UUDEN AJAN KOTISIVUT

Meidän on saatava takaisin uskomme tulevaisuuteen ja hyvän elämän mahdollisuuteen, jotka olemme nyt kadottaneet elämästämme. Me tarvitsemme takaisin luottamuksemme maailmaan, joka on kohtaamassa ongelmia, jotka uhkaavat elämäntapaamme ja jopa koko olemassaoloamme. Me tarvitsemme uuden uskon elämään, joka ei enää perustu uskomuksiin, vaan todellisuuteen ja elämään, jotka antavat meille toivon paremmasta tulevaisuudesta ja rohkeuden tehdä siitä totta.

Uuden ajan kirjasto kokoaa luettavaksi kirjoja, artikkeleja ja katsottavaksi videoita "uudesta ajasta" - mistä siinä on kysymys, miksi sitä tarvitsemme, miten sen voimme saada omaksi todellisuudeksemme, minkälaista elämää silloin eläisimme ja minkälainen yhteiskunta ja maailma syntyisi "uuden ajan" mukaisesti olemalla, elämällä ja toimimalla toisin kuin nykyisin teemme.

Uuden ajan ystävät -ryhmämme ja Uusi aika -sivumme Facebookissa toimivat kohtauspaikkana kaikille "uudesta ajasta" kiinnostuneille itsensä haastajille ja uuden maailman luojille.