Uusi aika

EI KETÄÄN EIKÄ MITÄÄN VASTAAN, VAAN ELÄMÄN PUOLESTA.

Mitä mieltä olet?

Olemmeko menossa kohti

ekokatastrofia ja ilmastonmuutosta, jotka uhkaavat koko olemassaoloamme? 
50% 50% 
bioteknologian valtakautta, jossa muokkaamme elämää ja itseämme "paremmiksi"? 
0% 0% 
globaaleja resurssisotia, joissa taistellaan luonnonvarojen hallinnasta? 
25% 25% 
aikakautta, jossa me asetumme ekologisesti ja inhimillisest kestävälle tasolle? 
0% 0% 
aikakautta, jossa tiede ja teknologia luovat runsauden maailman koko ihmiskunnalle? 
25% 25% 
 
0% 0% 

Uusi aika - uusi elämämme perusta

”Cogito, ergo sum” - "ajattelen, siis olen olemassa” on René Descartesin filosofinen lausuma, joka on nyt kulutusyhteiskunnassamme muuttunut muotoon "kulutan - siis olen olemassa".

Uusi aika muuttaa tämän muotoon "Elän - siis olen olemassa".

Tavoitteenamme on valistunut yhteiskunta

Vapaus on valistuneen yhteiskunnan perusta ja tavoite. Valistunut yhteiskunta antaa jäsentensä elää ja olla vapaasti ja purkaa tätä estäviä rakenteita ja esteitä. Varmistaakseen tämän, se luo jäsentensä aloitteiden pohjalta uusia mahdollisuuksia elää vapaasti.

Aikamme haasteet

Meitä uhkaa ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen romahdus, joka vie meidät yhä kiristyvään kilpailuun luonnonvaroista ja muista elämälle välttämättömistä resursseista. Kyse on eloonjäämisestämme.

Me olemme pulassa, mutta me olemme myös ratkaisu. Meidän on mentävä kehityksessämme eteenpäin ja laajennettava tietoisuuttamme nähdäksemme ratkaisun aikamme haasteisiin.

Nyt on viimeinen hetki tehdä muutos elämäntavassamme ja yhteiskunnassamme.

Uusi aika

Uusi aika on suuri murros uuteen elämäkeskeiseen aikakauteen, joka tarjoaa pelastuksen ihmiskunnalle ja estää luonnon monimuotoisuuden ja elinvoiman kutistumisen ja palauttaa sen kestävälle tasolle.

Hyvä ja mielekäs elämä on uusi elämänfilosofiamme, jossa elämä tapahtuu siinä mitä on. Elämä on hyvää ja siitä nousee elämäämme eteenpäin vievä mielekkyys tekoina, joilla on merkitystä.

Meillä on unelma ”uudesta ajasta”, paremmasta maailmasta ja tulevaisuudesta, joka on mahdollinen. Meidän on nyt luotava globaalit tavoitteet selviytymisellemme ja toteutettava ne.

Uuden ajan näkökulmat ja elämäntietous

Uusi aika on integraalinen, kaikki todellisuuden ja elämän näkökulmat kattava näkemys elämästä - todellisuus- ja ihmiskäsitys, elämäntapa ja maailma.

Me olemme se muutos, jota nyt tarvitsemme

Uuden ajan keskukset ja -yhteisöt ovat uuden maailman luomisen edelläkävijöitä.Uuden ajan yhteisöjen luominen asuinalueita ”valtaamalla” – eli yksinkertaisesti muuttamalla ko. alueelle - avaa mahdollisuuden toteuttaa uutta aikaa siellä missä me asumme ja elämme.

Irtiotto ry on perustettu edistämään uuden ajan toteutumista elämässämme ja yhteiskunnassa laajemmin.

Uuden ajan ystävät -Facebook-ryhmä toimii uuden ajan viestintäkanavanamme ja nämä www.uuteenaikaan.fi kotisivuinamme.

Tule mukaan uuteen aikaan!

Huom! Uudella ajalla (uusi aika) ei nimestään huolimatta ole mitään tekemistä ns. New Age -liikkeen kanssa. Nimitys tulee Uusi aika -kirjasta ja voi valitettavasti johtaa harhaan, jos ei ole tutustunut uuteen aikaan tarkemmin.