Uusi aika

Albert Einstein
”Me emme voi ratkaista aikamme ongelmia samalla tietoisuudella ja ajattelulla, joilla ne ovat syntyneet”

John Holloway
”Me luomme kapitalismin: meidän tulee lopettaa sen luominen ja tehtävä jotakin muuta” 

Mahatma Gandhi
”Me olemme se muutos, jonka haluamme maailmassamme nähdä”

Timo Nikkilä
”Hyvä elämä ei tapahdu siinä mitä ei ole, vaan siinä mitä on."

UUSI MAAILMA SYNTYY KUN MENEMME ETEENPÄIN

Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Meidän on nyt mentävä eteenpäin ja pelastettava itsemme ja maailmamme meiltä itseltämme.

Uusi aika luo uuden tavan nähdä ja kokea todellisuus ja tähtää luonnollisen ja vapaan elämäntavan ja yhteiskunnan syntymiseen, jotta voimme selviytyä aikamme haasteista.

Uudessa ajassa elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja mielekkyys syntyvät luonnollisesti ja luonnollisesta yhteydestämme toisiimme ja elämään itseensä. Emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa, luovat meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin.

Uusi aika on seikkailu, jossa haastamme oman itsemme näkemään maailman sellaisena kuin sen on mahdollista olla ja itsemme sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Se on seikkailu, jossa menemme eteenpäin elämämme ja todellisuutemme joka tasolla - me olemme itse tämän seikkailumme sankari ja konna. Uusi aika on matka, jossa menemme sinne, missä kukaan ei ole vielä ollut - se on matka todellisuuteen.

Se on matka, jonka me itse luomme ja elämme todeksi - me olemme itse tämän matkamme tie ja päämäärä.

Mitä mieltä olet?

Mikä on suurin esteemme sille, että alkaisimme muuttaa nykyistä elämäntapaamme?

Joku muu pelastaa meidät 
5% 5% 
Että meillä ei ole mitään hätää 
16% 16% 
Ei johdu ihmisen toiminnasta esim. ilmastonmuutos 
0% 0% 
Ei kuulu minulle, ei ole minun vastuullani 
27% 27% 
Pystymme elämään ilman luontoa 
5% 5% 
Ei koske meitä - ongelmat ovat muualla 
16% 16% 
Mitään ei ole enää tehtävissä 
11% 11% 
Kyllä luonto hoitaa 
0% 0% 
Suunta on jo hyvä  
5% 5% 
Mistä te oikein puhutte - uhkaako meitä jokin? 
11% 11% 

Huom! Uudella ajalla (uusi aika) ei nimestään huolimatta ole mitään tekemistä ns. New Age -liikkeen kanssa. Nimitys tulee Uusi aika -kirjasta ja voi valitettavasti johtaa harhaan, jos ei ole tutustunut uuteen aikaan tarkemmin. On parempi siis puhua uuden ajan ihmisistä kuin uusaikalaisista, koska sillä näytetään viittaavan suoraan New Agen kannattajiin.