Kirjallisuutta

Uusi aika on uusi todellisuus, elämä ja tapa toimia maailmassa. Se luo uuden elämäntavan, joka nousee elämästä ja vapaudestamme käsin. Uusi aika luo uuden maailman ja tien selviytymisellemme ihmiskuntana. Se estää toteutuessaan luonnon ja sen monimuotoisuuden ja elinvoiman vaarantumisen ja lopettaa meidän ja maapallomme välisen ristiriidan.

Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä. Emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Timo Nikkilä

Kirjojen tekstit ovat syntyneet vuosien 2008-2017 välisenä aikana kirjoittamistani teksteistä ja on nyt koottu 4 kirjaksi. Kaikki kirjat ovat julkaistu ja luettavissa vain näillä sivuilla.

© Timo Nikkilä 2016, 2018