Visiomme Suomesta 2030

Globaalit ongelmamme ovat kriisiytyneet viime vuosikymmenten aikana – ilmastonmuutos on kiihtynyt ja sään ääri-ilmiöt lisääntyneet eri puolilla maailmaa.

Pakolaistulva Afrikasta ja sotien runtelemasta Lähi-Idästä kasvaa koko ajan. 6. sukupuutto hävittää lajeja kiihtyvällä vauhdilla ja ruoan ja veden vähyys aiheuttavat nälänhätää.

Yhä laajemmin, toistuvat talouskuplat murentavat uskoa talousjärjestelmään, poliittinen eliitti on paniikissa eikä tiedä mitä tehdä ja nuoret kokevat maailmantuskaa maailmassa, jolla ei näytä olevan tulevaisuutta.

Länsimaissa on käynnistynyt kansanliike muutoksen puolesta – mielenosoitukset ja vastarinta on kiihtynyt eri puolilla maailmaa, vastustamisesta ollaan kuitenkin siirrytty myös toimintaan omassa ja paikallisten yhteisöjen elämässä, uusia ratkaisuja ehdotetaan ja kokeillaan, toivo herää, että muutos on sittenkin mahdollinen.

Suomessa ”uuden ajan yhdistykset ja keskukset” ovat saaneet laajaa kannatusta ja yhteisöllisiä elämäntaparatkaisuja kokeillaan, uusi kestävä elämäntapa nähdään välttämättömänä, mutta myös hyvän elämän lähteenä. Uutta aikaa edustavia yhteisöllisen elämän keskuksia ja puolueita on syntynyt ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa uuden ajan äänenä ja vaikutuskanavina, kansalaisten oma aktiivinen toiminta paremman elämän ja maailman puolesta on vienyt vallanpitäjiltä kannatusta ja kansalaisyhteiskunta hoitaa yhä enemmän asioitaan itse suoraan.

Irtiotto yhdistys ja sen ympärillä oleva yhteisö on kooste hyvin erilaisista ihmisistä eri puolilta Suomea, jotka jakavat "uuden ajan" elämäkeskeisen maailmankuvan ja ovat omalla tavallaan ja työllään luomassa monimuotoisia, luonnonmukaisia ja elinvoimaisia ekosysteemejä ja elämänyhteisöjä siellä missä asuvat: kaupungissa, maalla, lähiössä, kerrostalossa yms. Yhteistä kaikille on se, että he tekevät tätä työtä vapaudesta ja elämästä käsin ja hyödyntävät yhteistoiminnassaan ja elämässään elämänmukaisia tapoja luoda uutta ja ratkaista eteen tulevia haasteita.

Eri puolille Suomea on perustettu "uuden ajan keskuksia", joita alueen uuden ajan ihmiset pyörittävät ja pitävät kohtaamispaikkoinaan. Muutamia asuinalueita on myös jo "vallattu" ja ne näyttävät esimerkkiä siitä, kuinka elää tätä uutta elämänmyönteistä aikaa ja elämää todeksi.

Yhdistys koordinoi ja luo yhteyksiä eri ihmisten ja projektien välille ja järjestää kokoontumisia, joissa juhlistetaan uutta aikaa ja luotuja uusia ekosysteemejä, yhteisöjä, projekteja, hankkeita jne. Uusi aika on ihmisten liike eikä sitä kontrolloida tai hallita mistään keskuspaikasta käsin, vaan se on avoin ja vapaa uuden luomisen ekosysteemi.

Yhdistys ja yhteisö julkaisevat omaa "Uusi maailma syntyy elämästä käsin" lehteä verkossa ja printissä ja osallistuu aktiivisesti somessa ja muissa medioissa käytävään keskusteluun tavalla, joissa oma hanke, projekti tai elämäntapa kytketään suurempaan uuden ajan viitekehykseen. Muuten kaikki uuden ajan ihmiset toimivat itsenäisesti ja pienemmissä syntyneissä soluissa, joille yhdistys ja yhteisö antavat uskoa, voimia ja rohkeutta elää eri lailla ja muuttaa maailmaa paremmaksi.

Irtiotto ry ja sen ympärille muodostunut yhteisö edistävät uutta aikaa ja ekologista elämäntapaa omalla elämällään ja esimerkillään, siellä missä elävät ja toimivat, eivätkä eristäydy omiin oloihinsa. Olennaista ei ole niinkään se mitä tehdään, vaan se "lähde" mistä kaikki tekeminen kumpuaa - elämästä ja vapaudesta käsin.

Yhdistys ja yhteisö katsovat riittävän kauas - uuden ajan elämänfilosofia, aikamme haasteet, tulevaisuus - ja riittävän lähelle - teot arjessa omassa lähiyhteisössään ja elämässään, toiminta yhteiskunnassa ja työpaikalla, muissa yhdistyksissä jne.