Mitä uusi aika tarjoaa nykyisen elämänmallimme tilalle?

Uusi aika, kokonaisvaltaisena ja uutena elämänfilosofiana ja todellisuutena, korvaa nykyisen elämänmallimme tuoden tilalle uudet näkemykset elämämme perustasta.

 • Ekologisesti ja inhimillisesti kestävä, syväekologinen elämää kunnioittava ja yhteisyyteen perustuva elämäntapa korvaa nykyisen materialistisen, luontoa tuhoavan ja ihmisyyttämme uhkaavan kulutukseen ja erillisyyteen perustuvan elämäntavan.
 • Evolutiivinen elämäkeskeinen ja holistinen kaiken kattava yhtenäistävä maailmankuva korvaa minä- ja ihmiskeskeiset erillistävät ja erillisyyteen perustuvat maailmankuvat.
 • Luottamus elämään ja evoluutioon elämään merkitystä ja tarkoitusta luovana ”elämänuskona” korvaa aiemmat yliluonnolliset, korkeampaan voimaan ja auktoriteettiin perustuvat uskonnot ja ideologiat.
 • Orgaaninen, elämään perustuva ja mm. kvanttifysiikan kuvaama tietoinen todellisuuskäsitys korvaa mekanistisen, materialistisen ja objektiiviseen todellisuuteen perustuvan todellisuuskäsityksen ja ns. Newtonilaisen tieteen perustan.
 • Ihmisyytemme todellisen olemuksen oivaltaminen tietoisuutena ja elämänä korvaa erilliseen minään ja toiseuteen perustuvan ihmiskuvamme.

Uusi aika tarjoaa siis uuden elämäntavan, ”uskonnon”, tieteen, maailmankuvan ja ihmisyyden.

Tältä uudelta elämäkeskeiseltä ja tietoiselta perustalta syntyvät sitten uudet yhteiskunnalliset, taloudelliset ja muut elämäämme tukevat järjestelmät elämän ja sen hyvinvoinnin ollessa tämän välttämättömänä perustana ja perusteluna.

Ristiriidat, joihin uusi aika tarjoaa ratkaisuja

Me elämme maailmassa, jota määrittää monet ristiriidat, jotka aiheuttavat ongelmia niin meille itsellemme, yhteiskunnillemme kuin laajemmin koko maailmassa. Olemme tuhoamassa oman elämämme perustaa, emmekä oikein ymmärrä miksi näin teemme. Sanomme, että se johtuu ihmisille luontaisesta ahneudesta, kilpailusta, eriarvoisuudesta tai poliittisesta ja taloudellisesta järjestelmästä, joka ei enää aja meidän etujamme, vaan vain omia etujaan.

Mutta kaiken tämän takana on paljon syvemmälle ihmisyyteemme meneviä syitä, ristiriitoja itsemme, toistemme, luonnon ja maailmamme välillä.

Ristiriita

 • koetun, erillistyneen todellisuuden ja todellisuuden / elämän kokonaisuuden ja ykseyden välillä, joka tuottaa vaikeasti hallittavan elämän, jota pyrimme hallitsemaan keskittymällä osatekijöihin – tarve hallita elämää
 • minän ja sisäisen todellisuuden välillä, joka tuottaa tyhjyyden tunteen, jota sitten pyritään täyttämään tunteilla, elämyksillä ja ulkoisilla asioilla – tarve kokea olevansa jotakin
 • minän ja ulkoisen todellisuuden välillä, joka tuottaa toiseuden, jota pyritään ottamaan haltuun mahdollisimman paljon – tarve omalle ja sen puolustamiselle
 • oman elämämme ja toisten elämän välillä, joka tuottaa eriarvoisuuden ja kilpailutilanteen ihmisten välille – tarve kilpailla toistemme kanssa
 • elämäntapamme ja luonnon välillä, joka tuottaa uhan elämällemme tuhoamalla ja saastuttamalla luontoa ja elinympäristöämme – tarve kuluttaa yli luonnon kestokyvyn
 • meidän ja järjestelmän välillä, joka tuottaa vallankäyttöä ja heikompien alistamista - vapauttamme rajoitetaan

Mutta ristiriita, joka kaikki edellä mainitut lopulta aiheuttaa, on ristiriita

 • erillisen minän ja todellisen ihmisyytemme ja elämän välillä, joka tuottaa erillisyyden kokemuksen – kysymme kuka tai mikä minä olen, mikä on totta – tarve tuntea olevamme ”erillinen ja erityinen”

Vain tämän ristiriidan poistuminen avaa tien eteenpäin ja näiden muiden ristiriitojemme ratkaisemiseen.

Miten uuteen aikaan pääsee?

Jo yhdenkin näistä toteutuminen avaa tien ”uuteen aikaan” ja käynnistää prosessin, joka voi lopulta johtaa ns. minättömään todellisuuteen. Varmin tapa olla avoin tälle on, että hyväksyy sen, että niin ei koskaan tule tapahtumaan. Etsi, niin et tule löytämään, pitää tässäkin paikkansa.

NÄE SE MIKÄ ESTÄÄ TODELLISUUDEN NÄKEMISEN

 • näe uskomukset uskomuksina, luotuina mielikuvina todellisuudesta, ei todellisena todellisuutena
 • näe erillisyyden harha, että erillisyys on luotu kokemus, ei todellista
 • näe ajan illuusio, että mitään ei tapahdu muualla kuin nyt, mennyt ja tulevaisuus ajatellaan myös aina nyt
 • näe muuttumattomuuden illuusio, että se on vain luotu oletus ja pelkoa kohdata muutos

ÄLÄ OLETA

 • älä luo mielikuvia todellisuudesta, ymmärrä että ne ovat vain ajatuksia, näe todellisuus sellaisena kuin se on
 • älä elä menneissä muistoissa tai tulevaisuuden haaveissa, ymmärrä että ne ovat vain ajatuksia, elä siinä mikä on todellista
 • älä odota mitään, oivalla, että se mitä on riittää, koska ei ole mitään muuta
 • älä usko itseäsi, oivalla kuka tämä erillinen itse on, josta olet tietoinen ja jota pitäisi uskoa
 • älä yritä ymmärtää, ole täysin tietämätön, ole avoin kaikelle
 • älä halua olla olemassa, ymmärrä, että se on vai tämä halu, joka haluaa olla olemassa, ole ei-mitään ja kaikki

OLE AUKI

 • ole läsnä siinä missä olet ja sille mitä on, sillä missä muuallakaan voisit olla, elä siinä mitä on ja tapahtuu
 • kohtaa kaikki kuin ensimmäistä kertaa, älä kohtaa mielikuviasi vaan todellisuus
 • ole auki, paljasta itsesi, kohtaa kaikki