Uusi aika

Utopia vai ratkaisu ihmiskunnalle

© Timo Nikkilä 2020

Me olemme pulassa

Meidän on saatava takaisin uskomme tulevaisuuteen ja hyvän elämän mahdollisuuteen, jotka olemme nyt kadottaneet elämästämme.

Me tarvitsemme takaisin luottamuksemme maailmaan, joka on kohtaamassa ongelmia, jotka uhkaavat elämäntapaamme ja jopa olemassaoloamme. 

Nykyinen maailma on jo kuollut – se on elossa vain vanhasta tottumuksesta ja pinnalta tarkastellen, mutta henki siitä on jo hävinnyt. Kulissit ovat paikallaan ja näytelmä jatkuu, mutta juoni on kadonnut.

Me elämme nyt maailmassa, joka on ajautunut jyrkkään ristiriitaan luonnon kanssa. Meidän tulee aloittaa kestävä vetäytyminen ja annettava luonnolle takaisin siltä lainaamamme ja hyväksikäyttämämme maa-alueet ja luonnonvarat ja annettava luonnon itsensä palautua entiseen loistoonsa.

Meidän tulee vetäytyä kestävästi nykyisestä ylikuluttamiseen perustuvasta elämäntavastamme uuteen, elämälle myönteiseen, elämäniloiseen ja kestävään elämäntapaan – ei sen takia, että haluamme sitä, vaan siksi, että nyt on pakko.

Sisällysluettelo

  • Alkusanat
  • Me olemme pulassa
  • Ilmastonmuutos on haaste ihmisyydellemme
  • Uusi aika
  • Valistunut itsestä vapaa anarkismi
  • Uuden ajan teesit
  • Lopuksi

Me tarvitsemme nyt paniikkia

Seuraavat 10 vuotta tulevat olemaan ratkaisevia. Kaikesta vastustuksesta ja jopa kieltämisestä huolimatta, uskon, että syntyy kollektiivinen tietoisuus siitä, että ”me teemme kuolemaa”. 

Nyt emme ole vielä sisäistäneet todellista tilannettamme. Eivät edes ne, jotka tekevät työtä tuhojen estämiseksi. Olemme vielä jotenkin niin kuin ”viran puolesta” huolissaan. Mutta kun tilanteemme menee ns. ihon alle, alkaa tapahtua.

Vielä ei panikoida, ei ole vielä sellaista pelkoa, joka olisi tullut pintaan. Olemme vielä puheen ja katselun vaiheessa.

Ennen kuin tuo paniikkihetki tulee, ei millään ole oikeastaan väliä. Mikään uutinen, viesti, tilasto tai tutkimus ei vaikuta, olemme kuin silikonia, mikään ei tartu.

Paniikkihetki on se hetki, kun oivallamme ihan oikeasti, että me teemme kuolemaa, että paljon ihmisiä tulee kuolemaan ja jopa koko ihmislaji. Se on kollektiivinen antautuminen todellisuuden ja elämän edessä ja voi ylittää myös eri maailmankuvien ja eri ihmisryhmien rajat. Silloin olemme ihmiskuntana ainakin hetken yhtä, yhtä kuolemanpelon ja mahdollisen kuoleman edessä. Silloin aloitamme pelastustoimet tosissaan. Toivottavasti silloin ei ole liian myöhäistä.

Nyt me hakkaamme päätämme vain vastarinnan muuriin, mutta uskon, että siihen syntyy koko ajan myös pieniä murtumia. Työtä meidän herättämiseksemme todellisuuteen pitää siis vain jatkaa.

Tuo hetki, kun heräämme todellisuuteen, on se hetki, jonka toteutumiseksi teemme työtämme uuden ajan nimissä ja miksi tämäkin julkaisu on kirjoitettu.

Meillä on unelma uudesta ajasta

Uusi aika on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda vapaa ihmisyys ja ihmiskunta, joka elää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävässä ja vastuullisessa maailmassa.

Uusi aika aloittaa ”toisen valistuksen ajan”. Se on 21. vuosisadan ”eloonjäämisoppi”, jossa vapaus, vastuu, luovuus ja kestävyys antavat uuden perustan, uuden todellisuuskäsityksen ja maailmankuvan meille kaikille.

Meillä on unelma ”uudesta ajasta”, ajasta, jolloin elämän monimuotoisuus, ihmisten erilaisuus ja kulttuurien rikkaus sekä luonnon arvostaminen elämämme yhteisenä perustana ovat rikkautta ja itsestäänselvyys. Ne eivät enää ole syynä vastakkainasettelulle, oman edun tavoittelulle, yli oman osuuden ottamiselle maapallomme rajallisista resursseista tai syynä ihmisten väliseen epätasa-arvoon ja epäinhimilliseen kohteluun.

Meillä on unelma ”uudesta maailmasta ja ihmiskunnasta”, ihmiskunnasta, joka on päässyt sovintoon itsensä, maailmamme ja maapallomme kanssa. Tuo maailma perustuu jakamiseen ja kunnioittavaan toistemme kohteluun. Tuo maailma on yhteinen ja oikeudenmukainen.

Meillä on unelma ”uudesta ihmisyydestä”, ihmisyydestä, jossa ne, joilla on, ovat valmiita jakamaan sen niiden kanssa, joilla ei ole. Näin ei tapahdu siksi, että se olisi hyväntekeväisyyttä, tai siksi, että antaisimme siitä mitä meillä on yli oman tarpeen. Näin tapahtuu koska me kaikki elämme samalla ja jakamattomalla maapallolla ja olemme sen vuoksi oikeutettuja saamaan oman osuutemme maapallon ja maailman tarjoamista resursseista. Kysymyksessä on unelma ihmisyydestä, jossa jokainen saa oman osansa, ei enempää eikä vähempää.

Meillä on unelma ”uudesta vapaasta ja luonnollisesta elämästä”, elämästä, jossa jokainen voi toteuttaa omaa itseänsä ja taipumuksiansa siten kuin on hyväksi itselle ja muille. Sitä elämää kuvastaa elämänilo, vapaus ja vastuu.

Meillä on unelma ”vapauden kesästä”. Sinä kesänä heräämme näkemään ja kokemaan yhdessä, että tämä unelma ”mahdollisesta maailmasta” on mahdollinen ja edessämme. Sinä kesänä tästä unelmasta tulee yhdessä todeksi elettävää elämää, ei enää pelkkiä aikomuksia ja puheita, vaan tekoja yhdessä yhteinen vastuumme ja velvollisuutemme tuntien. Meillä on unelma, että jonakin päivänä tämä on mahdollista ja totta.

Päätös, jonka teemme sydämessämme

Meidän tulee näyttää taloudelliselle ja poliittiselle eliitille, että kohtalomme, tulevaisuutemme, toivomme ja uskomme parempaan tulevaisuuteen eivät ole hetken ”tuulentupia”, vaan päätös, jonka olemme tehneet sydämessämme. Emme saavuttaaksemme itsellemme tai yhteisöllemme etua muihin nähden, vaan nostaaksemme itsemme siitä ”suosta”, johon ahneus ja oman edun tavoittelu lyhytnäköisesti ovat meidät ajaneet.

Me emme ole syyttömiä itsekään, mutta me voimme olla ratkaisu. Eliitillä ei ratkaisua ole, koska he ovat kadottaneet kosketuksen omaan itseensä, elämään ja siihen todellisuuteen, jossa heidän kannattajansa elävät. Toki he tämän tietävät ja siitä myös omassa elämässään kärsivät, mutta järjestelmän tuottamien etujen houkutus saa heidät sen unohtamaan ja kestämään.

Mikäli tätä uuden ajan tarjoamaa mahdollisuutta ei haluta nähdä ja ajaudumme kaaokseen, silloinkin meidän on puolustettava kaikkien vapautta eikä sortua siihen samaan, mistä nyt vallanpitäjiä syytämme. Siksi meidän tulee aina muistaa yhteytemme ja yhteinen tulevaisuutemme rajallisella maapallolla.

Tulevaisuus on kaikkia varten, ja maapallo on yhteinen kotimme, josta meidän tulee pitää huolta oman ihmisyytemme huolenpidon lisäksi. Meidän ei tule luoda uutta järjestelmää, vaan luoda yhteys kaikkien ihmisten välille ja vapaus, jonka avulla pidämme itsekkäät halumme kurissa.

Kiitos!