Uusi aika

Uuden ajan kapinallinen elää ja toimii toisin

© Timo Nikkilä 2020

Me olemme ratkaisu

Me emme luo uutta maailmaa vastustamalla nykyistä ja taistelemalla sitä vastaan, vaan elämällä toisin. Se on todellista kapinahenkeä. Tule mukaan uuteen aikaan, tee valintoja elämässäsi ja toteuta ne. Anna tukesi muutokselle, jota maailmamme nyt tarvitsee.

Nyt on aika olla uuden ajan kapinallinen.

Uusi aika käynnistää ”hiljaisen vallankumouksen” uuden kestävämmän ja vastuullisemman elämäntavan luomiseksi.

Se käynnistyy ensin omassa elämässämme ja tietoisuudessamme, sitten ulkoisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Hiljaista vallankumousta ei voi pysäyttää, sillä mikään ei voi estää meitä tekemästä elämässämme valintoja.

Kun muutamme oman elämämme ja sisäisen todellisuutemme, on muutos mahdolliseen maailmaan alkanut. Ei nopeasti, mutta varmasti.

Sisällysluettelo

  • Alkusanat
  • Uuden ajan kapinallinen
  • Irtiotto uuteen elämään
  • Tarvitsemme heräämistä todellisuuteen
  • Uuden ajan politiikka
  • Kysy itseltäsi välitätkö
  • Uuden ajan kapinallisen teesit
  • Lopuksi

Nyt on aika olla uuden ajan kapinallinen

Elämme historiassa ja sinne myös jäämme, jos emme oivalla ja pian, että näin on.

Me emme voi jatkaa nykyistä materialistista elämäntapaamme enää kauan ilman, että ajaudumme inhimillisesti katsoen sietämättömään maailmaan. Maailmaan, jossa taistelemme jäljellä olevista resursseista toistemme kanssa. Se on vahvinten maailma, jossa heikoimmat ajetaan kurjuuteen ja kuolemaan. Nykyinen elämäntapamme tuhoaa elämämme perustan eli luonnon ja on siksi kestämätön ja pitäisi olla jo historiaa.

Ilmastonmuutos ei ole taloudellinen, poliittinen, teknologinen tai yhteiskunnallinen ongelma, vaan syvälle ihmisyyteemme menevä haaste. Jos me emme muutu, niin maailma ei muutu, maailma on näköisemme. Vain ihmisyytemme muutos voi meidät pelastaa. 

Meidän tulee oivaltaa olevamme sitä samaa elämää, jota nyt tuhoamme. Me tuhoamme itseämme, kun tuhoamme elämämme perustaa eli elollista ja elotonta luontoa.

Meidän tulee tehdä irtiotto nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja mennä eteenpäin kohti uutta. Uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden ja uuden tavan nähdä todellisuus ja oma itsemme, sekä elää ja toimia maailmassa tavalla, joka haastaa kaiken sen mihin olemme tottuneet ja oppineet.

On ymmärrettävää, että nykyiset päivittäiset uutiset ja havainnot muuttuvasta ja kurjistuvasta ympäristöstä ja elinolosuhteista saavat meidät lamaantumaan ja jopa ahdistumaan. Myös suoranainen pelko omasta ja erityisesti lastemme tulevaisuudesta on luonnollista. Mutta ainoa keino helpottaa tätä ympäristöahdistusta on toimia uuden ja paremman elämäntavan ja maailman luomiseksi. ”Pään pensaaseen pistäminen” tuo ehkä hetken helpotusta, mutta ei ratkaise ongelmaa.

Ilmastonmuutos ja luonnon tuhoutuminen ovat syvälle ihmisyyteemme menevä ongelma, koska ne haastavat elämäntapamme, yhteiskuntamme, ihmisyytemme perustan ja koko olemassaolomme.  Tämän vuoksi se ei ratkea poliittisilla, taloudellisilla tai teknologisilla ratkaisuilla. Toki niistä voi olla apua, mutta myös haittaa.

Meidän tulee nyt oivaltaa, että tarvitsemme uutta tapaa elää ja järjestää yhteiskuntamme ja uutta elämämyönteistä ja tietoista ihmisyyttä. Kuulostaa tietenkin suuruudenhullulta ja mahdottomalta, mutta mahdotonta on myös se, että jatkamme entiseen tahtiin. Sen tulos on varma.

Kuuntele itseäsi

Tietämättömyys, itsekkyys, henkinen laiskuus, välinpitämättömyys tai luonteen heikkous ovat väitteitä ja syitä sille, miksi emme ole kiinnostuneet tai miksi emme anna omaa panostamme aikamme ja omien ongelmiemme ratkaisemiseksi pysyvällä tavalla.

Ei ole aikaa, mitä se minulle kuuluu, en ole näitä ongelmia aiheuttanut, ei yksi ihminen mitään pysty tekemään, en tiedä mitä voisin tehdä tai mitään ei ole enää tehtävissä. Nämä ovat myös väittämiä ja syitä sille, miksi emme osallistu uuden ajan tekemiseen mahdolliseksi ja aikamme ongelmien ratkaisemiseksi.

Mutta ovatko nämä todellisia syitä olla osallistumatta ja antamatta omaa panostamme? En usko, että ovat. Todellinen syy on muualla.

Me emme ole tietämättömiä maailmamme ongelmista ja epäkohdista tai välitä vain omista asioistamme. Me emme ole henkisesti laiskoja tai välinpitämättömiä, eikä kyse ole luonteemme heikkouksista.

Kysymys on mielestäni siinä, että emme uskalla olla rehellisiä itsellemme ja kuunnella sitä ”tietoa”, joka meistä useimmilla on sisimmässämme. Me tiedämme, että emme voi ihmiskuntana, yhteiskuntana ja yksilöinä jatkaa nykyistä kestämätöntä elämäämme. Tiedämme myös, ettei kukaan tule meitä pelastamaan, jos emme sitä itse tee. Tiedämme, että olemme suuren muutoksen ja murroksen edessä. Muutoksen, joka meidän on välttämättä tehtävä. Meidän on muutettava elämämme ekologisesti ja sisäisesti kestäväksi, mahdolliseksi.

Ei ole kovinkaan hyödyllistä pohtia sitä, mitkä ovat syymme, todelliset tai tekosyymme. Meidän tulee katsoa ja kuunnella ”sisimpäämme”, olla sille rehellisiä mitä kuulemme ja toimia tämän tiedon varassa. Se on ensimmäinen askel, jonka voimme itse kukin ottaa vaikka juuri nyt.

Välitätkö, miten meille ja lapsillemme käy? Välitätkö, että olemme tuhoamassa oman elämämme perustaa? Välitätkö, onko oma elämäsi vain ”taistelua” jostakin paremmasta elämästä vai täyttä elämää, jota elät tässä ja nyt todeksi koko sydämestäsi?

Uskon, että välität. Kuuntele siis itseäsi, ole rehellinen itsellesi ja toimi tämän tiedon varassa. Löydät kyllä tavan olla mukana uuden, kestävämmän maailman ja elämän luomisessa ja aikamme ongelmien ratkaisemisessa pysyvällä ja kestävällä tavalla.

Kiitos!