ELÄMÄN PUOLESTA!

Me emme luo uutta maailmaa vastustamalla nykyistä ja taistelemalla sitä vastaan, vaan elämällä toisin.

Tarvitsemme Elämän puolesta -liikkeen

Tarvitsemme radikaalin "Elämän puolesta" -liikkeen, joka kertoo miksi meidän tulee muuttua ja muuttaa elämäntapamme ja miten se on mahdollista tehdä - miten luomme aidon kokemuksen elämäyhteisyydestämme uuden elämämme perustaksi. Radikaalilla tarkoitan, että on aika toimia tosiasioihin perustuen ja kerrottava mitä haasteidemme ratkaiseminen vaatii "pintaa syvemmällä", vaikka aluksi herättääkin vastustusta, syyllisyyttä ja mielipahaa, mutta lopulta luo aitoa toivoa ja uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Tarvitsemme yhtäläiset elämänoikeudet, jotka turvaavat luonnon elinvoiman ja oman elämämme

Jos emme tunnusta eläinten ja luonnon oikeuksia itsemme rinnalla ja toimi niiden mukaisesti, niin ajaudumme itse väistämättömään tuhoon kuten luontokato osoittaa. Ilman kaiken elämän oikeuksia emme tule itse selviämään - ihmisoikeudet ilman elämänoikeuksia ei ole mahdollista.

Niin kauan kuin kuvittelemme, että olemme erillisiä luonnosta ja sen yläpuolella, niin keskitymme omiin oikeuksiimme, emmekä huomaa, että olemme "sahaamassa omaa oksaamme, jolla istumme, yhä kiivaammin poikki". Tarvitsemme erillisyyden kokemuksen vaihtumista elämäyhteisyyteen.

Kun käsittelemme erikseen ihmisoikeuksia, eläinoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia, erityisryhmien oikeuksia jne., niin ylläpidämme erillisyyttä näiden välillä, joka johtaa vastakkainasetteluun - elämän ja elämisen oikeudet eivät näin tee, koska ovat kaikille yhtäläisiä.

Erillisoikeudet vai yhtäläiset elämänoikeudet - elämän näkökulma on hyvin erilainen ja johtaa kaiken elämän suojeluun ja kunnioittamiseen. Näitä yhtäläisiä oikeuksia / velvollisuuksia toteutetaan sitten ao. ryhmän erityispiirteet huomioiden, mutta näkökulma on ratkaiseva.

Ilman uutta elämäkeskeistä suhdetta itseemme, toisiimme, luontoon ja elämään emme pysty sopeutumaan niihin ekologisiin ja eettisiin rajoihin, jotka turvaavat olemassaolomme

Nyt on korkea aika ymmärtää niitä syitä, jotka ajavat meitä kohti tuhoa ja miksi olemme kykenemättömiä estämään sitä. Syy on ihmisyytemme ja tietoisuutemme nykyinen rajallisuus, joka tulee ylittää ja nostaa elämäkeskeiselle ja -yhteisyyden tasolle.

Emme halua ja uskalla vielä katsoa pintaa syvemmälle todellisiin syihin - niinpä kauhistelemme uutisia ja puhumme ratkaisuista, mutta emme saa niitä toteutettua. Vasta kun kohtaamme nämä ihmisyytemme todelliset syyt, pääsemme uuden tien alkuun.

Emme halua näitä syvempiä syitä kohdata ja käsitellä, koska alitajuisesti tiedämme, että se tarkoittaa oman itsemme kohtaamista ja oman elämämme muutoksia - tätä emme halua ja mieluummin suljemme silmämme ja jatkamme nykyistä menoa, vaikka tiedämme mihin se johtaa.

Nykyinen elämäntapamme on tullut tiensä päähän ja tarvitsemme uuden "elämän paradigman" - tämä meidän tulisi nyt tunnistaa ja tunnustaa, jotta pääsemme eteenpäin

Nykyinen "elämän paradigmamme" on lähestymässä loppuaan. Olemme ajautumassa ääriliikkeiden, populistisen politiikan ja talousideologian hallitsemaan maailmaan, joka kasaa varallisuuden ja vallan harvojen käsiin, luo jatkuvia kriisejä ja tuhoaa luonnon ja muuttaa ilmaston.

Kestämätön ja tuhoisaksi muuttunut "elämän paradigmamme" kärjistää ongelmiamme ja luo yhä kasvavia uhkia, koska sen perustana olevat oletukset maailmankaikkeudesta, elämästä ja itsestämme ovat riittämättömiä turvaamaan elämäämme.

Tätä nykyistä kehityskulkua kohti yhä vakavampia kriisejä ja tuhoja, ei pystytä estämään tai edes hallitsemaan nykyisistä "elämän oletuksistamme" käsin - ne eivät tarjoa ratkaisua, vaan pahentavat vain tilannettamme jatkuessaan. Tarvitsemme uuden "elämän paradigman".

Tarvitsemme uuden "elämän paradigman" - uuden todellisuus- ja ihmiskäsityksen, maailmankuvan, arvot, elämäntavan, energia- ja tuotantoratkaisun, talouden, yhteiskunnan, politiikan - ongelma ei ole näissä yksistään, vaan kokonaisuudessa - se ei enää turvaa elämäämme.

Tärkein näistä on se miten näemme maailmankaikkeuden ja elämän - onko se mekanistinen ja materialistinen "kone" vai luonnollinen ja tietoinen, elävä, jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva "organismi", jota elämän oma evolutiivinen prosessi vie eteenpäin ja josta olemme tietoisia.

Se, miten näemme maailmankaikkeuden ja elämän, määrittää myös sen miten näemme itsemme - olemmeko muusta luonnosta erillisiä, itsenäisiä "yksilöitä" vai osa "elämän elinvoimaa", osa elämän ekosysteemiä, jonka jäseniä olemme ja, jossa elämme harmoniassa kaiken elämän kanssa.

Niin kuin näemme maailmankaikkeuden, elämän ja itsemme määrittää sen, minkälainen maailmankuva ja arvot ohjaavat käyttäytymistämme ja miten tulkitsemme ja arvotamme elämäämme ja maailmaa. Luomamme elämän infrastruktuuri ja järjestelmät rakentuvat tälle "olevaisuuden kuvalle".

Jotta pystyisimme muuttamaan vakavaan häiriötilaan ajautuneen elämä- ja luontosuhteemme, joka uhkaa nyt myös itseämme, kestäväksi ja tulevaisuuttamme turvaavaksi, tarvitsemme uuden "elämän paradigman" - kokonaan uuden perustan elämällemme, jolle sitten luomme uuden maailman.

Nyt pitää koota voimat

Elämän puolesta -liikkeen tulisi koota ympäristö-, ilmasto-, rauhan-, ihmisoikeus-, eläinoikeus- ja muut hyvän elämän -liikkeet yhteen ja luoda yhteinen "elämän puolesta" tavoite, jotta kriittinen massa vaikuttavuutta saataisiin kokoon ja muutos käyntiin. Nyt voima hajoaa.

Elämän puolesta -liike tunnistaa ja tunnustaa ne todelliset "pintaa syvemmällä" olevat syyt miksi ekokatastrofia ja ilmastonmuutosta ei ole yrityksistä ja hyvistä aikomuksista huolimatta saatu edes hidastumaan. Tarvitaan uusi lähestymistapa.

Emme pysty turvaamaan ihmis- ja eläinoikeuksia, estämään ekokriisiä ja ilmastonmuutosta, suojaamaan ympäristöämme, takaamaan rauhaa ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, jos emme haasta elämäntapaamme, taloutta ja politiikkaa sekä laajenna tietoisuuttamme elämäkeskeiseksi.

Aktiivisia ihmisiä ja tahoja, jotka pyrkivät ratkaisemaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa nykyisen elämäntapamme, taloutemme ja politiikan sisällä on jo kohtalaisesti, mutta tarvitsemme myös niitä, jotka keskittyvät uuden elämän ja elämäntavan ja sen edellytysten luomiseen.

Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat valmiita haastamaan nykyiset uskomuksemme ja kulttuuriset esteemme siitä mitä hyvä ja mielekäs elämä on ja näyttävät sen omalla esimerkillään - että "uusi" on mahdollinen ja voimme elää toisin, eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan uuden suunnan elämälleen ja toimimaan radikaalin uuden elämämyönteisen ja -keskeisen "Elämän puolesta, ei ketään eikä mitään vastaan" -liikkeen luomiseksi.

Me voimme yrittää ratkaista ilmastonmuutosta ja luontokatoa sillä mikä on ne aiheuttanut (ei ymmärrettävistä syistä onnistu) tai sitten otamme uuden lähestymistavan ja keskitymme elämänsuojeluun ja elämäntapaan, joka sen mahdollistaa (ei kokeiltu vielä).

Näkökulma on ratkaiseva.

Miksi elämämme tuntuu usein tyhjältä ja olemme tyytymättömiä? 

Koska elämä ei tapahdu siinä mitä ei ole, vaan siinä mitä on. Elämästä voi nauttia, kokea hyvyyttä ja mielekkyyttä, kunhan vain elämme siinä mitä on ja ilmenee.

Luottamus elämään on elämämme elämistä tavalla, jolla elämä itse sitä elää. Se on luottamusta elämään ja elämästä kumpuavaa energiaa, joka luo luottamusta ja tulevaisuuden uskoa elämäämme. 

Me emme voi pelastaa maailmaa ja suurta osaa luonnosta edessämme olevasta kurjistumisesta, mutta me voimme "pelastaa" itsemme hyvään elämään. 

Lopulta se tulee myös meidän kaikkien eduksi pitkällä tähtäimellä, kun ymmärrämme olevamme yhtä ja samaa elämää ja sopeutamme oman elämämme elämän kokonaisuuteen ja koko elämän eduksi.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kun löydämme elämän lähteen, koemme elämäyhteisyyden toistemme ja kaiken elämän kanssa, saamme elämäntietouden käyttöömme ja ilmennämme sitä missä elämme ja siten mikä on meille luontaista ja nyt tarvittavaa. Silloin "uudesta ajasta" on tullut totta.

Uusi aika on elämän oma vastaus aikamme haasteisiin ihmisyytemme, elämämme, yhteiskuntamme ja globaalilla tasolla

Uusi aika haastaa kaiken sen mihin olemme uskoneet ja mille olemme elämämme rakentaneet.

Rohkea lupaus, mutta elämä on meidät aiemminkin yllättänyt, joten nytkin niin voi käydä.

UUSI AIKA -kirjat kuvaavat uuden elämäkeskeisen elämänfilosofian ja uuden elämäntavan ja ihmisyyden luomisesta ja sen edellytyksistä.  Kaikki 5 kirjaa on vapaasti ladattavissa ja luettavissa. 

UUSI AIKA

© Timo Nikkilä 2016 

Nyt on aika valita hyvä elämä ja tulevaisuus, joka on mahdollinen

 • Alkusanat
 • Suuri murros on edessämme
 • Uusi aika
 • Irti kapitalismista - me teemme sen yhdessä
 • Uusi Suomi ja uudistumisen vuoskymmenet
 • Tietoinen yrittäjyys
 • Uusi, vapaa ihmisyys ja elämä
 • Askel kerrallaan uuteen aikaan
 • Lopuksi

Tutustu kirjaan!

Utopia vai ratkaisu ihmiskunnalle

© Timo Nikkilä 2020

Nykyinen maailma on jo kuollut – se on elossa vain vanhasta tottumuksesta ja pinnalta tarkastellen, mutta henki siitä on jo hävinnyt. 

 • Alkusanat
 • Me olemme pulassa
 • Ilmastonmuutos on haaste ihmisyydellemme
 • Uusi aika
 • Valistunut itsestä vapaa anarkismi
 • Uuden ajan teesit
 • Lopuksi

Tutustu kirjaan!

Uuden ajan kapinallinen elää ja toimii toisin

© Timo Nikkilä 2020

Uusi aika käynnistää ”hiljaisen vallankumouksen” uuden kestävämmän ja vastuullisemman elämäntavan luomiseksi.

 • Alkusanat
 • Uuden ajan kapinallinen
 • Irtiotto uuteen elämään
 • Tarvitsemme heräämistä todellisuuteen
 • Uuden ajan politiikka
 • Kysy itseltäsi välitätkö
 • Uuden ajan kapinallisen teesit
 • Lopuksi

Tutustu kirjaan!

Elämää tietoisesti ja vapaana

© Timo Nikkilä 2020

Luottamus elämään on elämämme elämistä tavalla, jolla elämä itse sitä elää. Se on luottamusta elämään ja elämästä kumpuavaa energiaa, joka luo luottamusta ja tulevaisuuden uskoa elämäämme. 

 • Alkusanat
 • Uuden ajan elämänfilosofia
 • Irti erillisyydestämme
 • Uusi elämä uudessa ajassa
 • Uuden ajan lähestymistapa ihmisenä kehittymiseemme
 • Askel kerrallaan uuteen aikaan
 • Lopuksi

Tutustu kirjaan!

Keskustelua ja mietteitä matkasta vapauteen

© Timo Nikkilä 2020

Elämä on yksinkertaista, me teemme siitä monimutkaista! Elämä on tässä ja nyt, me aina jossain muualla! Kun mieli hiljenee, niin elämä alkaa! Kun sinä häviät, elämä ilmestyy! 

 • Alkusanat
 • Keskustelua vapaudesta ja heräämisestä
 • Dialogit
 • Mietteitä
 • Teesejä todellisuutta
 • Mentorin metodit
 • Lopuksi
 • Tulenkantajat

Tutustu kirjaan!