Uusi aika

Ehkä tänä vuonna heräämme yhdessä näkemään, että muutos, joka meidän on tehtävä, on mahdollisuus elämään, ei uhka.

Halumme elää tulisi ylittää nykyisyytemme luoma harha pysyvyydestä ja haluttomuutemme muuttua ja myöntää tämä mahdollisuus elää myös tuleville sukupolville. Muutos on mahdollisuus elämään, ei uhka elämällemme. Ilman muutosta elämämme on uhattuna.

Elämänsuojelusta ja halustamme elää lajina pitää tulla kaikkea elämäämme ja yhteiskuntaamme läpileikkaava tavoite, elämänasenne, kulttuuri - ajan henki ja imperatiivi. Ei pakolla, vaan oivaltamalla elämäyhteisyytemme ja luonto ja sen elinvoima oman hyvän elämämme lähteenä.

Miksi tarvitsemme koko ajan lisää tavaraa, matkoja, elämyksiä, viihdettä, päihteitä? Koska ne eivät anna meille sitä mitä niistä haemme ja kaipaamme elämäämme. Milloin oivallamme, että ne eivät koskaan sitä tule antamaankaan - hyvää ja elämäniloista elämää tässä ja nyt. Tie uuteen avautuu, kun tunnustamme, että nykyinen elämämme ei enää pysty tarjoamaan sitä mitä olemme uskoneet sen tuottavan, vaan on kääntymässä itseämme ja elämäämme vastaan. Olemme vakavassa ristiriidassa luonnon kanssa ja tämän ristiriidan ratkaiseminen avaa tien uuteen.

Luomalla uuden tietoisen ja elämäkeskeisen suhteen itseemme, toisiimme ja luontoon, voimme nähdä tulevaisuuden mahdollisena ja sellaisena mikä tuottaa aitoa hyvinvointia ja elämäniloa meille ja toisillemme tavalla, jossa luonnon elinvoima palautuu ja turvaa jälleen elämäämme. Meidän on ajateltava koko elämämme uudestaan ja vaihdettava onnellisuuden ja paremman elämän etsimisemme "kuolleesta tavarasta" elävään elämään. Saamme itsellemme hyvän ja mielekkään elämän ja samalla ratkaisemme meitä uhkaavaa ekokatastrofia. Kaksi hyvää yhdellä päätöksellä.

Olemme vieraantuneet siitä mikä pitää meidät hengissä - meillä ei ole enää kosketuspintaa luontoon mistä ruokamme ja kaikki tavaramme tulevat. Olemme erillistäneet itsemme elämästä ja nyt maksamme siitä kovaa hintaa. Meidän on löydettävä yhteytemme elämään, jos haluamme elää. Puheet ja hyvät aikomukset ovat turhia, jos emme vaihda elämämme keskeistä prinsiippiä taloudesta ja kulutuksesta elämänsuojeluun. Elämänsuojelu on valinta ja päätös, joka meidän on nyt tehtävä. Nykyinen elämäntapamme ei päätöstä tarvitse ja tiedämme mihin se johtaa.

Tarvittava nykyisyyden radikaali muutos tarkoittaa talouskasvusta, kulutuskeskeisyydestä ja aineellisen elintason korostamisesta, teknologiaan keskittymisestä ja kyvyttömästä poliittisesta järjestelmästä luopumista ja uuden elämäkeskeisen elämän- ja maailmamallin luomista. Uuden elämän- ja maailmanmallin perustana tulee olla ekologisesti kestävä ja mielekäs elämäntapa, vastuullinen ja oikeudenmukainen talous, politiikka ja yhteiskunta, joissa osallisuus, yhteisöllisyys, hyvinvointi, elämänilo - tulevien sukupolvien oikeus elämään on tunnustettu.

Keskittyminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on luonut harhan, että ekokriisin torjuminen ei vaatisi radikaalia kulutuksen ja päästöjen vähentämistä, joka tarkoittaa radikaalia elämäntapamme, talouden ja politiikan muutosta, vaan että teknologia ja talous voisi ne ratkaista. Keskittyminen ilmastonmuutoksen torjuntaan teknologian ja uusiutuvien avulla, peittää alleen - ehkä tarkoituksella - luonnon eliöiden ja ekosysteemien romahtamisen, joka uhkaa elämäämme. Ekokriisi - ilmastonmuutos + luontokato - vaatii radikaalia muutosta elämäntapaamme.

Olemme ihmiskuntana kohtaamassa historiamme suurimman haasteen

Meidän on saatava takaisin uskomme tulevaisuuteen ja hyvän elämän mahdollisuuteen, jotka olemme nyt kadottaneet elämästämme. 

Ilmastonmuutos ja luonnontuho tulevat aiheuttamaan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen romahduksen ja kaaoksen, mikäli emme ala nopeasti vähentää ilmastopäästöjämme ja aineellista, haitallista ylikulutustamme ja tekemällä sen oikeudenmukaisesti ja globaalia ja maiden sisäistä eriarvoisuutta vähentäen.

Elämäkeskeinen uuden ajan todellisuus- ja ihmiskäsitys, maailmankuva ja arvot korostavat yhteistä ihmisyyttämme ja elämäyhteisyyttämme kaiken muun elämän kanssa.

Vain yhdessä me voimme pelastua ja pelastaa elämämme perustana olevan luonnon ja sen monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden. Meidän itsemme on oltava se muutos mitä elämämme ja maailma nyt tarvitsee. Näin voimme luoda hyvän ja mielekkään elämän itsellemme, toisillemme ja kaikelle elämälle.

Kun oivallamme ja löydämme todellisen ihmisyytemme ja olemuksemme elämästä itsestään ja alamme elää todellisuudessa, siinä mitä on, niin luomme itsellemme hyvän ja mielekkään elämän.

Tarvitsemme nyt oikeita kysymyksiä

Kysymykset, joita emme kysy, ovat syy siihen, että emme löydä tietä mahdolliseen tulevaisuuteen, pois nykyisestä kestämättömästä elämästämme. Nyt on aika kysyä - miksi haluamme ajaa ihmiskunnan tuhoon emmekä elämään?

  • Miksi emme usko tiedettä, miksi emme toimi, vaikka tiedämme mitä on tapahtumassa, miksi suljemme tämän tietoisuutemme ulkopuolelle?
  • Miksi toimimme parempaa tietoamme vastaan, mikä estää meitä kohtaamasta tätä tietoa ja todellisuutta sellaisena kuin ne ovat, mikä meissä estää tämän?
  • Miksi olemme valmiita uhraamaan lastemme tulevaisuuden, vaikka samaan aikaan sanomme, että haluamme lapsillemme parempaa elämää, miksi valehtelemme lapsillemme?
  • Miksi jatkamme nykyistä elämäntapaamme, vaikka tiedämme, että se johtaa kärjistyvään ilmastonmuutokseen ja ekokatastrofiin, miksi emme halua estää näitä ja muuttaa elämäntapaamme?
  • Miksi emme halua kohdata todellisia ihmisyyttämme haastavia ratkaisuja, miksi pidämme muutosta uhkana, vaikka se on ainoa mahdollisuutemme selviytyä edessämme olevista haasteistamme?

Emme löydä tietä mahdolliseen tulevaisuuteen ennen kuin kysymme näitä kysymyksiä, vastaamme niihin rehellisesti ja toimimme niiden mukaan.

Koronapandemia – hukattu mahdollisuus?

Uuden ajan näkökulmasta koronapandemia on huima mahdollisuus uuteen ja mahdollisuus oivaltaa täysin uusi todellisuus, ihmisyys ja elämä.

Valitsemmeko uuden elämän vai tuleeko pandemiasta hukattu mahdollisuus?

Riittääkö koronapandemia heräämiseemme?

Yleinen ajattelu menee useimmiten siten, että nyt koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja poikkeustila on nimensä mukaisesti poikkeustila, joka aikanaan päättyy ja palaamme normaaliin. Mutta onko tämä vain toive, jolle ei ole oikeasti perustetta. Valitettavasti on.

Me tulemme kyllä selviämään koronapandemiasta – siihen voi mennä vuosi tai pari – ja jatkamme elämäämme todennäköisesti entiseen malliin. Aluksi ehkä hieman rauhallisemmin ja varovaisemmin, mutta sitten entisellä vauhdilla. Kunnes tulee uusi kriisi ja uudet rajoitukset ja poikkeustila. Mitäänhän emme ole nyt tehneet, jotta näin ei kävisi.

Aikamme kriisit ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta laajempi tietoisuutemme heräisi ja näkisimme, että emme voi enää jatkaa entiseen tahtiin. Vain kriisimme ja niiden kärjistyminen jopa ylilyönneiksi, pakottavat meidät aikanaan hereille ja aikamme todellisuuteen. Joko tämä koronapandemia riittää heräämiseemme vai tarvitsemmeko vielä lisää herättäjiä – tässä muutamia:

Taloudellinen ylilyönti: eriarvoisuuden radikaali kärjistyminen, finanssitalouden kuplat, valtioiden ylivelkaantuneisuus. Jokin näistä voi johtaa talouden ja valtioiden romahtamiseen.

Hyvinvointiyhteiskunnan ylilyönti: vähäosaisten elämän kurjistuminen entisestään, keskiluokan kapina, rahoituspohjan mureneminen, työn väheneminen. Jokin näistä voi johtaa yhteiskuntarauhan järkkymiseen ja luokkasotaan.

Ihmisten terveydentilan ylilyönti: ympäristösaasteet, medikalisaatio, ympäristön kemikalisaatio, mielenterveysongelmat, pandemiat. Jokin näistä voi johtaa yllättävään romahdukseen meidän yleisessä terveydentilassamme.

Teknologinen ylilyönti: tekoälyn, robotiikan, automaation, nanoteknologian vallankumous, radikaalit keinot ilmastonmuutoksen torjunnassa, sotateknologian kehitys. Jokin näistä voi johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen, joka uhkaa meitä itseämme.

Ekologinen ylilyönti: ilmastonmuutos, 6. sukupuuttoaalto, luonnon ekosysteemien romahdus, merten muoviongelma, ympäristöjen saastuminen, luonnonvarojen väheneminen. Jokin näistä voi ajaa meidät globaaliin kriisiin ruoantuotannossa ja vedensaannissa.

Globaalin maailmanjärjestyksen ja politiikan ylilyönti: nationalismin nousu, poliittinen korruptio ja yhtiövallan kasvu politiikassa, ilmasto- ja kriisipakolaisuuden kasvu ja räjähdys, yksinvaltiaiden kasvava suosio, globaali taistelu luonnonvaroista. Jokin näistä voi ajaa meidät 3. maailmansotaan, jopa ydinsotaan.

Perustelemattoman luottamuksen ylilyönti: vaikka näemme kaiken edellä mainitun, niin silti jatkamme ja luotamme, että kyllä me jotenkin selviämme.

Uskon, että vasta kun jokin näistä ylilyönneistä on koettu, niin tietoisuuden herääminen ja uuden ratkaisun etsiminen alkaa. Toki näemme paljon erilaisia yrityksiä saada näitä aikamme kriisejä ja ylilyöntejä hallintaan ja joissakin ehkä onnistumme, mutta valitettavasti ne vain pelaavat aikaa ja johtavat näiden kriisiemme kärjistymiseen.

Eikö olisi jo aika miettiä uutta ratkaisua – uusi aika tarjoaa sille elämäkeskeisen perustan ja perustelun.

Uuteen aikaan ja elämään

Kun elämämme perusta ja me muutumme, niin elämämme ja maailma muuttuvat. Jos tarve, halu ja jopa addiktioksi asti edennyt riippuvuutemme ”kuolleesta tavarasta” ei vaihdu ”elävään elämään”, niin emme löydä aidosti uutta.

Aidosti uusi syntyy vain uudelta perustalta.

Miten nyt tarvittava elämänmuutos voisi tapahtua?

Talous, yritykset ja julkinen valta keskittyvät nyt talouden ja yritysten pelastamiseen koronapandemian hoitamisen lisäksi. Se on luonnollista toimintaa niiden toimesta enkä usko, että talous ja yritykset itse voisivat koskaan vähentää omaa toimintaansa, jotta voisimme vastata ilmastonmuutoksen ja luonnontuhon asettamaan uhkaan ellei siihen ole pakkoa - joko yhteiskunnan tai kansalaisten toiminnan luomaa pakkoa.

Aivan samoin en usko, että poliittinen järjestelmä muuttaisi omaa toimintaansa radikaalisti ja antaisi vallan pois esimerkiksi osallisuusyhteiskunnalle ja kansalaisille. He haluavat vahvistaa omaa valtaansa aivan kuten talous haluaa vahvistaa omaa talouttaan ja valtaansa. Jäljelle jäävät vain valistuneet kansalaiset, jotka alkavat elää toisin, tuovat sen näkyville ja luovat uudet toimintamallit. Hidas tie, mutta mielestäni ainoa mahdollinen - tosin täysromahdus voi tuoda joitain muita ratkaisuja myös.

Ja tämä sama koskee myös "itseä" eli erillisyyden luomaa omakuvaamme, egoamme, minäämme, jota itseksemme kutsumme. Se ei luovu omasta vallastaan suosiolla, vaan elämän tulee se siihen pakottaa.

Lopulta tarvittavan muutoksen elämäntapaamme tuo se, että elämän oma evolutiivinen prosessi ja välttämättömyys nostaa ensin yksilöllistä ja sitten kollektiivista tietoisuuttamme ja avaa tien uusiin ratkaisuihin ja uuteen todellisuuteen, jota uudeksi ajaksi kutsumme.

Itse, yhteisöt, yritykset, talous, poliitikot - nämä kaikki pyrkivät todellisuudessa vahvistamaan omia asemiaan eivätkä ole tästä vallastaan halukkaita luopumaan yhteiseksi ja kaikkien eduksi. Ei ennen kuin tietoisuutemme on laajentunut ”itsestä elämään” ja elämäkeskeisyyteen, ja jonka perustana on todellisuustietoisuus eli se, että elämme tässä mitä on ja toimimme sen eli todellisuuden mukaisesti.

Tärkeää olisi, että tämä kehitys kohti elämäkeskeisyyttä käynnistyisi - sen ilmentymistä tosin joudumme vielä odottaman varmaankin jonkin aikaa.

Tämä on olennainen ymmärtämisen paikka - nykyinen elämän- ja maailmanmallimme ja siinä toimivat ihmiset eivät pysty - vaikka olisi tahtoakin - muuttamaan omaa agendaansa riittävästi ja luopumaan "omasta asemastaan ja vallastaan". Vain jokin radikaali tai traumaattinen elämäntapahtuma, joka pakottaa meidät muutokseen, voi sen tehdä. Silloin sitä ei kysytä tältä "itseltä" - oli se sitten yksilö, yhteisö, yritys, järjestelmä tai muu luotu rakenne.

Meneillään oleva koronapandemia voisi tällainen elämäntapahtuma olla. Olennaista ei ole se, että pyrimme siitä selviytymään ja pelastamaan mahdollisimman monta ihmishenkeä, mikä on tietenkin luonnollista ja tarpeellista, vaan oleellista on se minkälaiseen maailmaan haluamme palata tämän kriisin jälkeen vai haluammeko luoda uuden paremman ja kestävämmän maailman. Heräävä elämäyhteisyyteen ja todellisuuteen perustuva tietoisuutemme voisi tämän halumme luoda uusi maailma herättää.