Utopiaa vai mahdollisuus pelastaa itsemme

Me tarvitsemme ”uutta aikaa” − vapautta ja rohkeutta olla se muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee. Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Näin voisi tiivistää ”uudeksi ajaksi” kutsumamme elämänfilosofian.

Uudessa ajassa me etsimme uutta elämäkeskeistä suhdetta omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan - siihen mitä on.  Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus. Se tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Meidän on mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme. Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna. 

Uusi aika on matka, jossa menemme sinne, missä me emme ole vielä ihmiskuntana koskaan olleet - se on matka todellisuuteen. Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Mikä on ”uuden ajan” lupaus? 

Maailma muuttuu, kun me muutamme sitä. Maailman muutos on mahdollinen, kun alamme muuttaa sitä omilla elämänvalinnoillamme ja teoillamme ja alamme pitää huolta itsestämme, läheisistämme ja lähiympäristöstämme. Kun haluamme vapautua sekä sisäisistä yksilöllisistä uskomuksistamme että ulkoisista yhteiskunnallisista rajoitteistamme ja tehdä ”työtä” vapautemme eteen. 

Maailma muuttuu, kun alamme elää pienemmällä aineellisella kulutuksella ja ympäristörasituksella, vedämme tukemme pois nykyjärjestelmältä ja teemme sen näkyväksi omilla elämänvalinnoillamme. Kun alamme toimia yhdessä ja muodostamme uuden elämän voiman ja luomme uusia tapoja elää kestävästi ja vastuullisesti yksilöinä ja yhteiskunnallisesti ja muutamme yhteiskunnalliset ja taloudelliset järjestelmämme näiden mukaisiksi.