Uusi aika 2016

Toteutuessaan uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden pelastaa itsemme hyvään elämään ja palauttaa maapallomme monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tasolle, jolla elämämme ja tulevaisuutemme ovat turvattuja.

Uuden ajan tavoitteena on mahdollistaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, hyvä ja mielekäs elämä, yhteiskunta ja maailma. Päämääränä on ottaa vastuu sen toteutumisesta omassa elämässämme muuttamalla sisäistä ja ulkoista todellisuuttamme.

Tämän voimme toteuttaa vapautumalla nykyisyyttä ylläpitävistä uskomuksistamme. Kohtaamme ne tekemällä tekoja omassa elämässämme ja laajentamalla tietoisuuttamme itsestämme, elämästämme ja ihmisestä itsestään.

Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda maailman, joka ei ole enää ristiriidassa oman itsemme ja tulevaisuutemme kanssa.