Uusi aika

Elämää tietoisesti ja vapaana

© Timo Nikkilä 2020

Elä siinä mitä on!

Miksi elämämme tuntuu usein tyhjältä ja olemme tyytymättömiä? Koska elämä ei tapahdu siinä mitä ei ole, vaan siinä mitä on. Elämästä voi nauttia, kokea hyvyyttä ja mielekkyyttä, kunhan vain elämme siinä mitä on ja ilmenee.

Luottamus elämään on elämämme elämistä tavalla, jolla elämä itse sitä elää. Se on luottamusta elämään ja elämästä kumpuavaa energiaa, joka luo luottamusta ja tulevaisuuden uskoa elämäämme. 

Me emme voi pelastaa maailmaa ja suurta osaa luonnosta edessämme olevasta kurjistumisesta, mutta me voimme "pelastaa" itsemme hyvään elämään. 

Lopulta se tulee myös meidän kaikkien eduksi pitkällä tähtäimellä, kun ymmärrämme olevamme yhtä ja samaa elämää ja sopeutamme oman elämämme elämän kokonaisuuteen ja koko elämän eduksi.

Sisällysluettelo

  • Alkusanat
  • Uuden ajan elämänfilosofia
  • Irti erillisyydestämme
  • Uusi elämä uudessa ajassa
  • Uuden ajan lähestymistapa ihmisenä kehittymiseemme
  • Askel kerrallaan uuteen aikaan
  • Lopuksi

Uuden ajan elämänfilosofia

Kun joudumme todistamaan terroritekoja tai väkivaltaa, niin meissä heräävät viha ja puolustautuminen ja suvaitsevaisuutemme joutuu koetukselle. 

Myöhemmin toivottavasti ymmärrämme, ettei tämä edistä ratkaisun löytymistä tai lisää omaa ymmärrystämme. Meidän tulee ymmärtää miksi suhtaudumme tuolla tavalla ja mitkä ovat ne perussyyt, jotka ajavat väkivaltaan.

Me elämme nyt vastakkainasettelusta, eriarvoisuudesta, itsekkäistä eduistamme ja omamme puolustamisesta. Koemme olevamme parempia ja arvokkaampia kuin muut, riippumatta siitä keitä nämä muut ovat, kunhan eivät ole "meitä". Vasta kun nämä väkivaltaan johtavat syyt häviävät, häviävät niiden aiheuttamat ilmiöt.

Uudessa ajassa on kyse uudesta elämänfilosofiasta, joka on merkityksessään yhtä suuri kuin on ollut uskontojen ja myöhemmin tieteellisen ja materialistisen todellisuuskäsityksen synty. Mikään vähempi ei näytä riittävän siihen, että nykyinen ”uskomuskuplamme” saataisiin rikki ja alkaisimme elää todellisuudessa ja elämässä, jonka maapallomme ja ihmisyytemme parhaimmillaan meille mahdollistaisi. Me tarvitsemme nyt uskomusten vallankumousta, joka hävittää nämä nykyistä uskomuskuplaamme ylläpitävät rakenteet ja illuusiot.

Emme pysty millään tunteisiin tai järkeen perustuvilla faktoilla tai väitteillä saamaan meitä heräämään todellisuuteen. Vain "järisyttämällä" ihmisyytemme perusteita, voimme haastaa itsemme katsomaan todellisuutta sellaisena kuin se on ja muuttamaan oman itsemme ja elämämme perustan. En usko, että vähempi riittää.

Uusi aika on elämänfilosofia, joka muuttaa kaiken siinä, miten näemme oman itsemme ja suhteemme toisiimme, elämään, evoluutioon, maailmaan ja jopa maailmankaikkeuteen.

Tiedän, että moni kavahtaa tätä näkemystä uudesta ajasta ja pitää sitä utopiana tai suuruudenhulluna idealismina, ja sanoo sen olevan jotakin uskonnollista paatosta ja julistamista. Mutta tämä osoittaa vain, että me pelkäämme sitä muutosta, jonka näemme uuden ajan meille tuovan ja merkitsevän.

On sanottava suoraan, ettei uutta aikaa ja sen uutta todellisuuskäsitystä, ja sille perustuvaa uutta elämää ja aikaa, voi ymmärtää nykyisestä todellisuus- ja ihmiskäsityksestämme käsin. Sitä ei voi sovittaa ihmiskeskeiseen ja erillisyyteen perustuvaan näkemykseemme, vaan näistä nykyisistä näkemyksistämme pitää luopua, ymmärtääksemme mistä uudessa ajassa on kysymys.

Uusi aika on uusi todellisuus eikä sitä voi sisällyttää nykyiseen. Jos niin tekee, niin se vie vain kauemmaksi todellisuudesta uusiin uskomuksiin.

Uusi aika antaa sinulle uusia herkkyyksiä

Kun olet aloittanut matkasi uuteen aikaan, omassa todellisuudessasi alkaa tapahtua muutoksia.  Muutoksia tapahtuu, koska olet aloittanut matkan, jossa oma erillinen minäkuvasi ja sen vaikutus elämääsi alkaa vähentyä, ja elämän oma elinvoima ja ilmiöt tulevat aste asteelta näkyviin elämässäsi ja todellisuudessasi. 

Näihin muutoksiin ei liity mitään mystistä tai luonnotonta, vaan kyse on todellisuuden näkemisesi parantumisesta ja tämän uuden näkökyvyn herättämistä uusista herkkyyksistä. Näitä uusia herkkyyksiä ovat mm. seuraavat:

Kyky nähdä itsesi selkeämmin

Alat nähdä omaa itseäsi, käyttäytymistäsi, tunteitasi ja ajatuksiasi yhä selkeämmin. Sisäinen kokemusmaailmasi on hetkittäin melkoista ”vuoristorataa”, kun kehoosi ja mieleesi sitoutunut tunne-energia vapautuu ja purkaa uskomuksiasi ja aiempia ”totuuksiasi”. Ajoittain voit todella hyvin ja ajoittain huonommin. Elämäntapasi alkavat muuttua ja tulla ”yksinkertaisemmiksi ja kestävämmiksi”, ja huomiosi siirtyy yhä enemmän pois itsestäsi, ”ulos maailmaan”.

Kyky nähdä toisen ihmisen ”sisään”

Alat ymmärtää lähimmäistesi käyttäytymistä ja toiminnan motiiveja yhä selkeämmin. Ymmärrät, että ihmisen toiminta on lähes kokonaisuudessaan alitajuntaan tallentuneen ohjelmoinnin alaista. Se perustuu yksilöllisiin ja kulttuurisiin ehdollistumiin ja identiteetin sitomiseen näihin ehdollistumiin. Mitä paremmin alat tuntea itseäsi, sitä paremmin alat tuntea toisia ihmisiä. Sosiaaliset suhteesi muuttuvat, ja erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt alkavat näyttäytyä ”uudessa valossa”.

Kyky nähdä sosiaalisen todellisuuden lainalaisuuksia

Alat ymmärtää yhä selkeämmin, että ne samat elämän ja mielen lainalaisuudet, jotka ovat määrittäneet sinun omaa erillistä minäkuvaasi ja siihen ehdollistumistasi, toimivat myös yhteisöllisellä ja yhteiskunnan tasolla. Näet, että eri elämän ilmentymisen tasoilla on käytössä samat pelisäännöt ”pienestä isoon”, ja tämä avaa sinulle mahdollisuuden ymmärtää elämää ja sen ilmentynyttä sosiaalista ja kulttuurista kontekstia ja todellisuutta yhä paremmin ja selkeämmin.

Kyky luoda uutta luonnollisesti

Alat ymmärtää elämän omia metodeja ja periaatteita oman, uutta luovan ilmentymisesi kehittämiseksi, ja pystyt myös yhä paremmin soveltamaan niitä. Näet, kuinka elämän oma luovuus ja tahto alkavat toteuttaa elämääsi, ja sinä pystyt olemaan uutta luovan elämän prosessin aktiivinen osallinen. Sinulle tapahtuu ”onnellisia sattumia”, ja oikeita asioita tapahtuu juuri oikeaan aikaan. Tunnet olevasi mukana elämän virrassa, et ajopuuna, vaan aktiivisena osallisena.

Kyky ymmärtää uutta todellisuuden paradigmaa

Kun omat uskomuksesi ja erillinen minäkuvasi väistyvät ja niiden vaikutus omaan elämääsi vähenevät, niin oma maailmankuvasi ja todellisuuskäsityksesi alkavat muuttua ja alat nähdä maailmaa, elämää ja evoluutiota ns. uuden todellisuuden paradigman mukaisesti holistisesti, orgaanisesti, tietoisesti, evolutiivisesti, integraalisesti. Todellisuutesi perusta muuttuu perin pohjin, ja sinusta tulee tulevaisuuden näkijä ja tekijä, jolle uusi paradigma antaa välineet toimia yhteiseksi hyväksi vastuullisesti ja kestävästi kohti ”mahdollista maailmaa”. Maailmankuvasi perustana on elämä ja sen evolutiivinen prosessi ja maailman ja kosmoksen konteksti.

Se, miten nämä uudet herkkyydet ilmenevät juuri sinussa, ei ole ennakkoon nähtävissä, eikä ole tiedettävissä, mihin suuntaan ja mille elämänalalle ne suuntautuvat.

Kiitos!