestä”,
ihmisyydestä, jossa ne, joilla on, ovat valmiita jakamaan sen niiden kanssa, joilla ei ole. Näin ei tapahdu siksi, että se olisi hyväntekeväisyyttä, tai siksi, että antaisimme siitä, mitä meillä on yli oman tarpeen. Näin tapahtuu siksi, että me kaikki elämme samalla ja jakamattomalla maapallolla ja olemme sen vuoksi oikeutettuja saamaan oman osuutemme maapallon ja maailman tarjoamista resursseista. Kysymyksessä on unelma ihmisyydestä, jossa jokainen saa oman osansa, ei enempää eikä vähempää.

Meillä on unelma ”uudesta vapaasta ja luonnollisesta elämästä”,
elämästä, jossa jokainen voi toteuttaa omaa itseänsä ja taipumuksiansa siten kuin on hyväksi itselle ja muille. Sitä elämää kuvastaa elämänilo, vapaus ja vastuu.

Meillä on unelma ”vapauden kesästä”.
Sinä kesänä heräämme näkemään ja kokemaan yhdessä, että tämä unelma ”mahdollisesta maailmasta” on mahdollinen ja edessämme. Sinä kesänä tästä unelmasta tulee todeksi elettävää todellisuutta ja elämää, ei enää pelkkiä aikomuksia ja puheita, vaan tekoja yhdessä yhteinen vastuumme ja velvollisuutemme tuntien. Meillä on unelma, että jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta.