Irtiotto ry

Etsimme uutta elämäkeskeistä suhdetta omaan itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan - siihen mitä on.  Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus ja tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Me tarvitsemme 'uutta aikaa' − vapautta ja rohkeutta olla se muutos, jota etsimme ja maailmamme tarvitsee.

Meillä on vaihtoehto nykyiselle yltiökapitalistiselle talous- ja finanssijärjestelmälle, joka ei ole ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla, sekä näennäisdemokraattiselle poliittiselle järjestelmällemme, joka ei kykene ratkaisemaan aikamme haasteita riittävän nopeasti.

Me voimme osallistua aktiivisesti oman elämämme ja tekemiemme elämänvalintojen myötä maailmamme muuttamiseen vapaammaksi, kestävämmäksi ja paremmaksi.

Kaikki nykyiset elämäämme määrittävät taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset rakenteet ja niiden välityksellä tapahtuva vallankäyttö ovat vallitsevan modernin ja postmodernin maailmankuvamme ja arvomaailmamme sekä mekanistismaterialistisen todellisuuskäsityksemme tuotoksia ja että ne muuttuvat, kun muutamme näitä todellisuutemme perusteita.

Vaikka emme voi ennustaa tulevaisuuttamme konkreettisella ja arjen tasolla, niin me voimme jo nyt nähdä ja ymmärtää, mille perustalle tulevaisuutemme tulee muodostumaan eli mitkä ovat ne uudet arvot, maailmankuvat ja todellisuuskäsitys, jotka tulevaisuutemme maailman luovat, jos vain onnistumme menemään eteenpäin biopsykososiaalisessa kehityksessämme niin yksilöinä kuin yhteisöllisestikin.

Uusi mahdollinen maailma ja vapaan ihmisyyden ja kestävän maailman malli ja sen toteutusmallit eri elämänaloilla eivät toteudu, ellemme me itse toimi niiden puolesta omassa elämässämme.

Ratkaistaksemme aikamme haasteet ja luodaksemme uuden paremman maailman, tarvitsemme vahvan vision ja tavan, jolla sen voimme toteuttaa. Me tarvitsemme uuden maailman vision ja tien kulkea eteenpäin.

Tutustu yhdistykseemme tästä!

Lue UUSI AIKA -kirja!

Tule mukaan"uuteen aikaan" ja lility yhdistyksemme jäseneksi!